42-224 Częstochowa
ul. Michałowskiego 32
34 322 22 50
Grupy wiekowe 2017/2018
    Grupa I
     
Dyrektor
Nauczycielka
Pomoc nauczyciela
  mgr Wanda Wojnowska
mgr Wioletta Porocka
Wawrzyniak Jadwiga
     
Salowa   Agnieszka Małek
    Grupa II
     
Nauczycielki   mgr Katarzyna Rygał
mgr Małgorzata Wolniaczyk
     
Salowa   Aneta Szlapa
    Grupa III
     
Nauczycielki   mgr Magdalena Kałuża
mgr Katarzyna Makowska
     
Salowa   Małgorzata Raźniak
    Grupa IV
     
Nauczycielki   mgr Izabela Ptak
mgr Ewelina Bukowska
     
Salowa   Bożena Krętuś
    Grupa V
     
Nauczycielki   mgr Barbara Wojtczak
mgr Anna Hajnrych-Olszewska
Nauczyciel
wspomagający
  Magdalena Potasińska
     
Salowa   Bożena Głąb
    Grupa VI
     
Nauczycielki   mgr Urszula Rybińska
mgr Katarzyna Jarzyna
     
Salowa   Monika Flis
    Grupa VII
     
Nauczycielka   mgr Janina Kamasińska
mgr Marta Łaskawska
     
Salowa   Małgorzata Czaja
    Grupa VIII
     
Nauczycielki   mgr Ilona Kucharska
mgr Sylwia Pawlak
     
Salowa   Barbara Piaszczyk

 

Nauczyciel logopeda: Mariola Adamowicz
Nauczyciel katecheta: Klaudia Godek
Nauczyciel języka angielskiego: Magdalena Jędrak
Nauczyciel rytmiki: Joanna Szczerba