AAAA+
42-224 Częstochowa
ul. Michałowskiego 32
34 322 22 50
Grupa V

Zapraszamy do kontaktu poprzez mail grupowy marzec2020gr5@interia.pl

Projekt Zabawki ekologiczne

PONIEDZIAŁEK

• Oglądanie zawartości Skrzyni Skarbów.
Skrzynia, gazeta, zeszyt, szklana butelka po napoju, zakrętka do butelki, worek foliowy, zabrudzony papier…
N. przynosi skrzynię z przedmiotami. Chętne dzieci wybierają po jednym przedmiocie ze skrzyni, mówią, co wyjęły i z jakiego materiału jest to zrobione (papier, szkło,
plastik itp.).
Przedmioty można zastąpić
obrazkami.
• Ćwiczenie słuchowe Gdzie słychać sprzątanie?
Gazeta, szklana butelka, przepaska do zasłonięcia oczu.
N. zakłada przepaskę chętnemu dziecku, a następnie
ustawia się w wybranym miejscu sali i zgniata gazetę lub
stuka palcami w butelkę. Zadaniem dziecka jest wskazać,
z którego kierunku dochodzi dźwięk sprzątania.
Dziecko może także określić
kierunek, z którego dochodzi dźwięk używając określeń dotyczących położenia
przedmiotów w przestrzeni
(np. z mojej prawej strony).
• Ćwiczenie logorytmiczne Ekologiczne rytmy.
Strona z gazety (x5), plastikowy korek (x5), szklana butelka (x5).
N. układa przed sobą po jednym przedmiocie i zadaje
dzieciom pytanie o to, co się przed nimi znajduje. Następnie układa przed sobą przedmioty w ustalonej kolejności
(np.: gazeta – korek – butelka – gazeta – korek – butelka – gazeta – korek – butelka). Do każdego przedmiotu
został wcześniej przyporządkowany dźwięk, jaki wydają
dzieci widząc przedmiot np.: gazeta – szszsz, korek – kląskanie, butelka – dzyn dzyn. Następnie N. wskazuje kolejne
przedmioty, a zadaniem dzieci jest naśladować ustalony
wcześniej dźwięk.

Wprowadzenie tematu związanego z ekologią na podstawie wiersza Igora Sikiryckiego Sznurek Jurka.
Obrazki lub przedmioty: sznurek, skórka od banana, torba
śniadaniowa, papierki po cukierkach, ścierka, bombonierka, patyki od lodów, plastikowe kubki, pestki od słonecznika, kalosz, nauszniki, trampki, piłka z dziurą, wieczne
pióro, opony od rowerów, papiery.
N. czytając wiersz, rozrzuca wokół wymienione przedmioty.
Za przedszkolem, bardzo blisko,
Było miejsce na boisku.
Kiedyś tam wyrzucił Jurek
Poplątany stary sznurek.
A nazajutrz obok sznurka
Od banana spadła skórka,
Wyrzucona przez Karola.
Tam też wkrótce Jaś i Ola
Wyrzucili bez wahania
swoje torby po śniadaniach.
Stos papierków po cukierkach
Wysypała tam Walerka.
Na papierki spadła ścierka,
Jakaś pusta bombonierka,
i od lodów sto patyków,
Pustych kubków moc z plastiku,
Wyskubane słoneczniki,
Jeden kalosz, nauszniki,
166
Stare trampki, piłka z dziurą,
Połamane wieczne pióro,
Kilka opon od rowerów
I ogromny stos papierów.
Oto tak, od sznurka Jurka,
Wnet urosła śmieci górka,
A z tej górki, wielka góra,
Której szczyt utonął w chmurach.
Nie ma miejsca na boisko,
Lecz śmietnisko mamy blisko.
Rozmowa na temat wiersza.
N. pyta:
Jakie śmieci znalazły się na boisku?
Dlaczego ktoś je wyrzucił?
Gdzie należy wyrzucać śmieci?

• Tworzenie siatki pytań na temat ekologii.
Arkusz papieru, flamastry w kilku kolorach.
N. rozkłada arkusz papieru z umieszczonym na górze napisem ekologiczne, a następnie zadaje dzieciom pytania:
− Co to jest ekologia?
− Po czym poznać, że coś jest ekologiczne?
− Co chcielibyście wiedzieć o ekologicznych przedmiotach?
Arkusz z siatką pytań będzie
służył porównaniu wiedzy
z początku i końca projektu,
a także będzie wykorzystany
podczas spotkania w ostatnim dniu projektu.
• Zabawa słownikowa Czy to jest ekologiczne?
Obrazki przedmiotów z recyklingu (np. pojemnik na długopisy z rolki po papierze toaletowym, kamizelka z torebki foliowej) i zwykłych odpowiedników.
N. pokazuje dzieciom obrazki parami (przedmiot z recyklingu – zwykły odpowiednik). Zadaniem dzieci jest określenie różnic, podobieństw i opowiedzenie, który przedmiot podoba się bardziej i dlaczego

WTOREK

• Przeprowadzanie doświadczenia z magnesem.
Kilka sztuk magnesu: sztabkowego, w kształcie podkowy,
okrągłego, ozdobnego na lodówkę. Kilka sztuk: metalowych i plastikowych łyżeczek, szklanych przedmiotów np.
słoiczki; metalowych przykrywek, drewnianych klocków.
N. wyjaśnia, że istnieją magnesy w różnym kształcie i pokazuje je dzieciom. Następnie prosi, aby dzieci pobawiły się nimi
w dowolny sposób – np. dotykały magnesy różnymi stronami.
Chętne osoby przykładają magnes do kolejnych przedmiotów, obserwując, co się będzie działo. Próbują samodzielnie sformułować wniosek, że magnes przyciąga
przedmioty metalowe, a innych nie.
• Przygotowanie kącika tematycznego Nasze magnesy.
Małe metalowe przedmioty (np.: spinacze, agrafki, zszywki), magnesy.
Dzieci układają w określonym miejscu sali przyniesione
przedmioty i w dowolnym czasie bawią się nimi w ustalony sposób.

Co można zrobić z metalem?
Propozycja aktywności Wskazówki dla nauczyciela
• Określanie cech puszek.
Puszki różniące się wielkością, kształtem i kolorem.
• Segregowanie puszek.
Puszki w różnych kolorach, kształtach oraz wielkości, żółte
obręcze dla każdego dziecka.
N. prosi, aby dzieci posegregowały w obręczach puszki ze
względu na:
− kolor,
− wielkość (zbliżoną do siebie, od najmniejszej do największej i na odwrót),
− wybrane przez siebie kryterium.

ŚRODA

Wykonanie pracy plastycznej Symbol recyklingu.
Symbol z opakowania nadającego się do recyklingu, dla
każdego dziecka kartka z konturem symbolu recyklingu,
zielona plastelina, zielona farba, zielony papier kolorowy,
klej (dla każdego dziecka). N. pokazuje dzieciom symbol
recyklingu i pyta: Czy wiedzą, co on oznacza i gdzie może
się znajdować?


Rozmowa na podstawie piosenki Świat w naszych rękach
(słowa: Łukasz Tartas, muzyka: Weronika Korthals).
Nagranie piosenki pozyskane przez N.
I. Ci co lubią segregację
otóż oni mają rację.
Gdy w osobne pojemniki
lecą papier, szkło, plastiki.
Ref.: Cały świat jest w naszych rękach
właśnie o tym ta piosenka.
Możesz dbać o cały świat
chociaż masz niewiele lat. (2x)
II. A recykling trudne słowo.
Chodzi o to by na nowo
z naszych śmieci zrobić coś:
papier, plastik albo szkło.
Ref.: Cały świat jest w naszych rękach... (2x)
III. Więc dorośli oraz dzieci.
posłuchajcie.
Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś,
żeby jutro dobrze żyć.
Ref.: Cały świat jest w naszych rękach… (3x)
• Rozmowa na temat piosenki.
N. pyta:
− Na czym polega segregacja śmieci?
− Co to jest recykling?
− Dlaczego sprawą śmieci trzeba zająć się szybko?
− W jaki sposób dzieci mogą dbać o cały świat?

• Układanie zdań ze słowami śmieci, segregacja, recykling.
Pierwsze zdanie układa N. Potem propozycje zdań podają
dzieci.
Np.:
Śmieci trzeba wkładać do odpowiednich pojemników.
Segregacja powoduje, że jest większy porządek.
Recykling może być zabawny

CZWARTEK

• Zabawa głosowa Tuba.
Rolka po papierze toaletowym.
N. mówi wybrane przez siebie słowo przez tubę – rolkę po
papierze toaletowym. Dzieci opisują, co stało się z głosem
i jaki jest efekt. Następnie same mogą próbować wypowiadać w ten sposób słowa.
178
• Zabawa plastyczno-techniczna Lornetki.
Dla każdego dziecka: dwie rolki po papierze toaletowym,
sznurek długości ok. 50 cm, kredki, klej, zszywacz.
Dzieci w dowolny sposób ozdabiają obie rolki i je sklejają.
Z pomocą N. przyczepiają do lornetki sznurek.

• Oglądanie filmu Dzieci, segregujcie śmieci.

Po obejrzeniu filmu, N. zadaje pytania:
− Czy ludzie produkują dużo czy mało śmieci?
− Co to znaczy, że mądrze gospodarujemy śmieciami?
− Dlaczego warto segregować śmieci?
− Dlaczego przed wrzuceniem plastikowej butelki do pojemnika, należy ją zgnieść?
− Co można zrobić z odpadów?
− Co to znaczy, że jakiś przedmiot ma drugie życie?

• Zapoznanie z papierem o różnej fakturze.
Kartka z bloku technicznego, kartka z bloku rysunkowego,
strona z gazety czarno-białej i kolorowej, tektura, ulotka
reklamowa, papierowy talerzyk, pudełko z papieru, papier
śniadaniowy.
N. rozkłada przed dziećmi przedmioty z różnego papieru.
Dzieci dotykają papier i przedmioty wykonane z niego.
Określają, jaki w dotyku jest papier. N. pyta:
− Czy każdy papier jest taki sam?
− Gdzie spotykamy produkty z papieru (np.: zeszyty, książki)?
• Zabawy badawcze z wykorzystaniem papieru.
Kartki papieru rysunkowego i technicznego, kawałki tektury, kulki z papieru, drobno podarte kawałki papieru, miska z wodą, kwiatek papierowy.
• Latający papier.
N. opuszcza kolejno przedmioty z papieru i pyta dzieci:
− Czy opadają?
− Jeśli tak – który szybciej, a który wolniej?
Wnioski: Jedyną formą, która opadła na dno była kulka papieru. Stało się tak, ponieważ jej masa była rozłożona nierównomiernie, a po nasiąknięciu wodą, stała się cięższa.
• Pływający papier.
N. umieszcza różnego rodzaju kartki papierowe na powierzchni wody. Dzieci obserwują i porównują sposób
oraz szybkość nasiąkania wodą materiałów papierowych.
Wnioski: Szybciej nasiąka papier techniczny. Dzieje się tak,
ponieważ jego gramatura, a więc gęstość i sztywność, jest
większa.

PIĄTEK

POŻEGNANIE

CUDOWNYCH WAKACJI!!!
Dziękujemy Wam kochani za cały rok. Za tak zaskakujący, dziwny i bardzo trudny. Jesteście WIELCY!!!
Tak bardzo za Wami tęsknimy. Wszyscy zmieniacie się bardzo i rośniecie szybko. Nie wiemy, czy Was poznamy po wakacjach. Dziękujemy Wam za Waszą wytrwałość i ogromną pracę w domu. Mamy nadzieję, że
mimo wszystko uśmiech nie znikał z Waszych buzi.
Życzymy Wam cudownych i ciekawych wakcji. Już nie możemy się doczekać spotkania z Wami.
DO ZOBACZENIA PRZEDSZKOLAKI

A Wam Rodzice dziękujemy za współpracę i za Waszą ogromną pracę z dziećmi od marca. Za Wasz trud, cierpliwość.
Dziękujemy za cały rok w przedszkolu, za Waszą pomoc, wsparcie, za codzienny kontakt, dobre słowo.
Obyśmy wrócili do naszej codzienności.
Wam również życzymy udanego wypoczynku i uśmiechu na każdy dzień. Do zobaczenia

===============================================================================================================================

PONIEDZIAŁEK
Pożegnania nadszedł czas
Pocieszajki dla maluszków

Zajęcia 1. Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Pocieszajki dla maluchów.
• Zabawa Z czym kojarzy się przedszkole.
Karton z obrazkiem przedszkola, mazak.
Dzieci podają skojarzenia z przedszkolem, a N. zapisuje je wokół obrazka przedszkola. Np.
uśmiech, sympatia, dobre obiadki, różne zabawki, troskliwość, zrozumienie…
• Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Pocieszajki dla maluchów.
Książka (s. 86–89) dla każdego dziecka.

• Rozmowa na temat opowiadania.
− Co przygotowała grupa Ady na pożegnanie przedszkola?
− Co przygotowali młodsi koledzy?
− Co robiły Ada i Kasia?
− Kogo pożegnała Ada?
− Co to były pocieszajki Ady?
− Gdzie je zostawiła?

• Nauka wierszyka z opowiadania fragmentami, metodą ze słuchu.
Nie płaczcie, kochani, gdy nas tu nie będzie,
nasz wesoły uśmiech zostawimy wszędzie,
a gdy po wakacjach znajdziemy się w szkole,
będziemy wspominać kochane przedszkole!

Karta pracy, cz. 4, s. 72.

WTOREK

Pożegnania nadszedł czas
Liczymy patyczki

Karta pracy, cz. 4, s. 73.

• Karta pracy, cz. 4, s. 74.

• Utrwalanie nazw miesięcy na podstawie fragmentu wiersza Krystyny Datkun-Czerniak Rok.
Podczas recytacji wiersza N. nazywa miesiące, wypowiadając nazwy bezgłośnie, poruszając samymi ustami. Dzieci podają głośno nazwy miesięcy w odpowiedniej formie. Podczas
ponownego słuchania wiersza klaszczą, kiedy usłyszą nazwę miesiąca.
W styczniu Nowy Rok przychodzi,
często mrozem grozi.
W lutym czyni tak samo.
W marcu bywa jak w garncu (…).
Kwiecień z majem
w zieleni skąpane (…).
Czerwiec obiecuje
radości wiele, bo
– moi przyjaciele –
lipiec i sierpień to wakacji czas (…).

ŚRODA
Pożegnania nadszedł czas
Na zawsze zapamiętasz

• Karta pracy, cz. 4, s. 75.

• Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy.
Karta pracy, cz. 4, s. 76 (dla każdego dziecka).

Karta pracy, cz. 4, s. 77.
• Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 80.
Rysowanie po śladach.

CZWARTEK
Pożegnania nadszedł czas
Wakacyjny pociąg

Karta pracy, cz. 4, s. 78.
Granie w parach w grę

Zabawa badawcza – Dlaczego czereśnie pękają?
Czereśnie – całe i popękane, rabarbar, woreczek foliowy, miska z wodą.
• Wyjaśnianie dzieciom, dlaczego, kiedy pada deszcz, dojrzewające latem owoce pękają.
• Oglądanie rabarbaru; opisywanie jego wyglądu, przeznaczenia; zwracanie uwagi na czerwoną skórkę brudzącą palce oraz, że liście rabarbaru mają charakterystyczny kształt.
• Włożenie jednego kawałka liścia do woreczka foliowego, a pozostałych – do miski z wodą.
Następnego dnia porównywanie wyglądu rabarbaru z woreczka i z rabarbarem z wody (rabarbar wyjęty z woreczka nie zmienia swojego wyglądu, ma nadal równe, całe końce; natomiast ten wyjęty z wody jest na końcach popękany i zwinięty). To efekt wchłaniania wody.
Skórka wchłania jej więcej niż miąższ. Właśnie dlatego rabarbar pęka na końcach i się zwija.
N. wyjaśnia, że podobne zjawisko można zaobserwować również u innych owoców. Czereśnie, kiedy są już dojrzałe i pada na nie deszcz, zaczynają pękać. Miąższ znajdujący się pod
skórką chłonie jak gąbka krople wody, które padają na skórkę. Owoc zwiększa więc swoją objętość. Skórka natomiast nie zachowuje się jak nadmuchiwany balonik, nie rozciąga się i dlatego
pęka. Podobnie jak czereśnie pękają również wiśnie, śliwki i agrest.

PIĄTEK
Pożegnania nadszedł czas
Czas pożegnania

Recytowanie wiersza Agaty Widzowskiej Pożegnanie przedszkola.
– Lato się śmieje, czas na wakacje!
Pa, pa, zabawki! Żegnaj, przedszkole!
Zawsze będziemy o was pamiętać,
stawiając krzywe literki w szkole.
Starszak potrafi:
budować wieże,
rozpoznać w książkach najdziksze zwierzę,
układać puzzle,
kroić warzywa,
wie, że się pokłuć można w pokrzywach.
Zna pory roku,
kierunki świata,
wie, że na miotle nie da się latać,
sam się ubiera,
buty sznuruje,
mówi: „przepraszam, proszę, dziękuję”.
Umie zadzwonić
na pogotowie,
wie, że się nie da chodzić na głowie,
zasady ruchu
zna doskonale
i po ulicy nie biega wcale.
Lubi teatrzyk,
śpiewa piosenki,
wie, czym się różni słoń od sarenki,
pieluch nie nosi
ani śliniaka.

To taki dzień bez książek. Kolejny tydzień też będzie inny

============================================================================================================================

PONIEDZIAŁEK

Wakacyjne podróże
Wakacje na Wybrzeżu

1. Karta pracy, cz. 4, s. 60.
Wykonanie łódki według instrukcji. Rysowanie po śladach

2.Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Wakacyjne podróże.
• Rozmowa na temat opowiadania.
− Co Olek, Ada i tata planowali z samego rana?
− Dzięki czemu mogli podróżować palcem po całym świecie?
− Jakie kontynenty były widoczne na globusie?

3.Co wskazywał palec Olka?
− Co wskazywał palec taty?
− Gdzie chciała pojechać mama?
− Co wspominała cały czas Ada?
− Co wskazywał palec Ady? Gdzie ona chciała pojechać na wakacje?

4.Karta pracy, cz. 4, s. 61.
Rysowanie po śladach drugiej połowy rysunku misia i lalki. Kolorowanie rysunków. Kończenie rysowania hulajnogi według wzoru.

WTOREK

1. Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 76.
Kolorowanie pól według kodu. Określanie,
o czym śniła Ada

2. Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu.
Liczmany, kartoniki z liczbami i znakami: +, −, = (6-latek).
Zadanie 1.
Na hali, na hali Dwie w góry mu uciekły.
10 owiec juhas pasie. Ile teraz masz owiec, juhasie?
Dzieci układają 10 liczmanów. Odsuwają 2.
Udzielają odpowiedzi na pytanie:
Teraz jest 8 owiec.
Układają 10 liczmanów. Odsuwają 2. Układają działanie:
10 – 2 = 8
Odpowiadają na pytanie:
Teraz jest 8 owiec.
Tak samo postępują przy innych zadaniach.
Zadanie 2.
Do zagrody 9 owiec uciekły z zagrody.
wpędził juhas młody. Policz teraz szybko mi –
Ale cztery starsze owce ile owiec w zagrodzie śpi?
Zadanie 3.
Na hali, na hali Powiedz teraz mi –
raz się tak zdarzyło, ile wszystkich owiec
że do 7 starszych owiec w zagrodzie śpi?
3 młode przybyły.
Zadanie 4.
Na łące pod górą i pięć białych hasa.
juhas owce pasie; Ile wszystkich owiec
cztery czarne owce jest w stadzie juhasa?

ŚRODA

1. Karta pracy, cz. 4, s. 62.
Słuchanie, dokąd podróżują ludzie podanymi środkami lokomocji. Naklejanie obok obrazków środków lokomocji obrazków odpowiednich miejsc.

2. Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 77.
Rysowanie po śladach fal. Nazywanie tego,
co się w nich ukryło.

3 .Karta pracy, cz. 4, s. 62–63 (fragment).
135
Kolorowanie na obu kartach wakacyjnego pociągu.
• Wskazywanie morza, gór na mapie Polski.
Mapa fizyczna Polski.
Dzieci, samodzielnie lub z pomocą N., wskazują na mapie morze Bałtyk, góry Tatry, jeziora…
• Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy Wakacyjny pociąg.
Napis Wakacyjny pociąg, dla każdego dziecka: kartka z bloku technicznego z narysowanym
na niej prostokątem (większym od rozmiaru widokówki) i dwoma kołami, widokówka z wybranego regionu Polski, klej, nożyczki, farby plakatowe, pędzelek, kubeczek z wodą.
• Wycinanie kół i prostokąta.
• Malowanie prostokąta na dowolny kolor, a kół – na czarno.
• Po wyschnięciu przyklejenie widokówki na prostokącie, doklejenie kół tak, żeby powstał wagonik.
• Wykonanie prac przez dzieci.
• Porządkowanie miejsc pracy.
• Łączenie wszystkich wagonów na tablicy.
N. przygotował lokomotywę, do której są przyłączone wagony. N. umieszcza nad pociągiem napis Wakacyjny pociąg.

4. Karta pracy, cz. 4, s. 63.
Nawlekanie muszelek na nitkę według wzoru (rytmu)

CZWARTEK

ŚWIĘTO

PIĄTEK

1. Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 78.
Wskazywanie Adzie i Olkowi drogi na plac
zabaw. Zaznaczanie jej.

2. Karty pracy, cz. 4, s. 64−65.
Odczytanie zdania: Jest lato. Oglądanie zdjęć, słuchanie tekstu na ich temat, odczytanego
przez N. Rysowanie na każdej kolejnej gałązce o jedną jagodę mniej. Kolorowanie rysunków.
• Układanie zdań na temat lata (z wykorzystaniem zdjęć z kart pracy).
Np.
Latem na polu dojrzewa zboże.
Latem w ogrodach i na polach ludzie zbierają truskawki.
Latem w lesie rosną jagody…
Dzieci układają zdania,

3. Karta pracy, cz. 4, s. 66.
Określanie, dlaczego pętle są tak narysowane. Kończenie rysowania linii między kwiatami.
Kolorowanie kwiatów.

4. Rozwiązywanie zagadek o różnych środkach lokomocji.
Obrazki/zdjęcia różnych środków lokomocji – rozwiązań zagadek.
Dzieci rozwiązują zagadki i wskazują obrazki/zdjęcia przedstawiające ich rozwiązania.

Pędzi po torze szybko, z daleka,
bo tłum podróżnych na stacji czeka. (pociąg)
Ma skrzydła, choć nie jest ptakiem.
Lata podniebnym szlakiem. (samolot)
Ma maskę, a pod nią konie,
cylindry – nie na głowie.
A w środku siedzi człowiek. (samochód)
Ta wielka latająca maszyna
owada – ważkę, przypomina. (helikopter)

5. Rebus fonetyczny – Co to za pojazdy?
Obrazki: rak, oko, walizka, ekran, ręka, rower, sukienka, arbuz, motyl, okno, lalka, orzech,
torba, miś, okulary, tort, obraz, rower, spodnie, teczka, ananas, telewizor, ekierka, kot.
Dzieci różnicują pierwsze głoski w nazwach obrazków. Dokonują ich syntezy po wymienieniu ich przez N. i odgadują nazwy różnych pojazdów, np. rak, oko, walizka, ekran, ręka
– rower; sukienka, arbuz, motyl, okno, lalka, orzech, torba – samolot; miś, okulary, tort,
obraz, rower – motor; spodnie, teczka, ananas, telewizor, ekierka, kot – statek.

6. Karta pracy, cz. 4, s. 67.
Otaczanie w pierwszej pętli obrazków kwiatów polnych, a w drugiej – obrazków zwierząt
leśnych. Kończenie rysowania linii między kwiatami według wzoru z poprzedniej karty.
Kolorowanie kwiatów.

7. Słuchanie wiersza Marioli Golc Słoneczny uśmiech.

Nadchodzą wakacje,
słoneczna pora.
Słoneczny uśmiech
śle więc przedszkolak.
I tym uśmiechem
ze słonkiem razem
ogrzeje wszystkie
nadmorskie plaże.

• Rozmowa na temat wiersza.
− Kto przesyłał uśmiechy?
− Komu przedszkolak przesyłał uśmiechy?
− Dlaczego przesyłał je dzieciom?

8. Karty pracy, cz. 4, s. 68–69.

Oglądanie zdjęć miejsc, w których Ada i Olek byli rok temu z rodzicami na wakacjach, opowiadanie o niektórych z nich. Rysowanie po śladzie drogi rodziny Ady nad morze.

Promienny uśmiech
prześle też górom,
by się nie kryły
za wielką chmurą.
Ma jeszcze uśmiech
dla wszystkich dzieci.
Niech im w wakacje
Słoneczko świeci.

9. Karta pracy, cz. 4, s. 70.
Rysowanie w ramce na górze karty, gdzie dziecko pojedzie na wakacje, a na dole – gdzie
chciałoby pojechać na wakacje. Rysowanie po śladzie, bez odrywania kredki od kartki

10. Zagadki słuchowe dotyczące bezpieczeństwa podczas wakacji.
Dzieci słuchają zagadek Barbary Kosmowskiej, dopowiadają ich zakończenia – rozwiązania.

Wiem, że pan ratownik mnie nie zauważy,
dlatego nie kąpię się na niestrzeżonej… (plaży)

Kiedy płoną lasy, to giną zwierzęta,
dlatego dbam o to i o tym pamiętam,
by w lesie wszystkim żyło się dogodnie.
Z tego powodu nie bawię się… (ogniem)

Jeśli się zagubię w obcym dla mnie mieście,
wiem, co mam zrobić, wiem nareszcie!
Mogę zaufać pewnemu człowiekowi,
czyli panu… (policjantowi)

Gdy nie ma rodziców w domu,
to choć bardzo przykro mi,
nie otwieram obcym ludziom
do naszego domu… (drzwi)

Ze względu na żmije zawsze w lesie noszę
moje ukochane, gumowe… (kalosze)

Grzybobranie to grzybów zbieranie,
a nie ich jedzenie czy też smakowanie.
Dlatego po powrocie z lasu
sięgam do grzybów pełnego… (atlasu)

11. Karta pracy, cz. 4, s. 71.
Oglądanie rysunków schematycznych. Mówienie, na co powinno się zwracać uwagę na
wakacjach. Rysowanie po śladzie, bez odrywania kredki od kartki.

12. Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 79.
Otaczanie pętlami muszli tego samego rodzaju. Porównywanie ich liczby
 

=======================================================================================================================

PONIEDZIAŁEK
Niby tacy sami, a jednak inni
Piłka dla wszystkich
Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Piłka dla wszystkich.
• Rozmowa na temat opowiadania.
− Co śniło się Frankowi?
− O czym opowiadał Adzie?
− Jak zachowywali się chłopcy?
− Co zrobił ich kapitan?
− Kim został Franek na meczu?
− Co powiedzieli chłopcy Frankowi na pożegnanie?
− Co będzie ćwiczył Franek?
− Jak oceniacie zachowanie chłopców na początku, a jak potem, po rozmowie z kapitanem?
• Wyjaśnienie pojęcia tolerancja.
Tolerancja oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania, choćby były całkowicie odmienne od własnych albo zupełnie z nimi sprzeczne. Współcześnie rozumiana tolerancja to szacunek dla wolności innych ludzi, ich myśli i opinii oraz sposobu życia.
Rodzic pyta:
− Czy chłopcy byli tolerancyjni?
− Czy znacie inne przypadki braku tolerancji? (Wyśmiewanie się z ludzi o innym kolorze skóry, innego wyznania…).
− Czy należy wyśmiewać się z kogoś, dlatego że jest gruby, jeździ na wózku…?
• Rozmowa na temat indywidualności dzieci.
N. podkreśla, że nie można kogoś nie lubić za wygląd lub sposób zachowania, mówienia.
N. mówi:
− Wszystkie dzieci lubią się bawić.
− Wszystkie dzieci chcą mieć koleżanki i kolegów.
− Wszystkie dzieci cieszą się, gdy jest im wesoło.
− Wszystkie dzieci płaczą, gdy jest im smutno.
• Karta pracy, cz. 4, s. 54.

WTOREK
Niby tacy sami, a jednak inni
Co jest cięższe, a co lżejsze?
- Co jest cięższe, a co lżejsze? – zabawy z zastosowaniem wagi szalkowej.
• Zapoznanie z wagą szalkową.
Waga szalkowa.
Dzieci oglądają wagę, nazywają jej części za N.
• Ćwiczenia z zastosowaniem wagi szalkowej.
Klocki: drewniane, sześcienne, miś.
N. przygotował klocki: drewniane, sześcienne, i misia.
N. mówi, że dzieci będą porównywać wagę (masę) misia i klocków.
• Pierwsza sytuacja.
N. kładzie na lewej szalce misia, a na prawej – trzy klocki.
− Co jest cięższe? Po czym to poznaliście?
− Co jest lżejsze? Po czym to poznaliście?
• Druga sytuacja.
N. kładzie na lewej szalce misia, a na prawej – cztery klocki.
− Co jest cięższe? Co jest lżejsze?
− Po czym poznaliście, że cztery klocki ważą tyle co miś?
(Ilość klocków musi być taka, aby ich masa równoważyła masę misia).
• Trzecia sytuacja.
N. kładzie na lewej szalce misia, a na prawej – pięć klocków.
− Co jest cięższe? Po czym to poznaliście?
− Co jest lżejsze? Po czym to poznaliście?
• Ćwiczenia w porównywaniu masy przedmiotów.
Różne przedmioty, np.: klocki, piłeczki, lalki, misie, tworzywo przyrodnicze, wagi szalkowe.
Każde dziecko porównuje masę wybranych przedmiotów i określa, co jest cięższe, co jest lżejsze.
-Karta pracy, cz. 4, s. 55.
• Słuchanie wiersza Ewy Małgorzaty Skorek Nazwy miesięcy – utrwalanie nazw miesięcy.
W miejscach oznaczonych * dzieci powtarzają za N. – na jednym wydechu – nazwy miesięcy.

ŚRODA
Niby tacy sami, a jednak inni
Dziwni goście
• Karty pracy, cz. 4, s. 56–57.
Patrzenie na obrazek. Opowiadanie, co się na nim dzieje. Odszukiwanie na dużym obrazku przedmiotów, roślin umieszczonych na dole kart.
• Karta pracy, cz. 4, s. 58.
Opowiadanie o tym, jak Olek i Ada obchodzili Dzień Dziecka. Układanie zdań o każdym
obrazku. Pisanie samodzielnie lub przez N. imienia dziecka. Ozdabianie pola z imieniem.
 Wykonanie pracy Pożegnalny obrazek dla przyjaciela.
• Wypowiedzi dzieci na temat: Kogo nazywamy przyjacielem?
Kartonowe serce, mazak.
Dzieci podają cechy przyjaciela, które N. zapisuje na kartonowym sercu. Potem umieszcza je na tablicy.
Np.: dba o nas, jest pomocny, opiekuńczy, rozbawia nas, czujemy się przy nim bezpiecznie…

CZWARTEK I PIĄTEK
Niby tacy sami, a jednak inni
Moje uczucia

Słuchanie tekstu Jolanty Kucharczyk Moje uczucia.
• Rozmowa na temat tekstu.
− Co mieszka w sercu?
− Czy zawsze jest nam wesoło?
− Czy zdarza się, że coś was smuci?
− Czy zdarza się, że coś was złości?
N. przypomina, że uczucia, emocje są czymś normalnym, naturalnym, co zawsze towarzyszy ludziom – dorosłym i dzieciom. Ale należy pamiętać o tym, że po burzy zawsze jest tęcza, po deszczu słońce znowu świeci, po chwilach trudnych i smutnych znowu szczęśliwe są dzieci.
• Rysowanie na kartkach tego, co cieszy dzieci, i tego, co je smuci
• Karta pracy, cz. 4, s. 59.
Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie. Rysowanie rybek i fal po śladach. Kończenie rysowania rybek według wzoru. Kolorowanie ich.
• Nauka wiersza Krystyny Datkun-Czerniak Wszystkie dzieci.
W sercach dzieci Mają prawo do miłości
radość gości – przecież po to są!
– gdy bezpieczne są.
• Wprowadzenie nazwy czerwiec na podstawie fragmentu wiersza Apolinarego Nosalskiego
O dwunastu braciach.
Drogą do lasu Patrzy na łąkę
idzie już czerwiec mokrą od rosy:
z wiązanką chabrów − Już czas najwyższy
i dzbanem czernic. na sianokosy.
Rodzic pyta dziecko:
− Jak nazywa się nowy miesiąc?
− Co to są sianokosy?
− Jak wyglądają chabry?
− Wymieńcie nazwy wszystkich miesięcy, zaczynając od czerwca.

============================================================================================================================

PONIEDZIAŁEK
Zajęcie 1. Nauka wiersza Jadwigi Koczanowskiej Mama i tata.
• Zabawa Moja mama jest…, a mój tata jest…
Kartony z napisami Mama jest…; Tata jest…, flamaster.
Dzieci kończą zdania (poszukiwanie jak największej liczby określeń przymiotnikowych), N. zapisuje określenia wokół napisów: Mama jest…; Tata jest… Wspólnie odczytują napisy (zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice w określeniach mamy i taty).
• Słuchanie wiersza.
Mama i Tata to świat nasz cały,
ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały,
to dobre, czułe, pomocne ręce
i kochające najmocniej serce.
To są wyprawy do kraju baśni,
wakacje w górach, nad morzem, na wsi,
• Rozmowa na temat wiersza.
N. pyta:
− Kim dla dzieci jest mama i tata?
− Za co dzieci dziękują rodzicom?
• Kończenie zdań rozpoczętych przez N.
− Moi rodzice są kochani, bo…
− Pomagam rodzicom w…
− Lubię być w domu, bo…
− Z tatą najchętniej robię…
− Z mamą najchętniej robię…
• Aktywne słuchanie wiersza.
N. recytuje wiersz, a dzieci dopowiadają końcowe słowa wersów.
Mama i Tata to świat nasz… (cały),
ciepły, bezpieczny, barwny… (wspaniały),
loty huśtawką, prawie do słońca
oraz cierpliwość co nie ma końca.
Kochana Mamo, Kochany Tato
dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,
że nas kochacie, że o nas dbacie
i wszystkie psoty nam wybaczacie.
to dobre, czułe, pomocne… (ręce)
i kochające najmocniej… (serce).
To są wyprawy do kraju… (baśni),
wakacje w górach, nad morzem, na… (wsi),
loty huśtawką, prawie do… (słońca)
oraz cierpliwość co nie ma… (końca).
Kochana Mamo, Kochany… (Tato)
dzisiaj dziękować chcemy Wam… (za to),
że nas kochacie, że o nas… (dbacie)
i wszystkie psoty nam… (wybaczacie).
• Karta pracy, cz. 4, s. 44–45.


WTOREK
1. Karta pracy, cz. 4, s. 46.
2. Karta pracy, cz. 4, s. 47.
3. Karta pracy, cz. 4, s. 48.
• Wypowiedzi dzieci na temat Co lubią moi rodzice?
Dzieci określają, co lubi mama, co lubi tata, ale odpowiedzi podają, dzieląc dane słowa na sylaby.
Np.: chłopiec mówi, że jego mama lubi cze-ko-la-dę, a tata cias-to. Pozostałe dzieci syntezują sylaby i podają całe słowa (czekolada, ciasto).

ŚRODA
1. Rozmowa na temat – Jak dzieci pomagają rodzicom?
Rodzic pyta:
− Czy pomagacie rodzicom w domu? W czym?
− Czy powinniście pomagać rodzicom? Dlaczego?
2. Karta pracy, cz. 4, s. 49.
Opowiadanie o tym, jak Olek i Ada pomagają rodzicom. Przedstawianie za pomocą rysunku sposobów, w jakie dzieci pomagają rodzicom. Rysowanie po śladzie serduszek, kolorowanie ich.
3. Zajęcie 2: Laurka dla mamy i taty – ćwiczenia plastyczne.
• Słuchanie wiersza Stanisława Grabowskiego Nie jesteś sam.
• Rozmowa na temat wiersza.
Rodzic pyta:
− Co robi mama?
− Co robi tata?
− Gdzie jest dziewczynka?
− Dlaczego jest szczęśliwa?
• Wypowiadanie fragmentami tekstu wiersza z radością – najpierw cicho, a później coraz głośniej.
Gdy w domu –
tatuś i mama,
nie jestem sama.
• Pisanie po śladach liter i połączeń między nimi (w powiększonej liniaturze),
• Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy.
Dla każdego dziecka: wyprawka, karta 24, klej, nożyczki, kartka z bloku technicznego w jasnym kolorze formatu A4, naklejki.
• Składanie kartki z bloku technicznego na pół, tak aby powstała laurka.
• Wycinanie z karty gotowych elementów.
• Składanie gotowych elementów i naklejanie ich na kartce według instrukcji, tak aby kwiaty znalazły się w wazonie.
• Odczytuje z N. lub samodzielnie napis: Kwiaty dla Mamy i Taty. Przykleja go na pierwszej stronie laurki.
A ja siedzę szczęśliwa
w pokoju, gdzie lalka Rozalka,
zeszyty do pierwszej klasy,
atlasy…
Gdy w domu
tatuś i mama,
nie jestem sama.
4. Karta pracy, cz. 4, s. 50.


CZWARTEK
1. Karta pracy, cz. 4, s. 51.
2. Karta pracy, cz. 4, s. 52.
3. Podawanie rymów do słów: mama, tata.
Mama – rama, gama, tama, dama, lama…
Tata – wata, data, chata, łata, mata…
4. Nauka rymowanki dla mamy i jej wersji dla taty.
Dzieci powtarzają tekst rymowanki fragmentami
Mamo, mamo – Tato, tato –
co ci dam? co ci dam?
To serduszko, które mam. To serduszko, które mam.
A w serduszku miłość jest. A w serduszku miłość jest.
Mamo, mamo – kocham Cię! Tato, tato – kocham Cię!
5. Rozmowa na temat słowa serce.
Wycięty z czerwonego kartonu kształt ludzkiego serca.
Rodzic pokazuje dzieciku serduszko wycięte z czerwonego kartonu i pyta:
− Z czym kojarzy się wam ten kształt?
− Czym jest serce?
Serce jest mięśniem wielkości pięści. Jego szersza część skierowana jest ku górze, węższa
ku dołowi. Dzięki sercu w naszym ciele może krążyć krew.
− Do czego ludziom potrzebne jest serce?
− Czy tylko ludzie mają serca?
− Czy znacie jakieś przysłowia o sercu?
Np.:
Co w sercu to na języku.
Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal.
Serce nie sługa, nie zna co to pany

PIĄTEK
1. Karta pracy, cz. 4, s. 53. Rysowanie szlaczków po śladzie, a potem – samodzielnie. Rysowanie po śladach rysunków. Kolorowanie rysunków dużych misiów na brązowo, a małych misiów – na różowo.
2. Słuchanie opowiadania.
Dzieci słuchają czytanego przez N. opowiadania i oglądają ilustracje w książce.
3. Rozmowa na temat opowiadania.
Rodzic pyta:
− Z jakiej okazji odbywał się festyn w przedszkolu Ady?
− Kto z rodziny Ady przybył na festyn?
− Jaki konkurs wygrał tata Olka i Ady?
− Na czym polegał konkurs drużynowy – dorośli z dziećmi?
− W jakim konkursie mama Olka i Ady zajęła pierwsze miejsce?
− Jakie inne konkursy odbyły się jeszcze podczas festynu?
− Jakie nagrody przygotowały dzieci?
− Czym częstowali się goście?
− O kim Ada recytowała wiersz?
− Czym zakończył się festyn?

==========================================================================================================================

TEMAT TYGODNIA        „ŁĄKA W MAJU”

ZESTAW ĆWICZEŃ RUCHOWYCH NA CAŁY TYDZIEŃ

Zabawa orientacyjno-porządkowa Owady na łące.
Dzieci poruszają się w różnych kierunkach sali na palcach, naśladując głosem ciche brzęczenie. Na dźwięk tamburynu przykucają – owady odpoczywają na kwiatach. Na dwa dźwięki tamburynu ponownie poruszają się po sali.
• Ćwiczenie dużych grup mięśniowych Bukiety kwiatów.
Dzieci spacerują po łące, co pewien czas schylają się i zrywają kwiatek. Na hasło: Bukiety kwiatów zatrzymują się i podnoszą do góry raz prawą, raz lewą rękę. Prezentują swój bukiet.
• Zabawa ruchowa z elementem równowagi Bocian chodzi po wysokiej trawie.
Dzieci chodzą po sali, wysoko unosząc kolana. Po kilku krokach zatrzymują się, stają na jednej nodze, drugą mają opartą o kolano nogi, na której stoją. Poruszają złączonymi przed sobą rękami wyobrażającymi dziób bociana i powtarzają słowa: Kle, kle, kle, żabki mi się chce.
• Zabawa ruchowa z elementem skoków Ostrożne żabki.
Dzieci-żabki poruszają się, skacząc w przysiadzie. Hasło Nie ma bociana jest sygnałem, że niebezpieczeństwa nie ma, żabki mogą skakać dalej.
• Zabawa bieżna Próbujemy złapać motyla.
Dzieci biegają w różnych kierunkach. Na hasło Hop! wyskakują w górę z klaśnięciem nad głową.
• Maszerują po obwodzie koła we wspięciu na palcach – wysoko, a potem w przysiadzie – nisko.

KARTY PRACY NA CAŁY TYDZIEŃ : cz.4 str. 36-43

 

PONIEDZIAŁEK       18.05.2020    „ Barwa ochronna”

 1. Zabawa rytmiczno – artykulacyjna z wykorzystaniem wiersza „ Żabie łapki”

Dwie zielone małe żabki,
tak nad stawem grają w łapki:

jedną łapką
klap, klap, klap.
Drugą łapką
klap, klap, klap.
Potem dwiema
klap, klap, klap.
Ty, bocianie
nas nie łap!

 

 

 

podnoszą prawą rękę ugiętą w łokciu,
uderzają o prawą dłoń partnera,
podnoszą lewą rękę ugiętą w łokciu,
uderzają o lewą dłoń partnera,
podnoszą obie ręce ugięte w łokciach,
uderzają w obie dłonie partnera,
przykucają i grożą bocianowi, poruszając
wskazującym palcem.

 1. Słuchanie opowiadania M. Skrętowskiej-Zaremby „ Zabawa w chowanego”

• Rozmowa na temat opowiadania.
- W co bawili się: żabka, konik polny, biedronka i motylek cytrynek?
- Dlaczego biedronka nie mogła odnaleźć przyjaciół?
- Co to jest barwa ochronna

 1. Karty pracy: cz. 4, str. 36-37, 38. Nowe przygody Olka i  Ady. Przygotowanie do czytania, pisania liczenia str.74

 

WTOREK       19.05.2020             „ Motyle i kwiaty”

 1. Rozwiązywanie zagadek „ Mieszkańcy Łąki”

Wiosną i latem się pojawia,
kiedy ranek nastaje
jej kropelki są na kwiatkach,
listkach i na trawie.
(rosa)


Na niebie jej barwy
pięknie się mienią,
jak most ogromny
łączy niebo z ziemią.
(tęcza)

Błyszczący na jej plecach
płaszczyk czerwony,
czarnymi kropkami
pięknie ozdobiony.
(biedronka)


Rozciąga policzki
jak woreczki małe.
Zimowe zapasy
przenosi w nich całe.
Na czas mroźnej zimy,
gromadzi je w norze.
Ma miłe futerko,
znacie go może?
(chomik)

 

Ma barwne skrzydła,
fruwa nad łąką
i bardzo lubi,
gdy świeci słonko. (motyl)


Jak się ten owad nazywa?
Przez cały dzień pracuje.
Na plecach nosi ciężary,
kopiec wielki buduje.
(mrówka)

 1. Ćwiczenia w określaniu wartości logicznej zdań

Dla każdego dziecka szyfonowa chustka.
Dzieci dostają szyfonowe chustki. N. wypowiada zdania. Jeżeli dzieci uznają, że zdanie jest prawdziwe, poruszają chustkami nad głowami. Jeżeli sądzą, że nie jest prawdziwe – siedzą bez ruchu.
Czy to prawda, czy to fałsz?
Gdy odgadniesz, sygnał dasz.

- Konik polny w wodzie gra.
- Żaba dwie głowy ma.
- Biedroneczki są w kropeczki.
- Motyle mają ciepłe czapeczki.
- Stokrotka jest czerwona.
- Ważka jest większa niż wrona…

 1.  „Majowa łąka”- praca plastyczna o dowolnej technice.
 2. Oglądanie sześcianów. Określanie różnic i podobieństw między nimi – karta pracy cz. 4 , s.40
 3. Karty pracy: cz. 4, str. 39, 41

 

        ŚRODA           20.05.2020                 „ Wiosna na łące”

 1. Zabawy przy piosence „ Wiosna na łące”
 2. Wykonanie biedronki wg własnego wzoru lub korzystając z opisu:

Zapoznanie ze sposobem wykonania prac.
Dla każdego dziecka: patyki, nici (grube), narysowane wzory biedronek na czarnym i czerwonym kartonie, nożyczki, klej.
- Przymocowanie półmetrowej nitki do każdego patyka.
- Wycinanie wzorów.
- Składanie czerwonego krążka na pół, rozprostowanie go, a następnie rozcięcie wzdłuż linii zgięcia.
- Naklejanie na czarny korpus biedronki dwóch czerwonych skrzydełek.
- Dorysowanie flamastrami (gdy klej przyschnie) kropek na skrzydełkach.
- Przymocowanie nitki do biedronki.

 1. Ćwiczenia logorytmiczne „ Rób to, o czym mówi wiersz”

Dzieci poruszają się razem z N. zgodnie z tekstem wypowiadanego przez niego wierszyka.
Następnie poruszają się same podczas recytacji przez N.

Zrób do przodu cztery kroki,
i rozejrzyj się na boki.
Tupnij nogą raz i dwa,
ta zabawa nadal trwa.
Teraz w lewo jeden krok,
przysiad, i do góry skok.
Zrób do tyłu kroków trzy,
by koledze otrzeć łzy.

Klaśnij w ręce razy pięć,
na klaskanie też masz chęć!
Wokół obróć się, raz dwa,
piłka skacze hop-sa-sa.
Ręce w górę i na boki,
zrób zajęcze cztery skoki.
Gdy się zmęczysz, poleż sobie,
i wyciągnij w górę nogę.

 1. Karty pracy: cz. 4, str.42

 

CZWARTEK             21.05.2020                      „ Wiosenna łąka”

 1. Wycieczka, spacer (w miarę możliwości) na łąkę : robienie bukietów z polnych ,kolorowych kwiatów. Zrobienie zdjęć i przesłanie ich do podziwiania przez wszystkie dzieci.
 2. Nauka wierszyka  „ Wiosna”
 3. Karty pracy cz.4, str.43

 

PIĄTEK         22.05.2020               „ Pierwsza kartka zielnika”

 1. Kończenie rymowanek o łące:

Trawa, kwiaty, biedronka – to na pewno… (łąka)
Czerwone jak gotowane raki – to… (maki)
Ma żółty środek, białe płatki,
łodyga u niej wiotka.
Ten łąkowy kwiat to…
(stokrotka)
Piegowata dama. Po łące chodzi od rana.
Wygrzewa się w promykach słonka.
To maleńka…
(biedronka)
Czy to fruwające kwiaty? Jest ich tyle! Nie, to… (motyle)
Lata, lata koło nosa. Uwaga! To groźna… (osa)
Lata, lata obok czoła. To miodna… (pszczoła)

 1.  Słuchanie wiersza „ Zielnik”

Rozmowa na temat wiersza.
- Jakie rośliny znajdowały się na kartkach?
- Dlaczego był tam rysunek sasanek?
- Dlaczego zakładamy zielnik?

 1. Założenie pierwszej karty zielnika, wykorzystanie roślinek ze spaceru, np. koniczyny, mlecza…
 2.  Wspólne wypicie herbatki ziołowej np. rumiankowej.
  Herbatka ziołowa np. rumiankowa, kubeczki.
 3. Karty pracy, Nowe przygody Olka i Ady.  Przygotowanie do……..str.73

------------------------------------------------------------

Witamy Was , w kolejnym już tygodniu naszej pracy na odległość….….  Kiedy to nie widzimy się , tylko komunikujemy się za pomocą sprzętu komputerowego….

Zapraszamy Was do wspólnej nauki i do zabawy……

  Oto propozycje na ten tydzień :

Mamy dla Was  propozycję  samodzielnego wykonania gry , która Wam się spodobała i w którą chcielibyście zagrać z rodzeństwem czy też rodzicami spośród 15 zaproponowanych przez nas pomysłów ( nie trzeba wcale iść do sklepu czy zamawiać przez Internet kolejnej gry, można ją wykonać samodzielnie bądź z niewielką pomocą osoby dorosłej wykorzystując to co mamy w domu i wspaniale się bawić …) : https://www.mamawdomu.pl/2017/06/15-gier-typu-zrob-to-sam.html  - 15 gier typu „zrób to sam” , ( takie gry kształcą, rozwijają oraz  doskonalą m.in. pamięć, spostrzegawczość, myślenie, koncentrację uwagi… podsumowując: dzieciaki uczą się poprzez zabawę…. Gry to wspaniały sposób na naukę ,dlatego tak  zachęcamy do korzystania z ich  różnorodności , a dodatkowo można się przy tym świetnie bawić i bardzo miło spędzić wspólnie czas….

Kolejną propozycją są: Karty ruchowe dla dzieci – zwierzęta https://rodzicielskieinspiracje.pl/karty-ruchowe-dla-dzieci-do-druku-zwierzeta/ ( w PDF do wydruku za darmo ) , po wydrukowaniu  i wycięciu kart możecie znakomicie bawić się z rodzeństwem – rodzicami , których zadaniem będzie naśladowanie ruchów i odgłosów zwierząt ( jeśli nie macie możliwości wydruku, to może dzieci same narysują takie zwierzątka, a pod obrazkiem dorośli napiszą polecenia i karty gotowe…. A może takie własnoręcznie narysowane, pokolorowane będą jeszcze ciekawsze ???!!!)

   Proponujemy wspólną zabawę ruchową – Orientacja w schemacie własnego ciała. Dajemy dziecku gumkę recepturkę( bądź kolorową frotkę ) i prosimy, aby założyło na prawą rękę (nadgarstek). Nadszedł czas na polecenia, które mówimy dziecku, a jego zadaniem jest ich wykonanie ( zabawę możemy powtórzyć 3 razy, a następnie włączyć też inne części ciała jeśli dziecko z tymi będzie sobie już dobrze radziło ; podczas zabawy doskonalimy rozróżnianie prawej i lewej ręki ):

• Podnieś prawą rękę do góry i pomachaj nią,

• Dotknij prawą ręką swojego prawego ucha,

• Dotknij lewą ręką lewego ucha,

• Dotknij prawą ręką lewego ucha,

• Prawą ręką dotknij nosa,

• Lewą ręką dotknij prawego łokcia,

• Prawą rękę połóż na głowie.

Oto propozycje kart pracy na ten tydzień:

http://bystredziecko.pl/szlaczki-dla-przedszkolakow-09/  - szlaczki dla dzieci- Żółwik http://bystredziecko.pl/szlaczki-dla-dzieci-mlodszych-7/  - szlaczki dla dzieci-Płotek

http://bystredziecko.pl/labirynt-kolowy-z-motylkiem/  - Labirynt  kołowy z  motylkiem ( ćwiczenie spostrzegawczości )

http://bystredziecko.pl/karty-pracy/grafomotoryka/szablon/grafomotoryka-szablon-biedronki-cb.pdf   - Biedronki – ćwiczenia grafomotoryczne

  Propozycje pracy plastycznej dla dzieci „Żabka”,: http://krokotak.com/2017/04/toilet-paper-tube-frog/   ,  jeszcze inny pomysł na - Zieloną żabkę https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/212-zielona-zabka  .

     Jeszcze poćwiczcie przy piosence , https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ  -

 „ NAJPIERW SKŁON „ (doskonalenie motoryki dużej ).

 

Życzymy miłej zabawy i nauki :)

Pozdrawiamy serdecznie :)

Życzymy dużo zdrowia, spokoju i cierpliwości.

Edyta Bekus

=======================================================================================================================================

Poniedziałek

Oglądanie widokówek, książek, albumów o Warszawie.
Widokówki, albumy, książki o Warszawie.
Dzieci oglądają przygotowany przez N. materiał, dzielą się swoimi spostrzeżeniami. Swobodnie opisują charakterystyczne miejsca Warszawy.
• Ozdabianie napisu Polska.
Napis Polska, szablon literowy, kontur mapy Polski, kredki.
Dzieci podają nazwę kraju, w którym mieszkają, kończą zdanie Polska to… N. zapisuje propozycje dzieci na konturze mapy Polski.
Dzieci dostają napis Polska (obrysowany przez N. lub dzieci od szablonu literowego) i ozdabiają go według własnego pomysłu.
Zajęcia 1. Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Zakochany w syrenie.
• Oglądanie mapy Polski.
Fizyczna mapa Polski.
Dzieci oglądają mapę. N. wyjaśnia, co oznaczają poszczególne kolory. Odszukują Wisłę, Bałtyk i Warszawę (N. pomaga w razie problemów).
N. wskazuje miejscowość zamieszkania dzieci.
• Słuchanie opowiadania.
Książka (s. 72–73) dla każdego dziecka.
• Rozmowa na temat opowiadania.
N. pyta:
− O czym dowiedziała się Ada w przedszkolu?
− Kto pomógł jej przedstawić legendę?
• Wspólne opowiadanie legendy o powstaniu Warszawy.
Dzieci sztafetowo opowiadają legendę – kiedy jedno dziecko kończy, a drugie w tym miejscu zaczyna.
• Karta pracy, cz. 4, s. 29.

Rysowanie po śladach rysunku Syreny i fal.
Tekst piosenki "Syrenka" i pytania do niego

Rodzic pyta:
− Co to jest stolica?
− Jak nazywa się stolica Polski?
− Jak nazywa się najdłuższa z polskich rzek?
− O kim opowiada piosenka?
− Czy znacie legendę o Syrence?
− Gdzie w Warszawie można spotkać Syrenkę?

− Co to jest herb?


WTOREK- Stolica, Wisła, syrenka

Karta pracy, cz. 4, s. 30−31.
Określanie, co zwiedzali w Warszawie Olek, Ada, mama i tata z rodzicami mamy. Oglądanie zdjęć warszawskich syrenek. Rysowanie po śladach rysunków bez odrywania kredki od kartki

Określanie poziomu pojemności:

• Karta pracy, cz. 4, s. 32–33.
Oglądanie zdjęcia, zwracanie uwagi na poziom soku w szklankach.
Sok jabłkowy, szklanki, kubek plastikowy.
N. wlewa tyle samo soku jabłkowego do przygotowanych różnych szklanek – miarką jest
plastikowy kubek.
• Dzieci oglądają szklanki i dochodzą do wniosku, że o ilości soku nie mówi jego poziom
w szklankach, tylko miarka jaką ten płyn rozlewano. Dzieci wypijają sok ze szklanek. Wskazywanie butelki, w której zmieści się najwięcej płynu i tej, w której zmieści się go najmniej.
Czytanie z N. lub samodzielnie pojemności butelek.
• Dzieci rysują szlaczki po śladzie, a potem samodzielnie. Następnie kolorują butelki, rysują je po śladzie a potem samodzielnie według wzoru
• Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 75.
Kolorowanie klocków – klocki tego samego kształtu powinny być w takim samym kolorze


ŚRODA- Warszawska syrenka

Słuchanie hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego.

Nagranie hymnu, odtwarzacz CD.
− Wyjaśnianie, w jakich okolicznościach można go usłyszeć.
− Omówienie zasad zachowania się podczas słuchania i śpiewania hymnu; ponowne wysłuchanie hymnu w postawie na baczność i w ciszy.
• Wyjaśnienie pojęcia Warszawa – stolica Polski.
Ilustracje przedstawiające najważniejsze urzędy państwowe znajdujące się w stolicy. Zwrócenie uwagi na najważniejsze urzędy państwowe znajdujące się w stolicy i ich rolę dla całego kraju. Pokazanie ich na zdjęciach, np.: budynek Sejmu, Pałac Prezydencki, Urząd Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji Narodowej
Poznawanie położenia geograficznego Polski na podstawie mapy.
Mapa Polski.
Wskazywanie granic, zwracanie uwagi na kolorystykę poszczególnych regionów naszego kraju: góry, wyżyny, niziny, wody, pokazywanie i nazywanie najdłuższych rzek (Wisła, Odra), największych miast leżących nad Wisłą (Kraków, Gdańsk), odczytywanie na mapie niektórych nazw: Tatry, Bałtyk, odczytywanie nazw państw sąsiadujących z Polską (6-latki).
• Oglądanie mapy Polski.


CZWARTEK- Mieszkamy w Europie

Karta pracy, cz. 4, s. 34–35.
Oglądanie mapy Europy. Słuchanie nazw państw europejskich – sąsiadów Polski. (Szarym kolorem zaznaczone zostały kontynenty Azji i Afryki) Kolorowanie flagi Polski. Określanie, w którą stronę są zwrócone. Oglądanie obrazków flag. Nazywanie samodzielnie lub z pomocą N. państw UE, do których one należą. Kolorowanie rysunków flag według wzoru.
Oglądanie obrazków innych flag.
• Oglądanie globusa; wyjaśnienie czym jest i do czego służy; odczytywanie wspólnie
z N. nazw kontynentów, jakie się na nim znajdują.
Oglądanie mapy Europy. Zwrócenie uwagi na jej wielkość i kształt.
Mapa Europy.
• Samodzielne lub z pomocą N. odczytywanie nazw państw europejskich.
• Poznawanie ciekawostek o wybranych krajach europejskich. Oglądanie charakterystycznych dla nich budowli, symboli, np.: wieża Eiffla – Francja; krzywa Wieża – Piza, Koloseum
– Włochy; Akropol – Grecja; wiatraki, tulipany – Holandia; zegar Big Ben, królowa Elżbieta – Anglia; torreador, corrida – Hiszpania.
• Układanie z rozsypanki nazw wybranych państw europejskich oraz nazwy kontynentu Europa (6-latki).
Kartoniki z literami oraz z nazwami państw UE.
Wyjaśnienie skrótu UE; zapoznanie z nazwami państw należących do Unii Europejskiej.
Omówienie flagi UE (symbol wszystkich państw należących do Unii Europejskiej, ma 12 gwiazdek, bo na początku należało do niej 12 państw).
Zajęcia 2. Wykonanie pizzy.
• Zabawa Powitanie po włosku.
Dzieci siedzą w kole. N. wita wszystkich w języku włoskim, mówiąc: Buongiorno (czyt. bondżorno) – dzień dobry. Wyjaśnia, co to znaczy i w jakim języku tak brzmi powitanie. Następnie dzieci witają swoich sąsiadów, podając im prawą dłoń i mówiąc: Buongiorno.
• Rozmowa na temat Włoch.
N. pokazuje Włochy na mapie Europy. Opowiada kilka ciekawostek o tym państwie.
Włochy to państwo położone na Półwyspie Apenińskim. Swoim kształtem przypomina buta. Stolicą Włoch jest Rzym na terenie, którego znajduje się państwo kościelne – Watykan, w którym mieszka papież. Tradycyjne włoskie potrawy to spaghetti i pizza. Tradycyjny włoski taniec to
tarantella neapolitańska. Na należącej do Włoch wyspie Sycylii znajduje się wulkan Etna.
• Oglądanie folderów, ulotek, katalogów, albumów o Włoszech.
• Zapoznanie dzieci z wyglądem flagi Włoch, umieszczenie jej w wazonie obok flag Polski i UE.
Flaga Włoch.
• Uczenie się wybranych słów (zwrotów) z języka włoskiego.
N. uczy dzieci kilku podstawowych zwrotów w języku włoskim:
buongiorno (czyt. bondżorno) – dzień dobry,
arrivederci (czyt. airwederczi) – do widzenia,
mi chiamo (czyt. mi kjamo) – nazywam się,
si (czyt. sij) – tak,

grazie (czyt. gracje) – dziękuję.

PIĄTEK- Dania też leży w Europie

Słuchanie opowiadania N. na podstawie baśni Hansa Christiana Andersena
Księżniczka na ziarnku grochu.
• Pokazanie na mapie Europy – Danii.
Mapa Europy, flaga Danii.
N. wskazuje Danię na mapie Europy, podaje nazwę jej stolicy – Kopenhaga. (Dania należy do UE). Pokazuje flagę Danii. Umieszcza ją w wazonie innych flag.
• Przedstawienie autora baśni – duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena.
• Słuchanie opowiadania
• Rozmowa na temat utworu.
Rodzic pyta:
− Z kim chciał ożenić się książę?
− Jak wyglądała księżniczka, która pewnego dnia zapukała do bramy miasta?
− Jak królowa chciała się przekonać, czy jest to prawdziwa księżniczka?
− Czy dziewczyna okazała się prawdziwą księżniczką?
Indywidualne rozmowy z dziećmi na temat ich pobytu za granicą (Czy jest tam inaczej niż w Polsce. Jakie różnice zauważyły. Czy im się tam podobało.).
• Nauka rymowanki.
W Europie mieszkam,
tak jak ty, kolego.
Że jestem Polakiem –
dumny jestem z tego.
• Próba wyjaśnienia przyczyn dumy wynikającej z faktu, że jest się Polakiem
---------------------------------------------------------------
Witamy Was , w kolejnym już tygodniu naszej pracy na odległość….….  Kiedy to nie widzimy się , tylko komunikujemy się za pomocą sprzętu komputerowego….

  Zapraszamy Was do wspólnej nauki i do zabawy……

  Oto propozycje na ten tydzień :

Proponujemy  pomysł na bardzo rozwijającą zabawę dla dzieci Woreczki sensoryczne

(Tablet sensoryczny) -  https://www.youtube.com/watch?v=gbIQwBK1mR8 .

W dzisiejszym świecie dzieci mają coraz mniej doświadczeń sensorycznych, za to niesamowicie szybko w ich życiu pojawia się tablet i telefon….  Wiadomo, że oswajanie dzieci ze sprzętem też musi mieć miejsce…., ale tym razem chciałybyśmy podsunąć Państwu pomysł na zabawę sensoryczną dla dzieci, w której trzeba popracować paluszkami…

Niewątpliwie dodatkowym atutem jest to ,że można taki tablet sensoryczny wykonać własnoręcznie , a nie pójść do sklepu i kupić gotową zabawkę czy grę … Mamy jeszcze inne propozycje , z których możecie Państwo skorzystać i przygotować wspólnie z dzieckiem interesujące , a przy tym jednocześnie rozwijające zabawki (  tzw. zabawki edukacyjne , które doskonalą motorykę małą, niezbędną dla dzieci do podejmowania czynności szkolnych takich jak : pisanie, czytanie, przeliczanie itd. oraz koncentrację uwagi podczas zabawy : https://www.youtube.com/watch?v=IqJPLD9y0g0   - Woreczki na lód wypełnione wodą i koralikami.  Kolejnymi propozycjami są zabawy dla dzieci w domu z wykorzystaniem słomek, podczas której dzieci również doskonalą małą motorykę, koncentrację uwagi, a także kształtują pojęcia matematyczne jak np. układanie rytmów , przeliczanie, segregowanie: https://www.youtube.com/watch?v=7yeJBoi1YO4   -  NAWLEKANIE SŁOMEK.

   Możecie również poćwiczyć Waszą pamięć, spostrzegawczość oraz koncentrację uwagi podczas wspólnej gry z rodzicami , rodzeństwem w Wiosenne Dobble ( jeśli nie macie takiej gry u Siebie w domu, załączamy poniżej Link, gdzie można pobrać za darmo ,  a następnie wydrukować - wiosenne karty do gry w Dobble i samemu przygotować taką właśnie grę )

http://www.pewnamama.pl/2020/03/wiosenno-wielkanocna-wersja-dobble-do.html?fbclid=%20...  – Wiosenne Dobble ( darmowa wersja  w PDF do pobrania ).

Mamy dla Was  propozycje zabaw matematycznych:  "Gdzie jest miś?" zabawa dydaktyczna : https://www.youtube.com/watch?v=hOtF5ASCiTA  ( kształtowanie pojęć matematycznych dotyczących położenia przedmiotów względem siebie: na, obok, za, pod, nad).   "Co zniknęło?"  zabawa dydaktyczna : https://youtu.be/CHQd2TrBHMI  ( doskonalenie pamięci wzrokowej ).

Jeszcze poćwiczcie przy piosence , która to lewa ręka - noga, a która prawa ręka –noga: https://www.youtube.com/watch?v=mO03jLcA2XM  - „ Prawa Lewa „ - piosenka

( rozróżnianie prawej i lewej strony podczas zabawy przy piosence  oraz doskonalenie motoryki dużej ).

   Oto propozycje kart pracy na ten tydzień:

https://rodzicielskieinspiracje.pl/mieszkancy-laki-karty-pracy-dla-dzieci-do-druku-za-darmo/  - Mieszkańcy łąki ( darmowe karty pracy do pobrania w PDF dla przedszkolaków).

    Mamy dla Was propozycje prac plastycznych, może skorzystacie z którejś i wykonacie ??!! Wyczarujecie jakąś piękną wiosenna łąkę ??? A może piękne, kolorowe  motylki ???

http://www.kreatywniewdomu.pl/2020/03/motyle.html  - Motyle- różne pomysły na prace plastyczne

https://www.youtube.com/watch?v=q_gx6c-UNz0  - Łąka –praca plastyczna ( filmik You Tube )

https://www.youtube.com/watch?v=q85x875FfGc  - Stemplowana łąka – praca plastyczna ( filmik You Tube ).

Życzymy miłej zabawy i nauki :)

Pozdrawiamy serdecznie :)

Życzymy dużo zdrowia, spokoju i cierpliwości.

Edyta Bekus

==============================================================================================================================================

TEMAT  TYGODNIA: „ Moja miejscowość, mój region”

Zestaw ćwiczeń ruchowych na cały tydzień:

Zabawa orientacyjno-porządkowa Tworzymy koło.
Dzieci poruszają się w rytm tamburynu. Podczas przerwy w grze jak najszybciej podają
sobie ręce i tworzą koło.
• Ćwiczenia dużych grup mięśniowych Pobudka.
Dzieci leżą na dywanie – śpią. Na uderzenie w bębenek powoli wstają, prostują się, przeciągają, przecierają oczy, maszerują po sali, aby rozprostować mięśnie; ale chce im się jeszcze
spać i na sygnał – dwa uderzenia w bębenek – ponownie zasypiają.
• Ćwiczenia z elementem czworakowania Rozrzucone klocki.
Dzieci chodzą na czworakach pomiędzy rozłożonymi na dywanie klockami. Co pewien
czas prostują się i rozglądają, jak dużo klocków rozłożonych jest na dywanie.
• Ćwiczenia tułowia połączone z ćwiczeniem równowagi Zbieramy klocki.
• Dzieci spacerują po sali, trzymając krążki na wyciągniętej dłoni w taki sposób, aby im nie
spadł. Na uderzenie w bębenek wykonują skłon w przód (nogi proste w kolanach), podnoszą klocek i kładą go na krążku. Na zakończenie zabawy wrzucają klocki do wyznaczonego
pojemnika.
• Zabawa bieżna Wracamy do domu.
Krążki – domy rozłożone są na podłodze. Dzieci biegają w rytm bębenka pomiędzy nimi,
w różnych kierunkach, starając się zapamiętać, gdzie znajduje się ich dom. Podczas przerwy w grze wracają do domu i siadają na krążku.
• Zabawa uspokajająca Marsz z krążkiem.
Dzieci maszerują po obwodzie koła w rytm bębenka, trzymając krążki na dłoni w taki sposób, żeby nie spadły. Potem odkładają je na wyznaczone miejsce. Karty pracy na cały tydzień: Nowe przygody Olka i Ady,

KARTY PRACY NA CAŁY TYDZIEŃ cz.4 str.20- 28

 

PONIEDZIAŁEK   04.05.2020        „Małe miasteczko”

 1. Zabawa „ dwie ręce, dziesięć palców”

Ja dziesięć palców mam,
na pianinie gram.
Ja dwie ręce mam,
na bębenku gram.
Ja dziesięć palców mam
i na trąbce gram.
Ja dwie ręce mam
i zaklaszczę wam.

pokazują obie dłonie z rozłożonymi palcami,
naśladują grę na pianinie,
pokazują dłonie,
uderzają na przemian dłońmi o uda,
pokazują obie dłonie z rozłożonymi palcami,
naśladują granie na trąbce,
pokazują dłonie,
klaszczą.

 

 1. Zabawa z rymowanką- „Miejscowość swoją znamy, miejscowość swą kochamy”

Miejscowość swoją znamy, miejscowość swą kochamy.
Dzieci wypowiadają rymowankę cicho, głośno, rytmizują ją prostym, wymyślonym przez
nie ruchem (np.: klaskanie, tupanie, podskoki), śpiewają na własną melodię.

 

 1. Słuchanie wiersza M. Skrękowskiej- Zaremby „ Małe miasteczko”

W małym miasteczku nie ma wieżowców,
schodów ruchomych ni zoo,
lecz drzew tu więcej, kwiatów i ptaków,
które śpiewają wesoło.


Dokoła rynku stoi rząd domów
w siedmiu kolorach tęczy;
ruch jest nieduży, spokojnie, miło,
czasami pszczoła zabrzęczy.

 

Czyste powietrze pachnie zielenią,
na niebie świeci słoneczko,
wszędzie jest blisko, ludzie się znają,
dbają o swoje miasteczko

 

Rozmowa na temat wiersza.
Rodzic pyta:
- Jak wygląda małe miasteczko?
- Jakie są plusy mieszkania w małym miasteczku?

 

 1. Karta pracy, cz.4, str.20

 

 1. Ćwiczenia twórcze „ Nowe ulice”

Dzieci zamieniają nazwy ulic (swojego osiedla lub miejscowości), na nazwy pochodzące od
owoców (np. Cytrynowa, Bananowa) lub słodyczy (np. Czekoladowa, Herbatnikowa).

 

 WTOREK          05.05.2020            „ Miejsca, które znam”

 1. Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej „ Moja miejscowość”

 

 1. prezentuje wiersz i pyta dzieci: Czym różnią się domy na wsi i w mieście? Powtarza wiersz, a dzieci –
  fragment tekstu: Da, do, du, da, do, da, w pięknym domu mieszkam ja!

 

Ile bloków stoi w mieście!
Jedne duże, inne małe.
Ten jest żółty, tamten szary,
a te obok – całkiem białe.
Mkną ulicą samochody;
wszędzie pełno zakamarków.
By odpocząć od hałasu,
zawsze można iść do parku.
Da, do, du, da, do, da,
w pięknym domu mieszkam ja!
Na wsi domów jest niewiele;
spokój zwykle tam panuje.
Za dnia słychać śpiew skowronka,
nocą sowa pohukuje.
Czasem piesek przerwie ciszę,
kiedy biega po ogrodzie.
Kogut pieje, krowa muczy,
kaczka kwacze gdzieś na wodzie.
Da, do, du, da, do, da,
w pięknym domu mieszkam ja!
Czy to miasto, czy też wioska,
wielkie bloki, małe domy,
najważniejsze, by prócz domu
mieć rodzinę i znajomych!
Da, do, du, da, do, da,
w pięknym domu mieszkam ja!

 

 1. Ćwiczenie sprawności manualnej- „ Droga do przedszkola”

 

Plastelina, cerata na stół, klocki.

 

 1. Karta pracy, cz. 4, str.21,22

 

 

ŚRODA          06.05.2020         „ Najpiękniejsze miejsce świata”

 1. Zabawy przy piosence: „Najpiękniejsze miejsce świata”

https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8

Tekst:

1. Są na całym świecie miasteczek tysiące
i są też wioseczki jak z bajeczki.
Tutaj bloki różne, biurowce, wieżowce,
tam domki, łąki, pola, rzeczki.

Ref. A ja mieszkam właśnie tu, tutaj tulę się do snu.
Tutaj swoje mam radości i troski.
Każde drzewo tutaj znam, każdą drogę tu i tam.
To jest mój kawałek Polski.
Najpiękniejsze miejsce świata, w prawo, w lewo, w tył i w przód!
Taki to mój mały cud!

2. Słychać tu tramwaje i gwar na chodnikach.
Gdzieś indziej, jak gdaczą sobie kurki.
W jednym miejscu śmiechy, a w drugim muzyka,
a w trzecim cicho płyną chmurki.

Ref.: A ja mieszkam…
3. Ktoś pokochał morze lub dom nad jeziorem.
Ktoś góry, gdzie czystej wody zdroje.
Ktoś pokochał ciszę i gwiazdy wieczorem.
Ja także kocham miejsce swoje.

Ref.: A ja mieszkam…

 

 1. Herb naszego miasta- Wydzieranka z papieru kolorowego

 

Wzór do pobrania: https://siedmiorog.pl/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/h/e/herby-miast-str1.jpg

 

 

 1. Karty pracy, cz.4, str.23,24

 

CZWARTEK            07.05.2020      „ Album mojej miejscowości”

 1. Słuchanie wiersza L.J.Kerna „ Nasze podwórko”

 

Nasze podwórko to miejsce,
które najlepiej znamy.
Wszyscy,
bez żadnych wyjątków,
takie podwórko mamy!
Nasze podwórko to teren
najbardziej nam bliski na ziemi.
W zimie śnieg na podwórku leży,
a w lecie się trawa zieleni.
Gdy słońce świeci na niebie,
wesołe jest nasze podwórko,
smutnieje zaś, gdy się zjawi
pan deszcz
z ponurą córką chmurką.
Czasami z naszego podwórka,
na którym się co dzień bawimy,
widać wieże kopalni
lub wielkiej huty kominy.
I czy to będzie w Gliwicach,
w Toruniu,
w Łomży,
czy w Krośnie,
gdy spojrzysz na nasze podwórko,
to stwierdzisz, że ono rośnie!
Bo naszym podwórkiem nie jest
to tylko, co jest blisko,
ale i traktor w polu,
i stadion,
i lotnisko,
i jakiś stary zamek,
i lasy na pagórkach,
i Wisła, która płynie
środkiem Naszego Podwórka

 

Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu.
- Co to jest nasze podwórko?
- Czy naszym podwórkiem można nazwać plac zabaw w przedszkolu albo teren wokół przedszkola?
- Jak myślicie, kiedy podwórko się cieszy, a kiedy smuci?
- Co widać z naszego podwórka w przedszkolu, a co z waszych domów?

 

 1. Karty pracy, cz.4, str.25.26

 

 1. Dla chętnych dzieci i rodziców wykonanie albumu pt: „ Moje miasto”. Technika i forma dowolna, np. pocztówki, rysunki, zdjęcia, ilustracje.

 

Zorganizowanie wystawki wszystkich albumów po powrocie do przedszkola. ZAPRASZAMY

 

PIĄTEK        08.05.2020         „ Kim jesteś?”

 1. Zabawa „ Dokończ zdania”  utrwalanie nazwy swojego miasta, adresu zamieszkania.

R mówi początek zdania, a dzieci je kończą.
Miejscowość, w której mieszkam, to…
Mieszkam… przy ulicy…
Lubię swoją miejscowość, bo…
Moje przedszkole znajduje się w… przy ulicy…

 1. Nauka wiersza E. Stadtmuller „ Kim jesteś”
 2. Czy wiesz, kim jesteś?
  - To oczywiste!
  Co ci jest bliskie?
  - Znaki ojczyste.
  Ojczyste barwy
  - biało – czerwone.
  Ojczyste godło
  - orzeł w koronie.
  Ojczyste w hymnie
  - mazurka dźwięki,
  no i stolica
  - miasto syrenki.

I jeszcze Wisła
co sobie płynie:
raz na wyżynie,
raz na równinie,
i mija miasta
prześliczne takie…
- Już wiesz, kim jesteś?
- Jestem Polakiem.

Rozmowa na temat wiersza.
R. pyta:
- Co jest bliskie osobie z wiersza?
- Jakie znaki ojczyste?
- Co jest jeszcze bliskie?
- Kim jest osoba z wiersza? A wy, kim jesteście?

 1. Karty pracy, cz.4, str. 27,28

-----------------------------------------------------------------

    Witamy  Was w kolejnym już tygodniu , kiedy to nie możemy się zobaczyć, ani wspólnie pouczyć, poodkrywać różnych interesujących rzeczy….,pobawić, pośpiewać , usłyszeć Waszego śmiechu , gwaru podczas Waszych wspólnych zabaw, dostrzec uśmiechów na Waszych buźkach….. Bardzo nam tego brakuje kochani …..

    Zapraszamy Was do wspólnej nauki i do zabawy……

 

  Oto propozycje na ten tydzień :

Proponujemy przeczytać dzieciom bajkę terapeutyczną „ O lisku Urwisku „

https://dobrytata.waw.pl/o-lisku-urwisku-bajka-terapeutyczna.html   - „ O lisku urwisku” –bajka terapeutyczna. Po przeczytaniu możecie Państwo porozmawiać z dzieckiem o zachowaniu Liska Urwiska w przedszkolu na początku bajki , oraz o tym jak Lisek zachowywał się po wizycie rodziców w przedszkolu i rozmowie z Panią Wiewióreczką a w zasadzie to po śnie, który mu się przyśnił  już po  spotkaniu i rozmowie rodziców z Panią w przedszkolu, a który bardzo dobrze zapamiętał???( Co mu się przyśniło??- pamiętasz, opowiedz proszę …) Można zapytać , które zachowanie Liska zdaniem dziecka było dobre-pozytywne, a które złe-negatywne i dlaczego tak właśnie uważa przedszkolak???

  Możecie po wysłuchaniu bajki i po krótkiej rozmowie z rodzicami na jej temat narysować ilustrację do niej….

  Kolejną naszą propozycją będą zabawy matematyczne z wykorzystaniem klamerek –spinaczy do prania. Dzięki nim dziecko może rozwiązywać różnego rodzaju zadania (rozwijanie myślenia operacyjnego, doskonalenie przeliczania, utrwalanie cyfr ), a poprawną odpowiedź zaznacza się za pomocą klamerki, co doskonali również motorykę małą dziecka.

https://rodzicielskieinspiracje.pl/klamerkowe-karty-z-zadaniami-matematycznymi-cz-1/  - Klamerkowe karty z zadaniami matematycznymi (cz.1).

Mamy jeszcze dla Was propozycje innych , ciekawych zabaw , podczas których poćwiczycie swoje rączki ( doskonalenie motoryki małej, koordynacji wzrokowo -ruchowej ), a wykorzystacie to co prawie w każdym domu jest pod ręką (  rolki po ręcznikach papierowych , gumki recepturki, pojemniki plastikowe, autka, spinka-klamerka do włosów, patyczki do sushi  , kula styropianowa, kolorowe pinezki , klamerki, słomki, patyczki do szaszłyków, makaron – rurki, talerzyk papierowy , woreczki strunowe, farby , słoiki , pipetka –zakraplacz itd.) https://www.youtube.com/watch?v=J3WqxZfgxvw  - Zabawy dla dzieci rozwijające małą motorykę .

A może spodoba Wam się zabawa z guziczkami ? – zobaczcie i pobawcie się… https://www.facebook.com/przedszkolnepomyslyPP/videos/2603826856497398/ -  Zabawa rozwijająca sprawność dłoni oraz rozpoznawanie liter i kształtów "Układam z guziczków" ( Zabawa rozwijająca sprawność dłoni, umiejętność odwzorowania, znajomość liter, kształtów, kolorów).  Kolejną zabawą, którą  Wam proponujemy jest „ Podążaj według wzoru „( ręka i noga) – ćwiczenie sensoryczne   http://edufunkids.com/podazaj-wedlug-wzoru-reka-i-noga-cwiczenie-sensoryczne/   (rozwija integrację sensoryczną, oraz wspomaga koordynację wzrokowo – ruchową ).

   Jeszcze poćwiczcie przy piosence : https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo   -  RÓWNOWAGA – Wygibasy z naszej klasy - piosenka dla dzieci, dziecięce hity!

( doskonalenie motoryki dużej ).

 

  Propozycje kart pracy na ten tydzień :

https://rodzicielskieinspiracje.pl/polacz-i-znajdz-pary-karty-pracy-do-druku/  - Połącz i znajdź pary ( karty pracy do druku ).

http://bystredziecko.pl/karty-pracy/labirynty/labirynty-kwadratowe-poz-pr-01-kolor.pdf

- Znajdź drogę przez labirynt

https://czasdzieci.pl/pliki_dz/kolorowanki/dd_72_656.jpg  - Znajdź 10 różnic na obrazkach

 

Życzymy miłej zabawy i nauki :)

Pozdrawiamy serdecznie :)

Życzymy dużo zdrowia, spokoju i cierpliwości.

Edyta Bekus

============================================================================================================================

Materiały na ostatni tydzień kwietnia

To czas trudny , ale próbujmy go dobrze wykorzystać.
Zamieszczamy propozycje zajęć, zabaw, filmów, konkursów, propozycje prac plastycznych, ćwiczeń grafomotorycznych, przekazujemy ten materiał, który byłby realizowany w przedszkolu. Spędzajcie ten czas wspólnie, wesoło, ciekawie.
Damy radę!

TEMAT TYGODNIOWY: „ DBAMY O PRZYRODĘ”

„ Strażnicy przyrody”
-Odkrywanie litery h, H.
Rysowanie po śladach rysunków.
Określanie pierwszej głoski w słowie hamak i w nazwach rysunków. Cel: rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
2.Odkrywanie litery h: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
Układanie schematów i modeli słów: hamak, Hubert. Cele: rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, utrwalanie poznanych liter.
- Rozmowa na temat: Kogo możemy nazwać przyjacielem przyrody?
- Piosenka „Eko zabawki”
Mieszkamy na wielkiej kuli.
Ta kula to nasza Ziemia.
Dorośli ciągle na tej Ziemi
chcą wszystko zmieniać.
Wycinają drzewa,
śmiecą na leśnej łące,
czarny dym z kominów leci
i zasłania słońce.
II. Gdy wszystkie na świecie dzieci
zadbają o piękno Ziemi,
to wszystko skończy się szczęśliwie,
nic się nie zmieni.
W ogromnym kosmosie
Ziemia się nie zgubi,
gdy ją każdy mały człowiek
nauczy się lubić.
Ref.: Ochroń Ziemię, bądź jej przyjacielem. Ref.: Ochroń Ziemię…
Ty i ja – jest tu dzieci wiele.
Im więcej nas, tym dla Ziemi lepszy czas.


Rozmowa na temat tekstu piosenki:
− Co to znaczy, że mieszkamy na wielkiej kuli?
− Czym jest Ziemia? Dlaczego musimy o nią zadbać?
− Czy wszyscy dorośli są przyjaciółmi Ziemi?
− Co oznaczają słowa piosenki: „W ogromnym kosmosie Ziemia się nie zgubi, gdy ją mały człowiek zacznie lubić?”

Wiersz „Strażnicy przyrody”
My, przedszkolaki na ziemskiej kuli,
wiemy, że Ziemię trzeba przytulić,
zadbać o lasy, powietrze, wodę,
kwiaty, zwierzęta – całą przyrodę!
To źle marnować wodę w kąpieli
od poniedziałku aż do niedzieli.
Po co bez przerwy nurkować w wannie?
Lepiej z prysznica zrobić fontannę!
Torba foliowa szczerzy zębiska.
Jestem z plastiku, sztuczna i śliska.
Gdy będę plackiem leżeć na wodzie,
fokom i żółwiom chętnie zaszkodzę!
Ja także! – wrzeszczy ze szkła butelka.
W lesie się smażę niczym iskierka,
a gdy rozgrzeję się jak ognisko,
pożar wywołam i spalę wszystko!
Czy wy nie wiecie, okropne śmieci,
że na planecie mieszkają dzieci?
Szust! Posprzątamy bałagan wielki,
osobno papier, plastik, butelki!
Pstryk! Pamiętamy, by gasić światło,
wiemy, że pożar wywołać łatwo,
a gdy widzimy sarenkę w lesie,
to nie wrzeszczymy, aż echo niesie!
Ten, kto przyrodę niszczy i truje,
niech się kolcami jeża pokłuje!

- Rozmowa na temat treści:

− Co robiły dzieci w lesie?
− Co mówiły zwierzęta o dzieciach?
− Jak wy zachowujecie się w lesie?

Zajęcia 2. Odkrywanie litery h, H. Zajęcia 2. Odkrywanie litery h: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
• Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 72.
• Opisywanie, co przedstawia obrazek.
• Określanie pierwszych głosek w słowie hamak i nazwach rysunków.
• Rysowanie po śladach rysunków.
• Kolorowanie wybranych rysunków.
• Zaznaczanie liter h, H w wyrazach.
• Wyodrębnianie wyrazu podstawowego – hamak.
Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 70.
Rodzic pyta:
− W czym leżał Olek?
− Czy przyjemnie jest leżeć w hamaku?
• Analiza i synteza słuchowa słowa hamak.
Dzieci dzielą słowo hamak na sylaby oraz na głoski. Liczą, ile w słowie jest sylab i ile głosek. Wyróżniają pierwszą głoskę. Następnie wymieniają inne słowa rozpoczynające się głoską h (herbata, hotel, huta…) oraz mające ją w środku (juhas, bohater…)
• Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 70–73.
• Nazywanie zdjęć. Rysowanie pod każdym zdjęciem tylu kresek, z ilu głosek składa się jego nazwa.
• Zaznaczanie na niebiesko liter h, H w wyrazach
• Czytanie sylab i krótkiego tekstu.
• Skreślanie co drugiej litery w ciągu liter.
• Odczytanie hasła z pozostałych liter.
• Uzupełnianie zdań obrazkami odszukanymi wśród naklejek.
• Wodzenie palcem po literze h – małej i wielkiej, pisanej. Pisanie liter h, H po śladach, a potem – samodzielnie.
Karty pracy, cz. 4, s. 14–15.
Oglądanie obrazków. Ocenianie, czy Olek i Ada są przyjaciółmi przyrody.
Rysowanie, jak dzieci dbają o przyrodę. Słuchanie nazw roślin chronionych przedstawionych na zdjęciach.
Oglądanie albumów, książek przedstawiających roślinność Polski. Oglądanie mapy Polski, wskazywanie na niej dużych obszarów leśnych, np. Świętokrzyski Park Narodowy, Tatrzański Park Narodowy. Zwracanie uwagi na rolę lasów.

• Wyjaśnianie słów lasy to płuca Ziemi.
Rodzic wyjaśnia, że lasy to płuca Ziemi, bo produkują tlen, którym oddychamy, zatrzymują także pył i kurz, oczyszczają powietrze, a drzewa iglaste wydzielają olejki eteryczne.
• Zabawa graficzna – Drzewko.
Kartka z rysunkiem konturu drzewa (dla każdego dziecka).
Każde dziecko otrzymuje kartkę z narysowanym konturem drzewa. W zależności od kształtu drzewa wypełnia rysunek trójkątami (drzewa iglaste), małymi kołami (rozłożyste drzewa, np. dąb).
• Zabawa dydaktyczna – Co zanieczyszcza powietrze?
 Ćwiczenie plastyczne – Segregujemy śmieci.
• Segregowanie opakowań.
Opakowania po różnych materiałach, pudełko.
N. przynosi do sali pudełko wypełnione różnymi opakowaniami: papierowymi, szklanymi, aluminiowymi i plastikowymi. Dzieci zastanawiają się, po czym są poszczególne opakowania, segregują je według materiału, z jakiego zostały wykonane.
• Zabawa Do jakiego pojemnika?
Obrazki pojemników do segregowania odpadów.
N. pokazuje dzieciom obrazki specjalnych pojemników, których używa się do segregowania odpadów, i wyjaśnia, jakie odpady można do nich wkładać. Podkreśla znaczenie segregowania odpadów i ich ponownego przetwarzania w celu odzyskania materiału, który
może zostać ponownie wykorzystany. Śmieci nie zanieczyszczają wtedy środowiska, tylko ponownie mogą zostać użyte. Wyjaśnia pojęcie recyklingu.
Pojemnik (lub worek) niebieski – papier,
pojemnik (lub worek) zielony – szkło,
pojemnik (lub worek) żółty – metale i tworzywa sztuczne.
• Praca plastyczna Segregujemy śmieci
Karta pracy, cz. 4, s. 16.
Oglądanie sytuacji przedstawionych na obrazkach. Układanie o nich zadań.

• Karta pracy, cz. 4, s. 18.
Łączenie śmieci z odpowiednimi pojemnikami. Rysowanie butelek i słoików po śladach. Wyjaśnienie znaczenia słowa recykling

Karta pracy, cz. 4, s. 19.
Olek i Ada zakładają hodowlę hiacyntów. Oglądanie rysunków Ady i ich rozszyfrowywanie.
Dzieci podają, jakie czynności należy wykonać:
− przygotować doniczkę z ziemią,
− włożyć do doniczki cebulkę hiacynta,
− podlać roślinę i umieścić w słonecznym miejscu,
− podlewać hiacynta co kilka dni.
Uzupełnianie rysunków tulipana według wzoru.

Burza mózgów – W jaki sposób można oszczędzać wodę?
• Rysowanie na temat: Jaki piękny jest świat!

Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Lis i lornetka.
Przedszkolaki bardzo lubią wycieczki. Odwiedziły już zoo, ogród botaniczny i Muzeum Lalek. Tym razem grupa Ady wybrała się do lasu na lekcję przyrody, bo nauka w terenie jest znacznie ciekawsza niż zwykłe opowieści. Dzieci koniecznie chciały obejrzeć paśniki dla zwierząt.
W świecie zwierząt nastąpiło wielkie poruszenie.
Schowajcie się! – krzyknął płochliwy zając. – Idą tu małe człowieki!
Nie mówi się człowieki, tylko ludzie – poprawiła go łania, spokojnie przeżuwając młode
pędy drzew iglastych.
Na pewno zaatakują kijkami nasze mrowiska! – pisnęły przerażone mrówki. – Kiedyś wielki dwunożny człowiek podeptał nasze całe królestwo!
Pobiegnę wywęszyć, jakie mają zamiary – oznajmił lis i ruszył przed siebie, wymachując
puszystą kitą.
Boimy się hałasu – pisnęły zajączki, tuląc się do uszatej mamy.
Tydzień temu ludzkie istoty zostawiły w lesie pełno śmieci: puszki, sreberka po czekoladzie
i butelki! – krzyknął oburzony borsuk. – Chyba nie wiedzą, że kiedy słońce rozgrzeje zbyt mocno
szklaną butelkę, to może wywołać pożar lasu!
To straszne! – oburzyła się wiewiórka. – Zaraz przygotuję pociski z orzechów i będę nimi
rzucać. Pac! Pac!
W tej samej chwili zza drzew wyłonił się jeleń i dostojnym krokiem zbliżył się do paśnika.
Witam państwa – przywitał się. – Słyszałem, że boicie się ludzi. Powiem wam, że bać się
należy myśliwych, którzy mają strzelby, ale nie ludzkich dzieci, bo one mają dobre serca.
Tiuu, tiuu! My znamy te maluchy! – odezwały się ptaki. – Zimą sypią dla nas ziarenka
i szykują słoninkę w karmnikach, żebyśmy nie zamarzły z głodu.
Nadbiegł zziajany lis i, łapiąc oddech, wysapał:
Kochani, nie ma się czego bać! Te człowieki to bardzo miłe stworzenia.
Nie mówi się człowieki, tylko ludzie – po raz drugi odezwała się łania.
No dobrze, ludzie. Duże stworzenie w spódnicy mówiło do nich „moje kochane przedszkolaki” czy jakoś tak… Urządzili sobie piknik na polanie, a potem posprzątali wszystkie śmieci.
Na trawie nie został ani jeden papierek po kanapkach, ciastkach i cukierkach. Wszystkie butelki
po sokach i pudełeczka po jogurtach wyrzuciły na parkingu do wielkiego kosza na śmieci.
A nie krzyczały? – szepnęły wciąż wystraszone zajączki.
Ależ skąd! One dobrze wiedziały, że w lesie trzeba być cicho, żeby nas nie płoszyć.
O! To znaczy, że szanują nas i las – powiedziała do rymu pani zającowa.
Szanować las najwyższy czas! – odpowiedziały chórem zwierzęta.
Tego dnia dzieci wróciły z wycieczki bardzo zadowolone. Nauczycielka pochwaliła wszystkie za to, że w lesie zachowywały się tak, jak należy: nie hałasowały, nie niszczyły mrowisk i norek, nie zrywały żadnych roślin bez zgody pani i pięknie posprzątały po zakończonym pikniku.
A może narysujecie to, co najbardziej zapamiętaliście z dzisiejszej wycieczki? Zrobimy wystawę o lesie.
Tak! Chcemy!
Ja namaluję wiewiórkę – ucieszyła się Zuzia.
I ptaszki.
A ja narysuję mech – postanowił Jacek.
Pani rozdała dzieciom kartki, kredki i farby. Sama też postanowiła coś namalować.
Powstały prawdziwe dzieła sztuki: drzewa iglaste oświetlone słońcem, wiewiórka, ślady kopytek, zielona polana i ptaszki na gałęziach. Jacek namalował czarną plamę i oznajmił wszystkim, że
to jest nora niedźwiedzia. Ada narysowała lisa trzymającego w łapkach jakiś dziwny przedmiot.
Co to jest? – zapytała Kasia.
To jest lis – odpowiedziała Ada, chociaż uznała, że bardziej przypomina psa niż lisa.
A co on trzyma?
Lornetkę – odpowiedziała Ada.
Lornetkę? Przecież lisy nie używają lornetek – stwierdził Piotrek. – Nie widziałem tam żadnego lisa.
A ja widziałam – odparła Ada. – Cały czas nas podglądał!
Naprawdę?
Naprawdę. Ciągle nas obserwował, a zza drzewa wystawała jego ruda kita.
To dlaczego nam nie powiedziałaś?
Nie chciałam go spłoszyć. Widocznie sprawdzał, czy umiemy się dobrze zachować w lesie.
Pewnie, że umiemy! – stwierdził Piotrek.
Nauczycielka zebrała wszystkie obrazki i przyczepiła je do specjalnej tablicy.
Jaki tytuł nadamy naszej wystawie? – zapytała dzieci.
Było wiele propozycji, ale najbardziej spodobał się wszystkim pomysł Ady: „Czas szanować
las”. Jednak największe zdziwienie wywołał rysunek nauczycielki.
Dlaczego pani powiesiła pustą kartkę? – zdziwiły się dzieci.
Ona nie jest pusta – uśmiechnęła się tajemniczo pani.
Przecież pani nic nie narysowała…
Narysowałam w wyobraźni. Mój rysunek przedstawia leśną ciszę.
Oj, nasza pani zawsze nas czymś zaskoczy!


• Rozmowa na temat opowiadania.
− Jak zwierzęta przyjęły obecność dzieci w lesie?
− Dlaczego zwierzęta bały się dzieci?
− Co powiedziały o dzieciach zwierzęta, które je obserwowały: jeleń, ptaki, lis?
− Co zrobiły dzieci po powrocie do przedszkola?
− Kogo narysowała Ada? Dlaczego?
− Co narysowała pani? Co przedstawiał jej rysunek?

 

-----------------------------------------------------------

  Witamy  Was w kolejnym tygodniu , kiedy tylko widzimy Was , ale niestety za pośrednictwem zdjęć przesyłanych przez Waszych rodziców  podczas Waszej pracy, zabawy…

  Jednak na razie mocno Was ściskamy na odległość oraz ślemy Wam buziaczki kochane Wy Nasze przedszkolaki : ) Tęsknimy za Wami bardzo, bardzo…

Zapraszamy Was do wspólnej nauki i do zabawy……

Propozycje kart pracy na ten tydzień :

http://bystredziecko.pl/karty-pracy/szlaczki/szlaczki-l-1.pdf   - Karta pracy , szlaczki , ćw. grafomotoryczne ,

http://scholaris.pl/resources/run/id/52123  - Karta edukacyjna rozwijająca spostrzegawczość  wzrokową, sprawność manualną dziecka  oraz utrwalenie cyfr : 1 -9 - „Pajacyk”,

http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/wiosna2-1.jpg  - Karta pracy, połącz kropki, pokoloruj pięknie obrazek , ćw. grafomotoryczne ,

http://bystredziecko.pl/karty-pracy/grafomotoryka/grafomotoryka-wiosna.pdf  - Karta pracy, połącz kropki, pokoloruj pięknie obrazek , ćw. grafomotoryczne ,

http://bystredziecko.pl/cwiczenia-grafomotoryczne-autobus/  - Karta pracy, połącz kropki, pokoloruj pięknie obrazek , ćw. grafomotoryczne .

  Możecie również poćwiczyć Waszą pamięć, spostrzegawczość oraz koncentrację uwagi podczas wspólnej gry z rodzicami , rodzeństwem w Memory ( jeśli nie macie takiej gry u Siebie w domu, załączamy poniżej Link, gdzie można pobrać za darmo i wydrukować karty ze zwierzętami i samemu przygotować taką właśnie grę ) :

https://mojedziecikreatywnie.pl/2020/03/memo-do-druku-zwierzeta/  - Memo- zwierzęta do druku.  Proponujemy również skorzystanie z Memory w wersji On – Line , w którą też możecie zagrać wspólnie z najbliższymi na komputerze :

https://learningapps.org/watch?v=pvbb1qshk20Memory ( On- Line ): zwierzęta wiejskie.

 Wiosna na dworze w pełni, pięknie kwitną już niektóre drzewa ,kwiaty, wszystko już się prawie zazieleniło ,słychać śpiew ptaków…, niektóre z nich przyleciały do nas z ciepłych krajów , dlatego pomyślałyśmy sobie , że wykonacie swoje Boćki , a to Nasza propozycja :

https://mojedziecikreatywnie.pl/2020/04/bocian-z-papieru-praca-plastyczna/  - Bocian z papieru –praca plastyczna.  Czekamy  z niecierpliwością na Wasze prace, a może macie swoje pomysły na wykonanie boćka lub innego ptaszka???- zróbcie i pochwalcie się Nam nimi ….

    Możecie poćwiczyć przy tym wierszu. Rodzica poprosimy o przeczytanie go , a Was o wykonywanie zadań -poleceń. Utrwalimy w ten sposób : stronę lewą i prawą ,liczebniki główne, orientację w przestrzeni oraz wykonamy różne ćwiczenia:

 Idź do przodu cztery kroki

Zrób w miejscu dwa podskoki,

Teraz w lewo kroków pięć,

Przysiad, podskok , ściśnij pięść.

Idź do tyłu cztery kroki

I zrób w miejscu trzy poskoki.

Teraz w prawo kroki dwa i od nowa tralala.

 

    Kolejną naszą propozycją  są zabawy muzyczne (do tej potrzebne będą kolorowe chusteczki/ pompony/ kawałki bibuły/ogólnie coś do machania :) ):

" Wiosna urodziły się Motyle" (Monika Kluza - Mini warsztat muzyczny ) - https://www.youtube.com/watch?v=eXTBJkvsWsk   .

 

Życzymy miłej zabawy i nauki :)

Pozdrawiamy serdecznie :)

Życzymy dużo zdrowia, spokoju i cierpliwości.

Edyta Bekus

==========================================================================================================================

Witamy wszystkich mocno i gorąco!!! Rozpoczynamy kolejny tydzień naszej pracy na odległość, mamy nadzieję, że tęsknicie za przedszkolem, koleżankami, kolegami i waszymi paniami. W tym tygodniu tematyką będą „ WIOSENNE POWROTY”. Wiemy, że w ubiegłym tygodniu pracowaliście już na kolejnych kartach pracy (cz.4)  ale wrócimy jeszcze do tematu, który nie został  zrealizowany. Zapraszamy i pozdrawiamy serdecznie.

TEMAT TYGODNIA : WIOSENNE POWROTY

Zestaw ćwiczeń ruchowych na cały tydzień

• Zabawa orientacyjno-porządkowa Obserwujemy powracające ptaki.

Dzieci spacerują po sali. Na hasło: Skowronek, zatrzymują się, kładą na brzuchu, podnoszą

łokcie nad podłogę, naśladują obserwowanie ptaka przez lornetkę.

• Zabawa orientacyjno-porządkowa Oglądamy przebiśniegi.

Dzieci spacerują po sali. Na hasło: Przebiśnieg, wykonują przysiad i patrzą na podłogę –

przyglądają się kępce przebiśniegów wyglądających spod śniegu.

• Zabawa ruchowa z elementem przeskoku – Uwaga! Kałuża.

Dzieci spacerują po sali między rozłożonymi przez nauczyciela krążkami – kałużami. Na

hasło: Kałuża, przeskakują przez krążki – kałuże.

• Ćwiczenia ruchowo-graficzne – Krople deszczu.

Dzieci kreślą kształt kropli deszczu w powietrzu raz prawą, raz lewą dłonią, a potem robią

to samo na dywanie.

• Zabawa Uciekaj! Pada deszcz.

Dzieci spacerują po sali. Na hasło: Deszcz, uciekają w wyznaczone miejsce w sali.

• Zabawa bieżna z zastosowaniem przysłowia.

Dzieci rytmizują tekst przysłowia W marcu jak w garncu, tupiąc.

• Marsz po kole przy wybranej piosence.

 

Karty pracy na cały tydzień : cz.3 str. 62-71 , Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, str.64,65

PONIEDZIAŁEK  20.04.20    „Gdzie budować gniazdo?”

1.Słuchanie opowiadania Hanny Zdzitowieckiej „ Gdzie budować gniazdo?”

– Nie ma to jak głęboka dziupla! Trudno o lepsze i bezpieczniejsze mieszkanie dla dzieci –
powiedział dzięcioł.
– Kto to widział, żeby chować dzieci w mroku, bez odrobiny słońca – oburzył się skowronek.
– O, nie! Gniazdko powinno być usłane na ziemi, w bruździe, pomiędzy zielonym, młodym zbo-
żem. Tu dzieci znajdą od razu pożywienie, tu skryją się w gąszczu…
– Gniazdo nie może być zrobione z kilku trawek. Powinno być ulepione porządnie z gliny,
pod okapem, żeby deszcz dzieci nie zmoczył. O, na przykład nad wrotami stajni czy obory –
świergotała jaskółka.
– Sit, sit – powiedział cichutko remiz. – Nie zgadzam się z wami. Gniazdko w dziupli? Na
ziemi? Z twardej gliny i przylepione na ścianie? O, nie! Spójrzcie na moje gniazdko utkane z najdelikatniejszych puchów i zawieszone na wiotkich gałązkach nad wodą! Najlżejszy wiaterek
buja nim jak kołyską...
– Ćwirk! Nie rozumiem waszych kłótni – zaćwierkał stary wróbel.
– Ten uważa, że najbezpieczniej w dziupli, tamtemu w bruździe łatwo szukać ukrytych
w ziemi owadów. Ba, są nawet ptaki budujące gniazda tylko w norkach, w ziemi albo wprost
na wodzie… Ja tam nie jestem wybredny w wyborze miejsca na gniazdo. Miałem już ich wiele
w swoim życiu. Jedno zbudowałem ze słomy na starej lipie, drugie – pod rynną, trzecie... hm...
trzecie po prostu zająłem jaskółkom, a czwarte – szpakom. Owszem, dobrze się czułem w ich
budce, tylko mnie stamtąd wyproszono dość niegrzecznie. Obraziłem się więc i teraz mieszkam
kątem u bociana. W gałęziach, które poznosił na gniazdo, miejsca mam dosyć, a oboje bocianostwo nie żałują mi tego kącika.

• Rozmowa na temat opowiadania.
- Które ptaki rozmawiały o gniazdach?
- Jakie gniazdo zachwalał dzięcioł, a jakie skowronek?
- Jakie gniazdo zachwalała jaskółka, a jakie remiz?
- Co powiedział wróbel na temat gniazd?
- Z czego ptaki robią gniazda?

2. Karta pracy, cz. 3, str.62

3. Odkrywanie literki „J,j”  karta pracy „Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia” str.64

 

WTOREK 21.04.20            „Zadania o ptakach”

1. Słuchanie wiadomości na temat bociana:

Bocian biały zamieszkuje tereny trawiaste, stepy, sawanny, tereny uprawne blisko zbiorników wodnych, bagienne, wilgotne lub okresowo zalewane łąki i pastwiska, okolice jezior i laguny. Lubi rozproszone drzewa, na których może gniazdować lub nocować.
Występuje głównie na nizinach, rzadko na wyżynach. Bocian unika terenów zimnych, o częstych opadach atmosferycznych, obszarów wysoko położonych i o gęstej roślinności.
W przeciwieństwie do bociana czarnego, nie unika siedzib ludzkich i często gnieździ się nawet w środku wsi lub w małych miastach. Bocian ma upierzenie białe, z wyjątkiem czarnych lotek i ogona. Nogi i dziób są czerwone. Szyję ma długą, w locie wyciągniętą do przodu. Młode ptaki mają czarny dziób. Pisklęta są pokryte białym, gęstym puchem. Bociany zakładają duże, koliste gniazda z warstwowo ułożonych gałęzi, poprzetykanych skośnie witkami. Wyściółka jest dość obfita – ze słomy, torfu, niekiedy z dodatkiem papieru i szmat.
Umiejscowione są one zwykle na drzewie, w bezpośredniej bliskości siedzib ludzkich, lub na różnych budowlach (na dachu budynku mieszkalnego lub gospodarczego, w ruinach wysokich budynków, na nieczynnych kominach fabrycznych, pylonach, słupach telegraficznych, stogach). Bocian składa jaja pod koniec kwietnia (od 1 do 7). Jest ptakiem mięsożernym. Żywi się owadami, głównie pasikonikami i chrząszczami, ale również jaszczurkami, wężami, pisklętami i małymi zającami. W latach obfitujących w myszy i norniki zjada prawie wyłącznie te gryzonie, przez co jest ptakiem pożytecznym z punktu widzenia rolników.

2. Praca plastyczna -wykonanie wydzieranki z kolorowego papieru – Bocian.
Przygotować: kolorowy papier, kartka, klej.
• Zapoznanie ze sposobem wykonania prac.
• Omówienie budowy bociana (nogi, głowa, szyja, skrzydła, tułów, ogon).
• Określanie kolorów poszczególnych części ciała bociana.
• Wyrywanie z papieru poszczególnych części bociana i przyklejanie ich na kartce.
• Dorysowanie trawy, ewentualnie słońca i chmur.

3. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10     „Przygotowanie do czytania…..” str. 65

4. Praca z książką cz.3, str.64

 

ŚRODA 22.04.20    „Wołanie wiosny”

1. Zabawy przy piosence „Wołanie wiosny” nauka piosenki

https://www.youtube.com/watch?v=FEO3PhEDwgs

I. Dzisiaj w drodze do przedszkola
już zielone były pola,
a bociany klekotały,
bo na łąkę przyleciały.

Ref.: Zielona wiosenka nas woła,
zielona panienka wesoła.
W oczy świeci nam
złotym słońcem
i rozrzuca kwiaty pachnące.
(2x)

II. Na gałązkach pierwsze pąki,
a na pąkach pierwsze bąki.
Żabki skaczą, a skowronek
śpiewa jak srebrzysty dzwonek.

Ref.: Zielona wiosenka…


III. Na spacerze zobaczymy,
czy już nigdzie nie ma zimy.
Teraz wiosna rządzić będzie,
z czego bardzo się cieszymy!

Ref.: Zielona wiosenka…

2. Ćwiczenia separacji ruchów

Separacja ruchów polega na wprowadzeniu wybranej części ciała w ruch, w sposób niezależny od ruchów innych części ciała.

- Niezależność ruchów rąk tułowia:

prawa ręka poziomo w bok, lewa – pionowo w górę

prawa ręka poziomo w przód, lewa – pionowo w górę,

prawa ręka poziomo w przód, lewa – pod kątem w górę,

prawa ręka pod kątem w górę, lewa – pod kątem w dół

- Rozdzielanie ruchów dłoni i palców:

zaciskanie prawej dłoni przy jednoczesnym rozchylaniu lewej,

uderzanie czubkami palców obydwu dłoni o blat stołu, na zmianę: wewnętrzną stroną dłoni i zewnętrzną stroną dłoni.

- Rozdzielanie ruchów palców:

zaciśnięcie pięści wokół kciuka,

unoszenie po jednym placu dłoni opartej palcami o stół.

3. Karty pracy cz.3 str. 65,66

 

CZWARTEK 23.04.20             „Powroty ptaków”

1. Opowieść ruchowa przy muzyce „wiosna”

N. mówi:                                                                              Dzieci:

 

Wiosna wychodzi na spacer.                                            kładą ręce na biodrach, maszerują za N.,                      

 

Kiedy dotyka ziemi, topnieje śnieg i poja-                      wykonują przysiady, dotykając dłońmi dywanu
wiają się kwiaty.

 

Trochę się zmęczyła. Przysiadła na starym                    przechodzą do leżenia na plecach,
pniu drzewa i postanowiła odpocząć.

Głęboko oddycha, wciągając pachnące                         wciągają powietrze nosem, wypuszczają ustami,
świeżą ziemią powietrze.

– Jak przyjemnie. Szkoda, że muszę iść                          wyciągają nogi przed siebie, rozsuwając lekko na boki;
dalej. Zobaczę, co słychać w sadzie                                 przeciągają się, unosząc ręce w górę,
 

Wyczaruję liście na drzewach i zaproszę                       wykonują podskoki, obroty, wyciągają ręce w górę,
ptaki. Niech wypełnią swym śpiewem
okolicę.

Muszę przeskoczyć strumyk, nie mocząc                      wykonują kilka podskoków obunóż w przód,
sukni

Teraz posłucham jeszcze śpiewu ptaków                                      przechodzą do lekkiego rozkroku, nie odrywając nóg od podłogi; wykonują skręty tułowia,
nadstawiając raz jedno ucho, raz drugie ucho,

Pora wracać do domu. Zanim to zrobię,                       
porozmawiam z drzewami                                                pozostają w pozycji stojącej, kołyszą rękami
 

w dowolnych kierunkach, równocześnie na-
śladując szum drzew (z różnym natężeniem).                                             

 

2. Zabawa plastyczna „Wiosenne słońce”

Dla dziecka: żółty papier i pomarańczowy papier, kartka w kształcie słońca, klej.
Wydzieranie koła i pasków – promyków słońca – z żółtego papieru i z pomarańczowego
papieru; przyklejanie ich na kartce w kształcie słońca.

3. Rozwiązywanie zagadek o ptakach

Pióra biało-czarne,
buciki czerwone;
uciekają przed nim żabki,
bardzo przestraszone.

(bocian)

Już po lesie kuka,
gniazdka sobie szuka.
Jak znajdzie, podrzuca jaja,
niech inni je wygrzewają.

(kukułka)

Wiosną do nas przyleciała
ta ptaszyna czarna, mała.
Murować się nie uczyła,
ale gniazdko ulepiła.
(jaskółka)

Śpiewa wysoko
piosenki do słonka,
głos ma podobny
do drżenia dzwonka.
(skowronek)

 

4. Karty pracy cz.3, str. 67,68

 

PIĄTEK  24.04.20       „Sąsiad szpak”

1.Wizualizacja- „Jestem ptakiem”

Wizualizacja – Jestem ptakiem.
Dzieci leżą z zamkniętymi oczami. N. mówi:
Wyobraź sobie, że jesteś ptakiem. Masz ciało pokryte miękkimi piórami i piękne skrzydła. Dzięki
nim możesz fruwać! Powoli poruszasz skrzydłami i unosisz się w powietrzu, coraz wyżej i wyżej.
Ogrzewają cię promienie słońca. Dziwne uczucie widzieć świat z tej wysokości. Mijasz pola, las,
łąki i jezioro. Ludzie widziani z tej wysokości są mali, maleńcy. Ta swoboda i wolność, które czujesz, są wspaniałe. Nadchodzi noc. Szukasz, jak inne ptaki, schronienia. Siedzisz na gałęzi, chowasz dziób pod skrzydła i… zasypiasz. Jest ranek. Otulają cię ciepłe promyki słońca. Budzisz się
spokojny, szczęśliwy i znowu wzbijasz się w niebo i fruwasz nad swoim domem, przedszkolem,
placem zabaw. Pomyśl, czy bycie ptakiem jest miłe.

Potem dzieci otwierają oczy, siadają. N. pyta:
- Czy ktoś z was chciałby być ptakiem? Jakim?

2. Ćwiczenia słuchu fonematycznego „Co to za ptak?”

N. podaje głoski, a dzieci wymyślają nazwy ptaków rozpoczynające się tymi głoskami. Np.
a – albatros; b – bocian; d – dudek; g – gawron; j – jemiołuszka; k – kukułka; m – mewa;
o – orzeł; p – pliszka; r – raniuszek; s – sowa; w – wrona.

3. Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby „Sąsiad Szpak”

Olek, Ada i rodzice przyjechali do dziadków w odwiedziny i zostali na cały weekend. Ada była
zachwycona. Dostała nowy dzwonek do roweru w kształcie rumianego jabłuszka i musiała go wypróbować. Natychmiast! Jeździła dookoła ogrodu dziadków i dzwoniła zawzięcie. Sprawiało jej to
ogromną radość. Wprawdzie rodzina zatykała uszy, ale co tam. Wreszcie Olek nie wytrzymał.
– Na kogo dzwonisz? – spytał.
– Na przechodniów. Ostrzegam ich, że jadę – odpowiedziała rozpromieniona Ada.
– Ja nie mogę! Tu nie ma żadnych przechodniów – wykrzyknął ogłuszony Olek.
Ada wzruszyła ramionami, jednak wreszcie przestała dzwonić.
– Jak dobrze – westchnęli dziadkowie, rodzice i cztery ogrodowe myszy.
– Cisza, aż dzwoni w uszach – roześmiał się dziadek. – Teraz mogę przedstawić wam nowego sąsiada. – Zaprowadził Adę i Olka w odległą część ogrodu. Tu, na pniu wysokiej brzozy,
powiesił kilka dni wcześniej budkę lęgową dla ptaków. – Zachowajcie ciszę. Wkrótce go zobaczycie – szepnął.
Już po chwili dzieci zauważyły nadlatującego od strony sadu ptaszka. Krótki prostokątny
ogon sprawiał, że w locie wyglądał jak czteroramienna gwiazda. Usiadł na gałęzi brzozy, ale
z daleka od budki. Dzieci mogły mu się przyjrzeć uważnie. Czarne skrzydła mieniły się w wiosennym słońcu zielenią i fioletem. W ostro zakończonym dziobie trzymał źdźbło zeschłej trawy.
Rozglądał się na wszystkie strony.
Olek i Ada aż wstrzymali oddechy, aby go nie spłoszyć. Ptak upewnił się, że nic mu nie grozi,
i przefrunął do budki.
– Rozpoznaliście tego pana? – spytał dziadek.
– Pewnie. To pan szpak – odpowiedział bez wahania Olek.
– Pani szpak też osiedli się w budce? – spytała Ada.
– Oczywiście. Pan szpak wije gniazdo dla pani szpakowej i dla małych szpaczków.
– Będziesz miał bardzo dużo sąsiadów, dziadku – zauważył z uśmiechem Olek.
– Zdaje się, że będą podobnie hałaśliwi jak Ada i jej dzwonek – szepnęła mama, która dołą-
czyła do obserwatorów pracowitego szpaczka.

– Szpet-szpet – zaśpiewał szpak i pomknął szukać materiałów na gniazdo. Wracał do budki
wielokrotnie, przynosił pióra, korę, suche liście, mech, trawę.
– Stara się – zauważyła Ada.
Na to szpak zaskrzypiał jak stare deski w podłodze i jeszcze dodał: – Kuku, kuku!
Olek i Ada zrobili wielkie oczy. Ze zdziwienia, naturalnie. Czyżby pan szpak stracił rozum?
– Zapomnieliście, że szpaki potrafią naśladować różne głosy – przypomniał im dziadek,
ubawiony zaskoczonymi minami wnucząt.
Następnego dnia o świcie Ada zerwała się z łóżka z głośnym krzykiem:
– Kradną mój rower!
Wypadła na podwórko w rozpiętej kurtce zarzuconej na piżamę. Za nią wyskoczyli dziadkowie,
rodzice i Olek. Wszystkich obudził wyjątkowo głośny dźwięk dzwonka, który zdobił rower Ady.
Jakież było ich zaskoczenie, kiedy odkryli, że rower stoi bezpieczny w komórce, a jego dzwonek... milczy. Gdy przetarli zaspane oczy, zobaczyli na gałęzi topoli przy oknie pokoju, w którym
spała Ada, pana szpaka. Nowy sąsiad dziadka naśladował dźwięk dzwonka niczym najzdolniejszy artysta. Zdziwił się na widok rodziny w komplecie.
– Miau – miauknął jak kot i odleciał.
– „Miau”, czy to po ptasiemu dzień dobry? – zastanawiała się babcia.
Ada pomyślała, że to coś mniej przyjemnego.
– Przepraszam, panie szpaku – szepnęła w stronę budki.
Jak myślicie, dlaczego Ada przeprosiła szpaczka?

• Rozmowa na temat opowiadania.
- Dlaczego Ada jeździła na rowerze i dzwoniła?
- Kogo przedstawiał dziadek Olkowi i Adzie?
- Gdzie założył gniazdo szpak?
- Jakie odgłosy naśladował szpak?
- Dlaczego Ada myślała, że kradną jej rower?
- Kto głośno naśladował dźwięk dzwonka?
- Jakim dźwiękiem pożegnał szpak rodzinę?

4.Karty pracy cz.3, str. 69,70,71

 

Bawcie się dobrze i chwalcie się swoimi osiągnięciami! Całujemy mocno. Pa pa!

-------------------------------------------------------------

    Witamy  Was w kolejnym tygodniu , kiedy tylko widzimy Was , ale niestety za pośrednictwem zdjęć przesłanych przez Waszych rodziców  podczas Waszej pracy, zabawy…

 Zapraszamy Was do wspólnej nauki i do zabawy……

 

  Proponujemy  Wam obejrzenie bajki z udziałem Stworka Ubu :

https://www.youtube.com/watch?v=TcLK9ZBUsDs   - Bajka dla dzieci po polsku o emocjach , polski program Ubu.  Po wspólnym obejrzeniu bajki , możecie Państwo porozmawiać z dziećmi o uczuciach i emocjach, o których była mowa w bajce, i co tzn. np:, że jesteśmy zaniepokojeni itd. O tym, jak w danej sytuacji czuje się Wasze dziecko np. gdy znajduje się w nowym dla niego miejscu? , albo wtedy gdy kogoś nie zna? co czuje jaka mina mu towarzyszy? itp.

 

 A teraz zapraszamy Was do wspólnej zabawy z rodzicami i Misiami:

https://www.domowyprzedszkolak.pl/item/jaki-nastroj-ma-mis-578  -   Jaki nastrój ma miś ?, zabawy edukacyjne , usprawnianie kompetencji społeczno –emocjonalnych,

 

 Propozycja wspólnej zabawy z dzieckiem  ( kartę można wydrukować, ewentualnie pobrać i wyświetlać na ekranie monitora..).: Powiedz jaki nastrój ma pierwszy Misio –patrząc od lewej strony : jak myślisz co może czuć teraz Misio,  A teraz spróbuj powiedzieć : Kiedy Ty czujesz się tak jak teraz Misio tj. w jakiej sytuacji? , może teraz naśladuj misia - spróbuj zrobić  taką samą minę jak Miś, – { można wykorzystać lusterko, żeby dziecko widziało swoją minę….}, podobnie pobawmy  się z pozostałymi Misiami…

 

 Kolejnym pomysłem na wspólne spędzenie czasu oraz zabawę może być własnoręcznie wykonanie dotykowego memory , to sensoryczna zabawa rozwijająca zmysł dotyku, koncentracje i logiczne myślenie :

https://mojedziecikreatywnie.pl/2014/06/rolkowe-memo-dotykowe/   - Memo - dotykowe- z rolek po papierze, jeszcze jedna wersja na stworzenie Memo dotykowego:  https://kreatywnewrota.pl/memo-dotykowe-diy/   , to zabawa sensoryczna doskonaląca i stymulująca rozwój zmysłu dotyku u dziecka, uwrażliwiająca na bodźce zewnętrze i uczy je odróżniać i klasyfikować.

  Posłuchajcie piosenki : https://www.youtube.com/watch?v=L3QdGJA7T4A  - „Deszczyk pada, deszczyk pada…”( piosenka dla dzieci ), możecie wspólnie z rodzicami pobawić się przy niej ; na słowa: deszczyk pada - naśladujemy deszczyk  ( poruszając paluszkami na wyciągniętych w górę rączkach , stopniowo opuszczając je w dół  - kucamy..), a na słowa –wieje silny wiatr ( wstajemy, ręce wyciągnięte w górę i kołyszemy nimi z jednego boku na drugi..), na słowa:  błyskawica( klaszczemy w dłonie), grzmot ( tupiemy nóżką ) , a na niebie kolorowa tęcza (  rozkładamy rączki na boki ). Zwróćcie uwagę podczas oglądania i słuchania piosenki, na to jakie miny mają postacie, które tam występują , wymieńcie te postaci i spróbujcie razem z rodzicami powiedzieć jakie miny pokazują i spróbujcie je naśladować.      Jeszcze pomyślałyśmy sobie, że możecie rozruszać swoje ciała podczas Tańca – Połamańca https://www.youtube.com/watch?v=RrsdZz3wkCo .

    A może zechcecie się z Nami podzielić tym, jakie zrobiliście Memory dotykowe , albo tym jak śpiewaliście piosenkę  i bawiliście się przy niej, czy jak Wam wyszedł Wasz Taniec- Połamaniec ????-będzie nam bardzo miło Was zobaczyć …., możecie nagrać krótkie filmiki  z Waszych zabaw przy muzyce, zrobić zdjęcia i przesłać na e-maila grupowego.  Czekamy z niecierpliwością……

Pozdrawiamy serdecznie J

Życzymy dużo zdrowia, spokoju i cierpliwości.

Życzymy miłej nauki poprzez  wspólną zabawę z najbliższymi.  Edyta Bekus

======================================================================================================================================================

 Kolejny tydzień w domu. Mimo wszystko mamy nadzieję, że nie opuszcza Was dobry

humor (choć to nie jest łatwe). Życzmy jednak ciepła domowego, tego wesołego

śmiechu dzieciaków. Musimy chyba tego uczyć się od nich, umiejętności dopasowania

się do sytuacji, korzystania z każdej chwili choć odrobiny radości i ułożenia sobie tego

w głowie w miły sposób (może to czas na oddech od biegu).

Życzymy lepszego spojrzenia na świat i mamy ogromną nadzieję, że DO ZOBACZENIA

SZYBKO

 

                       WIOSNA NA WSI

Ćwiczenia  na ten tydzień

Sznurek, bębenek.

• Zabawa orientacyjno-porządkowa – Przestraszone kurczątka.

Dzieci są kurczątkami. Swobodnie poruszają się w różnych kierunkach sali. Na hasło: Uwaga, kot! uciekają do kurnika (wyznaczonego miejsca w sali), wydając odgłosy: pi, pi, pi. Hasło: Nie ma kota, jest sygnałem do ponownego wykonywania ruchów.

• Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Kaczuszki szukają ziarenek.

Dzieci są kaczuszkami. Chodzą po sali małymi krokami, kołysząc się na boki; co pewien czas

wykonują skłony tułowia w przód – zbierają ziarenka – i prostują się.

• Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Pieski gonią gęsi.

N. dzieli dzieci na dwie grupy: pieski, które na początku zabawy zajmują miejsce z boku,

i gąski, które spacerują po dywanie. Na mocne uderzenie w bębenek pieski na czworakach

przeganiają gąski pod ściany. Potem następuje zmiana ról.

• Ćwiczenia tułowia – skłony – Kogut zasypia.

Dzieci w siadzie klęcznym, wykonują skłon tułowia w dół, z dotknięciem głową kolan – kogut chowa głowę w piórka. Potem powoli prostują się i ustawiają głowy prosto.

• Ćwiczenie równowagi – Na grzędzie.

Dzieci są kurkami. Przechodzą, stawiając nogę za nogą, po sznurku, tak aby z niego nie spaść.

 

1.Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Uparty kogut.

Książka s. 62-65

Dzieci słuchają opowiadania, oglądają ilustracje.

Rodzina Ady i Olka wybrała się do cioci na wieś. Wszyscy byli zachwyceni celem podróży.

Tylko mama wydawała się trochę zakłopotana i lekko zaniepokojona.

– Nie pamiętam, kiedy ostatnio byłam na wsi. Chyba bardzo dawno temu. Czy będą tam

wszystkie wiejskie zwierzęta? – wypytywała tatę.

– Oczywiście, jak to w gospodarstwie. Będą krowy i cielęta. Świnie i prosięta. A zamiast koni

i źrebiąt – dwa traktory. Traktorów chyba się nie obawiasz? – spytał żartem tata.

Mama tylko się uśmiechnęła. – Oczywiście. Nawet rogaty baran mnie nie wystraszy. Jestem

supermamą.

– Będą też kury, gęsi, kaczki, indyczki. Zgroza – ciągnął tata żartobliwym tonem.

Samochód wjechał na podwórko. Ada i Olek pierwsi przywitali się z ciocią i wujkiem i natychmiast zaczęli się rozglądać za zwierzętami.

– Lola ma szczeniaki! Mogę się z nimi pobawić? – spytał Olek i już był przy kudłatej kundelce

i czwórce jej szczeniąt. Ada nie mogła do niego dołączyć, ponieważ ma uczulenie na sierść.

Wybrała się więc na spacer po podwórku.

– Ko, ko, gę, gę, kwa, kwa – witały ją kury i kurczęta, gęsi i gąsięta, kaczki i kaczęta. Ada

z powagą odpowiadała im: „dzień dobry”, „witam państwa”, „przybijemy piątkę?”.

– Ojej, jaka piękna kózka! – Ada usłyszała zachwycony głos mamy.

– To koźlątko. Ma zaledwie kilka dni – powiedział wujek.

– Prześliczny maluszek – stwierdziła z podziwem mama.

Koźlątko nie poświęciło mamie uwagi, za to kury podniosły wielki krzyk na jej widok. Obgdakały ją z każdej strony... i sobie poszły. Został jedynie kogut. Wbił wzrok w barwną sukienkę

mamy w duże czerwone koła i patrzył jak zauroczony.

– Lubi czerwony kolor – stwierdziła z zadowoleniem mama.

– Hm, obawiam się, że wręcz przeciwnie – powiedział tata.

Kogut nastroszył pióra i nieprzyjaźnie zatrzepotał skrzydłami.

– Nie przepada za czerwonym. Kiedyś wskoczył mi na głowę, bo byłam w czerwonym kapeluszu – powiedziała ciocia. – Ale to zdarzyło się tylko raz – dodała uspokajająco.

Po chwili wszyscy z wyjątkiem mamy zapomnieli o kogucie. Uparte ptaszysko nie odstępowało jej na krok.

– Idź sobie – odpędzała go, jednak kolor czerwony na sukience przyciągał uparciucha jak

magnes.

– Nie bój się, mamo – Ada dodała mamie otuchy.

– Dam sobie radę. – Mama bohatersko przeszła między kaczkami, kurami, minęła nawet

gąsiora, ale gdy spojrzała za siebie, ponownie ogarnął ją niepokój. Kogut wciąż był tuż-tuż

i wojowniczo stroszył pióra.

– Bywa uparty jak oślątko – westchnęła ciocia. – Wracaj do kurnika, uparciuchu.

– No właśnie! – powiedziała stanowczo mama.

150

Obie, mama i ciocia, weszły do domu. Niezadowolony kogut grzebnął pazurem i wrócił do

kurnika. Tymczasem tata z wujkiem założyli na głowy kapelusze z siatką na twarz i poszli zajrzeć do uli w sadzie.

Ada unikała pszczół od czasu, gdy minionego lata została użądlona w stopę. Wolała przechadzać się pośród żółtych kaczuszek, które nie żądlą i są mięciutkie. Nawet nie zauważyła upływu

czasu. Zbliżała się właśnie pora dojenia krów, więc ciocia poszła przygotować dojarki. Olek wciąż

bawił się ze szczeniętami, a tata i wujek zapomnieli o wszystkim, tak bardzo zajęli się sprawdzaniem

pszczelich uli. Znudzona mama postanowiła do nich dołączyć. Jednak żeby dotrzeć do furtki prowadzącej do sadu, musiałaby przejść obok kurnika. Co będzie, jeśli kogut ją zobaczy? Wolała tego

uniknąć. Postanowiła przechytrzyć nieprzyjaznego ptaka i przedostać się do sadu przez płot.

Jakież było zdziwienie Ady, gdy zobaczyła mamę wspinającą się na ogrodzenie. Pokonanie

płotu, kiedy ma się na sobie odświętną sukienkę, nie jest łatwe, jednak mamie się to udało. Co

prawda w rajstopach poleciało oczko, a sukienkę lekko rozdarła, ale kto by się tym przejmował.

– Oczko ci ucieka, łap je! – zażartował tata na widok żony.

– To nic takiego. Wykiwałam koguta – powiedziała szeptem, zadowolona z siebie mama.

Chwilę później Ada zobaczyła koguta, który bez trudu przefrunął nad płotem i wylądował

w sadzie.

• Rozmowa na temat opowiadania.

− Czy mama Olka i Ady była wcześniej na wsi?

− Z kim bawił się Olek?

− Co robiła Ada?

− Jaki ptak zainteresował się mamą? Dlaczego?

− Czym zajęli się tata z wujkiem?

− Jak mama przechytrzyła koguta? Czy jej się to naprawdę udało?

2. Karty pracy, cz. 4, s. 4–5.

Nazywanie zwierząt, które grupa Ady zobaczyła na wsi w gospodarstwie agroturystycznym. Odszukiwanie zwierząt znajdujących się w pętlach na dużym obrazku.

3. Zajęcia 2. Odkrywanie litery ż, Ż. Zajęcia 2. Odkrywanie litery ż: małej i wielkiej,

drukowanej i pisanej.

• Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 68.

• Określanie, co przedstawia obrazek. Podawanie pierwszej głoski z jego nazwy.

• Rysowanie po śladach rysunków.

• Podawanie głosek, jakimi rozpoczynają się

słowo żubr i nazwy rysunków.

• Zaznaczanie liter ż, Ż w wyrazach.

• Wyodrębnianie wyrazu podstawowego –

żubry.

Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 64–65

• Analiza i synteza słuchowa słowa żubry.

Dzieci dzielą słowo żubry na sylaby i na głoski. Liczą, ile w słowie żubry jest sylab, a ile głosek.

3. Karta pracy, cz. 4, s. 8.

Kolorowanie tak samo puzzli ze zdjęciami dorosłych zwierząt i ich dzieci. Nazywanie mam

i ich dzieci. Czytanie całościowe nazw zwierząt przedstawionych na zdjęciach  lub

samodzielne . Naklejanie ich zdjęć w odpowiednich miejscach.

4. Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 68.

Czytanie tekstu indywidualnie przez dzieci. Odszukiwanie zdjęć zwierząt i naklejanie ich w odpowiednich miejscach.

5.  Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 69.

Rysowanie drogi kury do kurcząt.

 Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 69.

Czytanie zadań. Wpisywanie odpowiednich

liczb.

6. Dopowiadanie skojarzeń.

N. mówi nazwę zwierzęcia, a dzieci dopowiadają kojarzące się z nim słowo (z wierszy, z bajek, opowiadań). Np.

kaczka – dziwaczka

kaczątko – brzydkie

koza (kozucha) – kłamczucha

kot – Filemon

kurka – Czubatka

• Ćwiczenia klasyfikacyjne – Gdzie mieszkają zwierzęta?

7. Burza mózgów – Co można zrobić z tych produktów?

Rodzic podaje nazwę produktu otrzymanego od zwierząt, a dzieci mówią, do zrobienia czego

można go wykorzystać. Np. jajka – ciasto, kanapki, sałatka… mleko – ser, budyń, jogurt…

pióra – poduszka, pierzyna… wełna – szalik, sweter, czapka…

8. Ćwiczenia klasyfikacyjne – Co jedzą zwierzęta?

Obrazki przedstawiające pożywienie zwierząt z wiejskiego podwórka.

Dzieci nazywają pokarmy przedstawione na obrazkach (marchew, kapusta, mleko, ryby,

trawa, kości, mięso, siano, ziarna zbóż, groch, orzechy). Potem układają przy obrazkach

określonych pokarmów sylwety zwierząt, które się nimi żywią. Np. ziarna zbóż – kura, koń,

kaczka, gęś; marchew, kapusta – królik; mleko, ryby – kot; trawa, siano – krowa, owca, koza,

koń; kości, mięso – pies.

9. Karta pracy, cz. 4, s. 11.

Rysowanie narzędzi ogrodniczych po śladach. Czytanie z N. lub samodzielnie ich nazw.

Łączenie rysunków z nazwami. Rysowanie w każdym kolejnym polu o jedne grabie mniej

niż w poprzednim

10. • Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 70–71.

• Rysowanie po śladach.

• Kolorowanie rysunków.

• Ćwiczenia w czytaniu.

Dla każdego dziecka: karta G: zdjęcia: grabi, wideł, motyki, sekatora, łopaty, karta N, podpisy do zdjęć

--------------------------------

Witam.

  Czeka Nas kolejny tydzień pracy w domach….Domyślamy się , że zapewne tęsknicie za przedszkolem, swoimi kolegami, koleżankami, paniami ….salą, a najbardziej za wspólną zabawą w ulubionym towarzystwie…. Mamy nadzieję, że już może wkrótce się wszyscy spotkamy??!!

My też za Wami bardzo ,bardzo tęsknimy….

  Oto propozycje na ten tydzień :

Polecamy  spróbować zrobić razem do wspólnych zabaw własną ciastolinę , sprawi Wam to na pewno dużo frajdy…. Zachęcamy Was- spróbujcie…

https://www.mamawdomu.pl/2014/01/jak-zrobic-ciastoline.html - przepis na ciastolinę .

  Wasze rączki zapewne będą zadowolone kiedy zechcecie nimi popracować – wyczarowując plastelinowe zwierzątka, znajdziecie inspiracje jak można ulepić niektóre z nich, możecie skorzystać z gotowych pomysłów, a może sami spróbujecie ulepić jakieś inne zwierzątka wg Waszego własnego o pomysłu??? Już nie możemy się doczekać Waszych  plastelinowych zwierzątek – możecie się z nami podzielić Waszymi dziełami- przesyłając nam ich zdjęcia.

https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/08/jak-ulepic-zwierzatka-z-plasteliny-krok-po-korku/?fbclid=IwAR0hWd60y-3hPkbK7nFb1F8p2llQK5L8P883LvBQVSlfp7lPT3QtQJIyHEA

- Plastelinowe zwierzątka, doskonalenie małej motoryki ( tj. usprawnianie mięśni nadgarstka , rozbudzanie inwencji twórczej i kreatywności dzieci )

  Na dworze wiosna w pełni słoneczko przygrzewa coraz mocniej , roślinki się zazieleniły, drzewa wypuściły już listki, nawet niektóre z nich już zakwitły…. Słychać śpiew ptaszków…

Pomyślałyśmy sobie ,że może spróbujecie zrobić samodzielnie takie ptaszki??!!! A oto inspiracje do wykonania ptaszków z rolek po papierze  

https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/11/ptaki-z-rolek/   -  Ptaki z rolek po papierze –pomysły na pracę plastyczną.

   Proponujemy  poniższe karty pracy, ( doskonalenie grafomotoryki, ćwiczenie koncentracji uwagi , spostrzegawczości i pamięci):

https://www.domowyprzedszkolak.pl/item/wiosna-587  - karta pracy, Wiosenny labirynt

https://www.domowyprzedszkolak.pl/item/polacz-z-cieniem-321  - karta pracy- Połącz z cieniem ,

https://www.domowyprzedszkolak.pl/item/narysuj-szlaczki-331  - karta pracy , narysuj szlaczki ,

https://www.domowyprzedszkolak.pl/item/czego-brakuje-kogutowi-280 - karta pracy , dorysuj to czego brakuje kogutowi( czy wiesz jak to się nazywa?) ,pokoloruj obrazek.

 Polecamy również skorzystanie z serwisu Ninateka udostępniającego wspaniałe słuchowiska, które pomogą rozwinąć wyobraźnię naszych pociech. Jedną z ciekawszych propozycji są historie Wesołego Ryjka. Po wysłuchaniu warto porozmawiać z dzieckiem o bohaterze oraz o tym jak poradził sobie z trudnościami, które go spotkały. To pomoże rozwinąć myślenie przyczynowo-skutkowe:  https://ninateka.pl/film/sznurowki-wesoly-ryjek-wojciech-widlak

Pozdrawiamy serdecznie J

Życzymy dużo zdrowia, spokoju i cierpliwości.

Życzymy miłej nauki poprzez  wspólną zabawę z najbliższymi.  Edyta Bekus

======================================================================================================================================

Witamy serdecznie w następnym tygodniu naszej niełatwej pracy i komunikacji miedzy sobą. Chciałybyśmy aby wszystko jak najszybciej wróciło do normalności, ale niestety  dalej musimy pracować na odległość. Tęsknimy za waszą i swoją również obecnością w przedszkolu, waszym śmiechem i ciekawymi pomysłami. Zwłaszcza teraz kiedy nadeszła już wiosna i świąteczny tydzień. Bardzo nam przykro, że nie możemy razem z wami pracować, tworzyć ciekawych prac plastycznych, uczyć się wesołych wiosennych piosenek, poznawać razem wami nowych przygód Olka i Ady. W związku z tym mamy propozycję : organizujemy ŚWIĄTECZNY KONKURS NA PISANKĘ WIELKANOCNĄ w formie przestrzennej, np. z wydmuszki, jajka ze styropianu itp. Oczywiście rozstrzygnięcie konkursu nastąpi jak się spotkamy w przedszkolu. Ale już teraz można się chwalić swoimi pracami poprzez stronę internetową. ZAPRASZAMY do wspólnej zabawy.

Pozdrawiamy i przesyłamy buziaki p. Wiola,  p. Ilonka, p. Edytka i p. Agnieszka.    

 

TEMATYKA TYGODNIA 06-10.04.2020    WIELKANOC

Ćwiczenia ruchowe na cały tydzień:

• Zabawa orientacyjno-porządkowa – Pokaż pisankę.
Dzieci biegają po sali. Na hasło: Pokaż pisankę, zatrzymują się i pokazują piłeczki trzymane
w dłoniach wyciągniętych w stronę N.
• Ćwiczenia dużych grup mięśniowych – Wysoko – nisko.
Dzieci stoją w rozsypce. Na hasło: Wysoko – stają na palcach, wyciągają ku górze ręce z pi-
łeczkami. Na hasło: Nisko – wykonują przysiad podparty, stukając piłeczkami w podłogę.
• Ćwiczenia tułowia.
Dzieci w siadzie skrzyżnym, toczą wokół siebie piłeczki. Na sygnał (tamburyn) zmieniają
kierunek toczenia.
• Zabawa ruchowa z elementem skoku – Przeskocz piłeczkę.
Dzieci wykonują przeskoki obunóż przez położoną na podłodze piłeczkę.
• Zabawa bieżna – Wesołe kurczątka.
Dzieci dobierają się parami, stają jedno za drugim. Pierwsze kurczątko przy dźwiękach
tamburynu odbiega od drugiego, które stoi w miejscu. Kiedy zabrzmią dźwięki bębenka,
pierwsze kurczątko zatrzymuje się, a drugie dobiega do pierwszego i staje za nim. Podczas
powtórzenia zabawy drugie kurczątko staje się pierwszym i prowadzi.
• Marsz po obwodzie koła – Spacer baranków.
Dzieci maszerują po kole i rytmizują tekst: Bielutkie baranki sobie spacerują, na Wielkanoc wyczekują, trzymając rękę przy oczach; rozglądają się na boki, cicho pobekując: – Bee, bee, bee.
• Swobodny marsz po kole. Odłożenie piłeczek do koszyka.

Karty pracy: cz.3 s. 72-80 , Przygotowanie do nauki czytania i pisania s. 66 i 67

 

PONIEDZIAŁEK     06.04.2020      „Gipsowe pisanki”

Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Gipsowe pisanki.
Zbliżały się święta wielkanocne. Rodzina Ady i Olka zwykle spędzała je razem z babcią i dziadkiem. Niestety, tydzień wcześniej dziadek zagapił się na przelatującego bociana i złamał prawą rękę.
– Ojej! Biedny dziadek. Nie będzie mógł malować z nami pisanek – stwierdziła smutno Ada.
– Nie martwcie się, wymyślimy dziadkowi jakieś zajęcie – odpowiedziała babcia, biegnąc
po ścierkę, bo dziadek rozlał herbatę. Posługiwanie się lewą ręką nie wychodziło mu najlepiej.
Wszyscy zgodzili się, by spędzić Wielkanoc w domu babci i dziadka, a potem wspólnie ustalili plan przygotowań do świąt.
Ada i Olek mieli zrobić pisanki.
Mama miała czuwać nad całością i robić kilka rzeczy naraz, bo była wspaniałym organizatorem.
Tata miał wspomóc mamę w zakupach, sprzątaniu i przygotowaniu potraw. Jego specjalnością były pieczeń, sałatka jarzynowa i sernik. Tata był też specjalistą od mycia okien i robił to
szybko i sprawnie, pogwizdując przy tym jak skowronek.
Zadaniem babci były dekoracje i przygotowanie świeżych kwiatów.
Dziadek… Dziadek miał za zadanie leżeć i odpoczywać, bo „musi się oszczędzać”. Tak
stwierdziła babcia.
Wszyscy zabrali się do pracy. Dzieci z pomocą mamy ugotowały jajka na dwa sposoby:
część w łupinach cebuli, część w wywarze z buraków. Cebulowe jaja miały kolor brązowy, a buraczane – różowy.
– Takie pisanki nazywają się kraszanki – wyjaśniła mama. – Możemy pokolorować je we
wzorki cienkim białym pisakiem lub wydrapać na nich wzorki.
– Wtedy będą drapanki – dodała babcia.
– A czy wiecie, jak zabarwić jajka na kolory żółty, zielony lub czarny? – zapytał dziadek.
– Pomalować farbami plakatowymi – odpowiedział Olek.
– A gdybyście nie mieli farb?
– Hm, to nie wiemy…
– Kolor zielony uzyskamy z liści pokrzywy, a czarny z owoców czarnego bzu lub łupin orzecha włoskiego. Aha! Żółty – z suszonych kwiatów jaskrów polnych. Wystarczy dorzucić je do
wody i ugotować w niej jajka.
Babcia mrugnęła do wnuków i po chwili przyniosła im kwiaty narcyzów. Miała też przygotowaną, samodzielnie wyhodowaną rzeżuchę. Zrobiła z niej piękne dekoracje. Wyglądały jak
małe łączki, a na nich siedziały żółte kurczaczki zrobione z papieru.
Z ogrodowej szklarni babcia przyniosła pachnące hiacynty w doniczkach i pęki białych tulipanów. Przygotowała też biały obrus. W wazonach stały kosmate bazie, nazywane przez Adę
„szarymi kotkami”.
Kiedy okna lśniły już czystością, tata zabrał się do pieczenia sernika.
– A czy wiecie, że można upiec sernik z dodatkiem ziemniaków? – zapytał dziadek.
– Coś ty, dziadku! Przecież sernik robi się z sera, masła i jajek – zauważyła Ada.
– A nieprawda! Moja mama piekła pyszny sernik z dodatkiem kilku ugotowanych ziemniaków. Oczywiście twarogu było dwa razy więcej, ale te ziemniaki nadawały sernikowi puszysto-
ści. Wszystkie sąsiadki przychodziły do mamy po przepis.
– Oj, to muszę ci taki upiec, kochanie – powiedziała babcia.
– Sam ci upiekę taki sernik, ale bez gipsu – odparł dziadek.
– Sernik z gipsem byłby za twardy – roześmiał się tata. – Ale skoro zachwalasz ten przepis,
to zaraz dodam do sernika jednego ziemniaka, bo akurat mam za dużo do sałatki.
Tymczasem mama ugotowała smakowity żurek i zrobiła ciasto na piaskową babę wielkanocną. Ada i Olek nie mogli się doczekać, kiedy pójdą poświęcić pokarmy. Z pomocą mamy
pięknie przystroili koszyczek, w którym na białej serwetce leżały chleb, jaja, biała kiełbasa, ciasto oraz sól i pieprz. Całość ozdobili zielonymi gałązkami bukszpanu. W pierwszy dzień świąt
cała rodzina usiądzie przy świątecznym stole i podzieli się jajkiem, symbolem życia.
– Jutro poszukamy jajek schowanych w ogrodzie – przypomniała sobie Ada. – Zajączek
zawsze przynosi dla nas czekoladowe jajka.
– To nie zajączek, tylko mama – odparł Olek, który nie wierzył w opowieści o zajączku przynoszącym prezenty. – To tylko zabawa.
– A czy wiecie, jak bawiono się dawniej na Wielkanoc? – ożywił się dziadek. – Ulubioną zabawą było uderzanie o siebie dwoma jajkami, a zwyciężał ten, którego jajko nie zostało rozbite.
– Ojej! To dopiero była jajecznica! – zachichotała Ada.
– Dawniej chodzono po wsi z kogutem, który był symbolem urodzaju. Później prawdziwe
ptaki zastąpiły kogutki gliniane lub drewniane.
– A śmigus-dyngus też był? – zapytał Olek.
– Był, ale nie mówiono dyngus, tylko wykup. Chłopcy chodzili po wsi i w zamian za śpiew
domagali się zapłaty, czyli wykupu w postaci pisanek, słodyczy albo pieniędzy.
– Dziadku, jak ty dużo wiesz – zachwycił się Olek.
– Dziadek nam pomaga we wszystkim! – dodała Ada. – A przecież ma złamaną rękę.
– Może w nagrodę namalujemy dziadkowi pisanki na gipsie? – zaproponował Olek.
I tak też zrobili. Gips dziadka wyglądał naprawdę świątecznie.
– Kochani – powiedział zadowolony dziadek. – Mam do was wielką prośbę. Sernik się piecze, babka piaskowa rośnie, a jajka są pokolorowane. Usiądźmy w ogrodzie, popatrzmy w niebo i pomyślmy o tym, co jest najważniejsze.
– O czym, dziadku?
– Jak to o czym? O życiu i o miłości – odpowiedział dziadek i podrapał się lewą ręką.


• Rozmowa na temat opowiadania.
- Gdzie rodzina Olka i Ady spędziła Wielkanoc?
- Co się stało dziadkowi? Dlaczego?
- Jakie zadania mieli do wykonania podczas przygotowań do świąt Olek i Ada, rodzice i dziadkowie?
- Czym babcia ozdobiła stół?
- Jakie rady dawał dziadek?
- Czy tata i mama wywiązali się z zadań?
- Co według dziadka jest najważniejsze?

Odkrywanie literki „f, F”         

Karta pracy: przygotowanie do nauki czytania i pisania s.66 i 67

 

WTOREK      07.04.2020      „Liczenie pisanek”

Rysujemy 2 koszyczki i kolorowe pisanki: 6 zielonych, 4 czerwone, 5 żółtych, 4 niebieskie, następnie wycinamy je. Cel naszej pracy to przeliczanie, dodawanie i odejmowanie w zakresie dziesięciu.


• Wyjmowanie pisanek z koszyczków, przeliczanie ich.
- Ile pisanek jest w pierwszym koszyczku? (6 zielonych, 4 czerwone).
- Ile pisanek jest w drugim koszyczku? (5 żółtych, 4 niebieskie).
• Liczenie wszystkich pisanek w koszyczkach.

 • Liczenie za pomocą liczmanów.
Pierwszy koszyczek
Do 6 liczmanów dosuwamy 4 liczmany –razem 10 pisanek.
Drugi koszyczek
Do 5 liczmanów dosuwamy 4 liczmany –razem 9 pisanek.

• Porównywanie liczebności pisanek.
Dzieci łączą w pary pisanki z pierwszego ko
szyczka z pisankami z drugiego koszyczka.
Wniosek: w pierwszym koszyczku jest o jed
ną pisankę więcej niż w drugim (została bez
pary).

 

ŚRODA            08.04.2020         „ Koszyczek dobrych życzeń”

 

Słuchanie ciekawostek na temat zwyczajów i tradycji wielkanocnych.
Jajko to znak wszelkiego początku narodzin i zmartwychwstania. Dzielimy się nim przed
rozpoczęciem śniadania, życząc sobie pomyślności, zdrowia i błogosławieństwa Bożego.
W ludowych wierzeniach jajko było lekarstwem na choroby, chroniło przed pożarem, zapewniało urodzaj w polu i w ogrodzie, a nawet powodzenie w miłości. Z jajka wykluwa się
kurczątko, które jest symbolem nowego życia.
Pisanki dawano w podarunku, jako dowód życzliwości i sympatii.
Chleb jest podstawowym pokarmem człowieka. Dzielenie się z nim i wspólne spożywanie
jest od najdawniejszych czasów znakiem przyjaźni, życzliwości i poczucia wspólnoty.
Palemka miała chronić ludzi, zwierzęta, domy przed ogniem, czarami i złem tego świata.
Niezwykłą moc daje jej gałązka wierzby – drzewa najwcześniej okrywającego się zielenią.
Mazurki przywędrowały do nas z kuchni tureckiej. Kunsztownie lukrowane i dekorowane
bakaliami, przypominają wyglądem maleńkie tureckie dywaniki.
Chrzan, a także przyprawy – pieprz i sól, święci się, aby pamiętać o gorzkiej Męce Chrystusa. Dawniej śniadanie wielkanocne rozpoczynało się od zjedzenia całego korzenia chrzanu, żeby ustrzec się od bólu zębów i brzucha.
Baranek z czerwoną chorągiewką ze złotym krzyżykiem symbolizuje Chrystusa Odkupiciela. Stawiano go pośrodku stołu, żeby podczas wielkanocnych biesiad i uciech wierni nie
zapominali o religijnym charakterze świąt.
Kiedy gospodynie wypiekały baby drożdżowe, kuchnia musiała być zamknięta na klucz. Ktoś
obcy bowiem mógłby zaszkodzić rosnącemu ciastu głośną rozmową albo złym wzrokiem. Wyjętą z pieca babę kładziono na poduszki i do chwili ostygnięcia przemawiano do niej szeptem.
Zajączek obwieszcza wiosenną odnowę. Kiedyś jego wizerunek kojarzono z grzesznikami,
którzy odbyli oczyszczającą pokutę. Potem zaczął obdarowywać dzieci łakociami i prezentami.

Karty pracy: cz.3 s.  72-75

 

CZWARTEK       09.04.2020           „Potrawy z jajek”

Zabawy i ćwiczenia pod hasłem: Co można zrobić z jajka?
• Oglądanie skorupki jajka przez lupę.
Lupy.
• Porównywanie ciężaru jajek – surowego i ugotowanego.
Jajka – surowe i ugotowane.
• Wypowiadanie się dzieci na temat: Co można zrobić z jajek?
Pomalować, ugotować, usmażyć itp.
• Wymyślanie przez dzieci przepisów na potrawy z jajek.
Nadawanie im nazw.
• Zabawa ruchowa – Jajka – do koszyka!
Duże obręcze lub skakanki, kartoniki z kropkami lub z liczbami.
Na podłodze N. rozkłada duże obręcze lub skakanki, przy których kładzie kartoniki z kropkami lub z liczbami. Suma kropek/liczb na wszystkich kartonikach musi się równać liczbie
dzieci. Dzieci zaczarowuje w jajka. Mają się one czuć i zachowywać tak, jakby były jajkami.
Jajka poruszają się po sali w dowolny sposób. Na hasło: Jajka – do koszyka! dzieci ustawiają
się w obręczach – w takiej liczbie, jak wskazują kropki lub liczba na kartoniku.
Jajka dla smakoszy – przyrządzenie dowolnej potrawy z użyciem jaj ugotowanych na twardo. Np. jajka z groszkiem konserwowym w majonezie, pasta jajeczna.
Dzieci, po umyciu rąk i włożeniu fartuszków, stają przy odpowiednich stolikach. Dzielą
jajka na połowy, wkładają do miseczki, dodają odcedzony zielony groszek konserwowy,
kładą na wierzchu majonez i posypują całość pokrojonym przez N. szczypiorkiem lub kroją
drobno jajka, wkładają je do miseczki, wrzucają pokrojony przez N. szczypiorek, dodają
odrobinę śmietany i majonezu, trochę solą i mieszają. Przygotowują też kromki bułki wrocławskiej, smarując je masłem.
Obie potrawy zostaną podane na podwieczorek. (Do czasu podwieczorku potrawy będą
w kuchni, w chłodnym miejscu).
• Porządkowanie miejsc pracy.

Karty pracy: cz.3 s.76, 77

 

PIĄTEK        10.04.2020                „ Śmigus-dyngus”

Słuchanie wiersza Władysława Broniewskiego Śmigus.
• Wypowiadanie się dzieci na temat: Jakie zwyczaje kojarzą się wam ze świętami?
Wypowiedzi dzieci; zwracanie uwagi, na czym polega śmigus-dyngus i w jaki sposób tradycja ta jest kultywowana w miastach i na wsiach. Uświadomienie konsekwencji przesadnego oblewania się wodą oraz robienia tego w nieodpowiednich miejscach.
• Słuchanie wiersza Władysława Broniewskiego Śmigus.
Śmigus! Dyngus! Na uciechę
z kubła wodę lej ze śmiechem!
Jak nie kubła, to ze dzbana,
śmigus-dyngus dziś od rana!

• Rozmowa na temat wiersza.
- Co to jest śmigus-dyngus?
- Co to znaczy staropolski obyczaj?
- Kiedy obchodzi się śmigus-dyngus?
• Wyjaśnienie, jak rozumiany był ten zwyczaj dawniej.
Kiedyś były to dwa różne obyczaje wielkanocne. Jednym z nich był dyngus, który polegał na tym, że młodzież chodziła po domach i zbierała datki w postaci jajek, wędlin, ciast
itp. Śmigus natomiast miał odmienny charakter i polegał na uderzeniu na szczęście rózgą
wierzbową z baziami. Rózga ta była wcześniej święcona w Niedzielę Palmową.

Karty pracy: cz.3 s. 78-80

POWODZENIA

SPOKOJNYCH, WESOŁYCH I ZDROWYCH ŚWIĄT ŻYCZY PANI WIOLA, PANI ILONKA, PANI EDYTKA I PANI AGNIESZKA

Witam.

   W związku z nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi postanowiłam zaproponować Państwa  przedszkolakom na zbliżający się tydzień różne interesujące moim zdaniem aktywności  począwszy od zasiania chociażby rzeżuchy, która zagości na Waszym wspólnym stole wielkanocnym  podobnie jak na moim… ( ja już posiałam wspólnie z moją córką jak co roku…., ,prześlę zdjęcia na e- maila grupowego).

   Zachęcam  do wykonania takiego prostego eksperymentu, proszę , abyście Państwo włączyli Waszym pociechom filmik edukacyjny, który znajduje się pod zamieszczonym adresem https://www.youtube.com/watch?v=MfCoSQRMgfk - Jak założyć hodowlę rzeżuchy.

https://eduzabawy.com/kreatywnie-z-dzieckiem/dominika-kobylak/sianie-rzezuchy/

-jak siać rzeżuchę?

     Zachęcam również do wykonania wspólnie z dziećmi w kuchni wielkanocnych smakołyków, które to zapewne będą ozdobą niejednego świątecznego stołu J,a jednocześnie sprawią dużo radości podczas wspólnego przygotowania. Oto moje SŁODKIE INSPIRACJE WIELKANOCNE  https://czasdzieci.pl/ro_przepisy/id,4389ed1.html  - Pisanki na słodko! Z masą truflową, polane czekoladą i ozdobione kolorową posypką, oraz https://czasdzieci.pl/ro_przepisy/id,439275d.html - Gniazdka wielkanocne , ( muffinki – zaczarujecie wspólnie w gniazdka……).  Mamy nadzieję , że podzielicie się z nami efektami Waszej wspólnej pracy w kuchni???- czekamy z niecierpliwością….

   Podczas wyżej wymienionych zadań proponuję Wam posłuchać piosenek ,które mam  nadzieję wprowadzą Was w świąteczny nastrój: https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY   - piosenka pt. „ PISANKI, PISANKI…” 

https://www.youtube.com/watch?v=4u4Jh7n0FDg  - piosenka pt. „ ZAJĄC MALOWANY”

Możecie jeszcze przygotować  wspólnie różne dekoracje , które ozdobią Wasze mieszkanie, dom…,znalazłam następujące inspiracje: https://czasdzieci.pl/inspiracje/id,43988ee.html - Zajączek - kieliszek na jajko , https://czasdzieci.pl/inspiracje/id,440828d.html -  Kurczaczki na sianku…., https://czasdzieci.pl/inspiracje/id,4443187.html  - Wielkanocne pisanki (styropianowe, cekiny,sznureczki,szpilki), https://czasdzieci.pl/inspiracje/id,4336a52.html  -Koszyczek z drewnianych spinaczy do bielizny tzw. klamerek.

   Wiem, że lubicie  też prace plastyczne ,dlatego mam  następujące propozycje :

https://czasdzieci.pl/inspiracje/id,5570dc2.html  - „Wielkanocne kurczaki „

https://zabawyzdzieckiem.pl/zabawy/3-5/368-kurka-z-dloni   - „ Kurka z dłoni „

https://stylowi.pl/14327237  - „ owieczka” z patyczków do uszu, https://ekodziecko.com/category/prace-plastyczne/wielkanoc-prace-_plastyczne - Wielkanoc - prace plastyczne ( baranki, kurczaczki, zajączki, pisanki …)

https://pracaplastyczna.pl/index.php/wielkanoc  - Wielkanocne inspiracje ( kurczaczki, baranki, zajączki, pisklątka…)

   Jeśli znajdziecie jeszcze Państwo chwilkę wolnego czasu proponuję,  przeczytać opowiadania dotyczące Świąt Wielkanocnych ( Miłej lektury..) :

http://www.nasze-bajki.pl/pl/przegladarka.aspx?bajka=56  - opowiadanie pt.„Święta wielkanocne”

 Po wysłuchaniu bajki, może i Wy też będziecie mieli jakieś interesujące pomysły na zabawy podczas Świąt Wielkanocnych ???!!!!

https://mamotoja.pl/bajka-dla-dzieci-pisankowa-bajeczka,wielkanoc-artykul,4722,r1p1.html – „ Pisankowa bajeczka „  ( Zajrzały wróbelki do kurnika i zobaczyły, że kura zniosła cztery jajka….)

Natomiast po wysłuchaniu tej bajeczki myślę, ze pokusicie się, o to aby wykonać do niej ilustrację – bo uważam ,że warto  - życzę Wam miłego spędzenia czasu no i stworzenia fantastycznej ilustracji…oczywiście możecie się z nami podzielić swoimi dziełami ….

Pozdrawiam serdecznie

Życzę dużo zdrowia, spokoju i cierpliwości

Życzę miłej  nauki poprzez wspólną zabawę z najbliższymi….

Edyta Bekus

=====================================================================================================================

Witam.
Chciałabym Państwu na ten niezwykle dla Nas wszystkich, a szczególnie dzieciaków trudny czas zaproponować lekturę , która pozwoli dzieciom chociażby w jakiś dostępny dla Nich sposób zrozumieć to co się wokół Nas ostatnio dzieje: tj. zamknięte przedszkola, szkoły, mama z tatą są w domu – często wykonują pracę w domu zamiast pójść do pracy jak to robili do tej pory…. Dzieciaki mają tzw. zdalne zajęcia tj. pracują z rodzicami wg wskazówek nauczycieli zamieszczonych na stronach placówki , a nie jak do tej pory ze swoimi Paniami w przedszkolu ich starsze rodzeństwo też ma lekcje z nauczycielami łącząc się za pomocą sprzętu komputerowego. Nie można wyjść na dwór , żeby spotkać się z koleżankami i kolegami, ani też pójść na ulubiony plac zabaw, dlaczego tak się dzieje???
Zapewne słyszeli Państwo takie bądź bardo podobnie postawione przez Wasze pociechy pytania…..
Ja szukając inspiracji w Internecie , aby podpowiedzieć Państwu jak spędzić ciekawie czas z przedszkolakami znalazłam bardzo interesującą moim zdaniem książeczkę o korona wirusie pt. „ Mam tę moc „ napisaną przez polskich autorów ( praca zbiorowa, wydana przez wyd. Olesiejuk, którą możecie Państwo za pomocą skopiowania poniższego adresu pobrać całkowicie za darmo w formacie PDF ),proszę o udostępnienie też adresu innym rodzicom, którzy jeszcze nie czytali tej książeczki swoim przedszkolakom ponieważ uważam, że warto.
https://www.wydawnictwoolesiejuk.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Koronawirus.pdf
Ponadto znalazłam jeszcze jedną pozycję pt. „Bajka o złym królu wirusie i dobrej kwarantannie„ , którą można wysłuchać w formie audio - booka,
https://www.youtube.com/watch?v=IP_L3CGVZag&t=7s
Powyższą bajkę można również pobrać bezpłatnie w formacie PDF
https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/8b/08/5e6f51705416d_z.pdf
Po przeczytaniu, bądź wysłuchaniu można porozmawiać z dzieckiem na ten temat, można wracać do tej lektury jeśli tylko dziecko oczywiście będzie chciało ponieważ w tych pozycjach jest przedstawiona sytuacja z korona wirusem w sposób bardzo dostępny dla dzieciaków …..
Życzę miłej lektury ☺
Przedszkolaki mogą po wysłuchaniu książeczki i bajeczki np. ulepić z plasteliny lub narysować ( namalować farbami) korona wirusa - głównego bohatera.
Możecie Państwo zrobić zdjęcia wytworów przedszkolaków i przesłać na adres e- maila gr. V.
Czekamy z niecierpliwością na Wasze prace….
Chciałabym również podpowiedzieć moim zdaniem atrakcyjny pomysł na wspólne spędzenie czasu z rodzicami bądź ze starszym rodzeństwem , a są to masażyki dziecięce lub zabawy paluszkowe ( być może Państwo pamiętacie, niektóre z Waszego dzieciństwa….. ponieważ ja gdy zaczęłam kilka lat temu korzystać z zabaw paluszkowych podczas zabaw ze swoją córką przypomniałam sobie, jak moja babcia bawiła się ze mną np: Ważyła sroczka kaszkę , Idzie kominiarz po drabinie…. Aż zrobiło mi się cieplej na sercu ☺)
Polecam serdecznie:
http://zabawaprzedszkolaka.blogspot.com/2011/03/wierszyki-masazyki.html

https://pedagogika-specjalna.edu.pl/rewalidacja/zabawy-paluszkowe/

Ponadto ten rodzaj zabaw służy pogłębianiu kontaktu emocjonalnego z dzieckiem. Jest to szczególna forma kontaktu , która przez dotyk ma zbliżyć dorosłego i dziecko oraz dostarczyć dziecku wiele radości, przynieść mu relaks, zaspokoić jego potrzebę kontaktu fizycznego i emocjonalnego, zwiększyć jego poczucie bezpieczeństwa. Dzięki tym ćwiczeniom dziecko może cieszyć się dobrym samopoczuciem fizycznym i psychicznym, wyciszyć się i odprężyć, ale może się także poprawić jego zdolność koncentracji uwagi. (M. Bogdanowicz, Opis Przytulanki, czyli wierszyki na dziecięce masażyki, Gdańsk 2008).
A w obecnej sytuacji jest to na pewno dzieciakom bardzo potrzebne…. A i Nam dorosłym też pomoże się na pewno chociaż na moment odprężyć i zapomnieć o jak trudnej dla Nas wszystkich sytuacji.
Pozdrawiam serdecznie
Życzę dużo zdrowia, spokoju i cierpliwości
Edyta Bekus ☺

======================================================================================================================

Tematyka 30.03-03.04.2020

Marcowi przyjaciele

Karta pracy, cz. 3, s. 47.
Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie. Ocenianie narysowanych szlaczków – zaznaczanie odpowiedniego obrazka.
 
Zajęcia 2. Wykonanie pracy plastycznej Deszczowa chmurka.
• Słuchanie wiersza Ludwika Wiszniewskiego Marzec.
Przyszedł dzisiaj marzec,
w białych chmurek tłumie,
chce pogodą rządzić,
lecz rządzić nie umie!
Pomaga mu zima
i wiosenka młoda.
• Rozmowa na temat wiersza.
− Czym charakteryzuje się marcowa pogoda?
• Rozmowa na temat chmur.
− Jakie kształty przyjmują chmury?
− Jakiego koloru bywają?
− Co to są chmury? (przypomnienie)
Chmury są skupiskiem produktów powstałych z pary wodnej, jej skroplenia. Często zawierają krople wody i kryształki lodu. Chmury przenoszone są za pomocą ruchów powietrza.
Występują na różnych wysokościach i mają różne kształty. Ze względu na wysokość mamy
chmury niskie, średnie i wysokie. Umiejętność rozróżniania chmur jest przydatna do określania pogody.
• Wykonanie pracy plastycznej Deszczowa chmurka.
Dla każdego dziecka: wyprawka, karta 2, klej, nożyczki, cienki sznurek lub grube nici.
• Wypychanie z karty wszystkich elementów i składanie ich wzdłuż linii przerywanych.
• Przyklejanie sznurka o dowolnej długości w zaznaczonym miejscu na chmurce.
• Sklejanie obu części chmurki według instrukcji.
• Przyklejanie na sznurku wyciętych kropli deszczu (według instrukcji).
 
− Co to jest pogoda?
− Jakie znacie elementy pogody?
− Czy w tym samym czasie wszędzie, np. w całej Polsce, jest taka sama pogoda?
− Dlaczego ludzie często narzekają na pogodę?
− Co oznacza określenie: dobra pogoda?
− Kto zajmuje się badaniem pogody?
IV. Praktyczne zastosowanie wiedzy o pogodzie.
• Pomysły dzieci.
• Podpowiedzi N.
− Dlaczego ludzie interesują się prognozą pogody?
− Dlaczego wiedza o pogodzie jest bardzo ważna dla rolników?
− W jakich innych zawodach wiedza o pogodzie jest niezbędna?
− O czym powinny pamiętać dzieci podczas upału, burzy, silnego wiatru, mrozu?
 
Zajęcia 2. Zapoznanie z kalendarzem pogody.
• Rozmowa na temat kalendarza pogody.
Kalendarz pogody.
− Co powinno się znaleźć w takim kalendarzu? (Nazwy miesięcy, nazwy dni tygodnia, obrazki
elementów pogody, które można zaobserwować).
Jeżeli N. ma gotowy kalendarz pogody, omawia go z dziećmi. Jeżeli nie ma, to projektują
kalendarz pogody wspólnie.
• Zaprojektowanie kalendarza pogody
 
Karty pracy, cz. 3, s. 48–49.
Oglądanie kalendarza pogody wykonanego przez Adę, Olka i ich rodziców. Nazywanie elementów pogody występujących w każdym dniu. Uzupełnianie kalendarza pogody przez
cały tydzień – rysowanie odpowiednich elementów pogody. Oglądanie obrazków. Nazywanie elementów pogody. Dorysowywanie elementów pogody według wzoru (rytmu)
z poprzedniej karty. 
 
• Karta pracy, cz. 3, s. 46.
Rysowanie garnków po śladach. Kolorowanie ich według kodu. Dzielenie nazw przedmiotów na sylaby lub na głoski. Określanie pierwszej i ostatniej głoski w nazwie każdego zdjęcia.
• Zabawa muzyczno-ruchowa Kaprysy pogody (przewodnik, cz. 4, s. 72).
 
Znaczenie wody w życiu człowieka
 
Zajęcia 1. Rozmowa na temat: Znaczenie wody w życiu człowieka.
• Podanie kilku ciekawostek na temat wody.
Na Ziemi znajduje się bardzo dużo wody, a np. na Księżycu nie ma jej wcale. Jest ona bardzo
potrzebna: do picia, mycia, podlewania. Po zużyciu woda jest oczyszczana w oczyszczalniach
ścieków. Aby zapewnić stały dopływ wody do naszych domów, buduje się na rzekach tamy,
tworząc tzw. zbiorniki wodne. Woda jest też źródłem energii, którą wykorzystano w młynach
wodnych. W przeszłości takie młyny służyły do mielenia ziarna na mąkę. Energię spadającej
wody wykorzystuje się też do wytwarzania elektryczności w elektrowniach wodnych.
• Rozmowa na temat wartości wody.
− Do czego jest potrzebna woda?
− Kto potrzebuje wody?
• Poznanie obszarów wodnych występujących na świecie.
 
• Wskazywanie morza, jezior, rzek na mapie fizycznej Polski.
Mapa fizyczna Polski.
Dzieci wskazują i nazywają najdłuższe rzeki Polski – Wisłę i Odrę; wodzą palcem po mapie wzdłuż rzek (od źródeł do morza).
• Zwracanie uwagi na czystość wód, ich znaczenie dla życia ludzi, zwierząt i roślin.
− Czy można wrzucać śmieci do rzek i jezior?
− Co się stanie, jeśli do rzek, jezior lub innych zbiorników wodnych będziemy wrzucać śmieci lub
wylewać różne niebezpieczne substancje?
• Rozmowa na temat znaczenia wody.
− Co by było, gdyby nie było wody?
− Czy można bez niej żyć?
− Czy woda może ludziom zagrażać?
 
• Karta pracy, cz. 3, s. 51.
Ada chciała sprawdzić, które przedmioty toną, a które pływają w wodzie (korek, styropian,
kamień, klucz, kawałek żółtej plasteliny, moneta).
Odszukanie naklejek ze zdjęciami przedmiotów i naklejanie ich w odpowiednich miejscach na obrazku akwarium.
 
Liczenie przedmiotów na każdym obrazku akwarium. Wskazywanie, w którym akwarium
jest ich najwięcej. Wskazywanie akwarium, w którym pływa najwięcej przedmiotów, oraz
akwarium, w którym pływa ich najmniej.

 

============================================================================================================

Tematyka 23-27.03.2020

http://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf str.37-47
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/przygotowanie-czytania-pisania/ str. 60-63

Ćwiczenia klasyfikacyjne – Zwierzę z pola (z łąki) czy z lasu? Cele: poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących na polu oraz przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie; rozwijanie słuchu fonematycznego.

• Segregowanie zdjęć/obrazków zwierząt na te, które przedstawiają ptaki, ssaki i owady.

Zdjęcia/obrazki skowronka, jelenia, ważki oraz innych ptaków, ssaków i owadów, pętle.
N. umieszcza w jednej pętli zdjęcie skowronka, w drugiej jelenia, a w trzeciej – ważki. Dzieci
nazywają zwierzęta, określają, czy są one ptakami, ssakami czy owadami.
Segregują obrazki zwierząt według przynależności do tych grup.
• Nazywanie leśnych zwierząt.
Zdjęcia/obrazki leśnych zwierząt: sowy, sroki, sarny, borsuka, kukułki, sójki, jeża, wilgi, wiewiórki, jelenia, wilka, niedźwiedzia brunatnego.
Dzieci nazywają leśne zwierzęta, których zdjęcia/obrazki N. umieścił na tablicy. Dzielą ich nazwy na sylaby (5-latki) i na głoski (6-latki). Przykładowe zdjęcia/obrazki do podziału na sylaby
i na głoski: sowa, sroka, sarna, borsuk, kukułka, sójka. Podają nazwy innych leśnych zwierząt.
 
• Słuchanie opowiadania N. o wycieczce na pola.
Zdjęcia: myszołowa, pustułki, kani, chomika, myszy polnej, kreta, kuropatwy, bażanta,
skowronka, tchórzy, zajęcy, przepiórek.
Pewnego jesiennego dnia na wsi wybrałam się na spacer ze znajomym leśnikiem na pobliskie
pola. Wzięliśmy lornetki. Znajomy zwrócił mi uwagę na krążące nad polami ptaki. Oglądaliśmy
je przez lornetki. Krążyły tam: myszołów, pustułka i kania – wszystkie drapieżne, wypatrujące zdobyczy. (N. umieszcza zdjęcia tych ptaków). Znajomy pokazał mi w ziemi norki chomika i myszy
polnej. (N. umieszcza na tablicy zdjęcia tych zwierząt). Widać było wiele świeżych kopców kreta.
(N. umieszcza na tablicy zdjęcie kreta). Niedaleko nas przebiegły kuropatwy. (N. umieszcza na
tablicy zdjęcie kuropatwy). Widziałam także bażanta (zdjęcie bażanta). Wydawało mi się, że słyszałam śpiew skowronka, ale to niemożliwe, bo przecież odleciał do ciepłych krajów (zdjęcie skowronka). Spacer był przyjemny. Znajomy leśnik opowiadał mi o innych zwierzętach spotykanych
na polach – o tchórzach, zającach, przepiórkach…
 
• Karty pracy, cz. 3, s. 38–39.
Nazywanie zwierząt żyjących na polu, przedstawionych na zdjęciach. Odszukiwanie wśród
naklejek zdjęć zwierząt żyjących na polu, naklejanie ich w kołach.
Nazywanie zwierząt żyjących w lesie, przedstawionych na zdjęciach.
Odszukiwanie wśród naklejek zdjęć zwierząt żyjących w lesie. Naklejanie ich w kołach.
Kolorowanie rysunków dżdżownic. Liczenie ich. 
 
 Określanie właściwości fizycznych powietrza.
− Czy powietrze ma zapach?
Dzieci wąchają powietrze.
− Czy ma smak?
Smakują powietrze.
− Jaki kształt ma powietrze w naszej sali? A jaki kształt ma np. w wazonie?
(Dzieci powinny same dojść do wniosku, że powietrze przyjmuje kształt pomieszczenia,
naczynia, w którym się znajduje).
− Co dzieje się z powietrzem, gdy je odgrzejemy?
N. wkłada schłodzoną szklaną butelkę do wysokiej miski wypełnionej do 1/3 objętości gorącą wodą. Chętne dziecko kładzie monetę na szyjce butelki, zasłaniając otwór. N. trzyma butelkę, żeby się nie wywróciła. Dzieci w ciszy obserwują, co się dzieje. (Moneta wyda
dźwięk, poruszona powietrzem).
− Co podgrzewaliśmy, podgrzewając butelkę?
− Co się stało z monetą?
− Co ją poruszyło?
− Dlaczego powietrze wychodziło z butelki?
Wniosek
Powietrze jest bezbarwne, bezwonne, przyjmuje kształt pomieszczenia, naczynia, w którym się znajduje. Podgrzewane, zwiększa swoją objętość, potrzebuje miejsca.
N. wyjaśnia, że takie substancje jak powietrze nazywamy gazami.
III. Rozmowa podsumowująca.
− Co to jest gaz?
− Czy powietrze coś waży?
− Co to znaczy, że w powietrzu unoszą się zapachy?
− Czy jest możliwe, że gdzieś nie ma powietrza?
− Jak nurkowie oddychają pod wodą?
IV. Zastosowanie właściwości powietrza.
• Wypowiedzi dzieci na temat: Po co, do czego jest potrzebne powietrze.
Podpowiedzi N.
• Podgrzewanie powietrza do lotu balonem.
• Regulowanie temperatury powietrza do uprawy roślin szklarniowych.
• Chłodzenie powietrza do dłuższego przechowywania żywności (np. w lodówce).
• Zastosowanie sprężonego powietrza (tlenu) w medycynie (np. w chorobach układu oddechowego, głównie płuc).
 
• Karta pracy, cz. 3, s. 40.
Rysowanie po szarych liniach. Określanie, które zwierzęta obserwowali Olek i dziadek.
Czytanie całościowe wyrazów: lornetka,
lupa.
Czytanie samodzielne wyrazów: lornetka,
lupa.
• Karta pracy, cz. 3, s. 41.
Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie. Słuchanie nazw zwierząt. Nazywanie ich ruchów.
• Ćwiczenia poranne – zestaw nr 26 (przewodnik, cz. 4, s. 35).
56
II
Zajęcia 1. Rozmowa na temat: Pożyteczne zwierzęta.
• Rozwiązanie zagadki.
Pracowitsze są od ludzi,
wstają, gdy je słonko zbudzi.
Zorganizowane jak żołnierze,
każda coś do pyszczka bierze –
igły sosny lub źdźbła słomy.
Co to za zwierzęta? Wiesz, tylko pomyśl! (mrówki)
• Omówienie budowy mrówki.
Zdjęcie/obrazek mrówki.
Mrówki mają smukłe ciało, dużą głowę, wąski i wydłużony tułów, odwłok jajowaty, duży,
czułki kolankowato załamane, narząd gębowy, gryzący, szczęki dolne przystosowane do
zlizywania cieczy. Nogi mają cienkie i długie. Królowa ma skrzydła, robotnice ich nie mają.
Samice żyjące krótko mają skrzydła. Królowe i samice tracą skrzydła po okresie godowym.
• Karta pracy, cz. 3, s. 42.
Czytanie z nauczycielem (lub samodzielnie) wyrazu mrowisko. Oglądanie mrowiska. Kolorowanie rysunków mrówek.
Mrówki tworzą duże społeczeństwa, w których każdy osobnik jest podporządkowany interesom całej kolonii (wykonuje ściśle określone funkcje). Jedynym obowiązkiem królowej
jest składanie jaj. Najwięcej w mrowisku jest robotnic. Wykonują one wszelkie prace: dostarczają pożywienie, sprzątają, bronią przed obcymi, opiekują się potomstwem.
• Karta pracy, cz. 3, s. 42 (ciąg dalszy).
Odpowiadanie na pytanie: Dlaczego mrówki nazywamy czyścicielami lasu?
Nazywanie zwierząt przedstawionych na zdjęciach.
• Zabawa ruchowa Pracowite mrówki (przewodnik, cz. 4, s. 43)
 
• Karta pracy, cz. 3, s. 43.
Dzielenie nazw zwierząt na sylaby lub na głoski. Rysowanie pod zdjęciami odpowiedniej
liczby kresek, odpowiadającej liczbie sylab (lub głosek). Słuchanie nazw ptaków drapieżnych zamieszkujących łąki i pola.