42-224 Częstochowa
ul. Michałowskiego 32
34 322 22 50
Program nauczania

Zestawienie programów autorskich i samodzielnie opracowanych dopuszczonych przez
dyrektora i radę pedagogiczną do realizacji 
w roku szkolnym 2018/2019

 

          PROGRAM NAUCZANIA:

  1. MAC - "NASZE PRZEDSZKOLE" autorki - Wiesław Żaba - Żabińska, Małgorzata Kwaśniewska

    PROGRAMY SAMODZIELNIE OPRACWANE:

  2.  "Idę do przedszkola" - program adaptacyjny autor - Izabela Ptak. Program skierowany jest do dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną.

  3. "Ja i mój cały świat" - program wychowawczy autorki - Wioletta Porocka, Urszula Rybińska. Program obejmuje wszystkie grupu wiekowe.

  4. "Chcę mówić pięknie" - profilaktyczno, terapeutyczny program logopedyczny autorka - Mariola Adamowicz. Program obejmuje wszystkie grupy wiekowe.

  5. "Arteterapia program artystyczny z elementami terapii dzieci" autorki - Marta Łaskawska, Sylwia Pawlak, Barbara Wojtczak. Program obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym (wszystkie grupy wiekowe).

  6. "Mały ekolog" - program ekologiczny - Anna Hajnrych - Olszewska. Program obejmuje wszystkie grupy wiekowe.

  7. "Wiemy co jemy, bo zdrowi być chcemy" - program z zakresu edukacji zdrowotnej autorki - Magdalena Kałuża, Małgorzata Wolniaczyk, Janina Kamińska. Program obejmuje wszystkie grupy wiekowe.