42-224 Częstochowa
ul. Michałowskiego 32
34 322 22 50
Grupa V

Zapraszamy do kontaktu poprzez mail grupowy marzec2020gr5@interia.pl

Tematyka 30.03-03.04.2020

Marcowi przyjaciele

Karta pracy, cz. 3, s. 47.
Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie. Ocenianie narysowanych szlaczków – zaznaczanie odpowiedniego obrazka.
 
Zajęcia 2. Wykonanie pracy plastycznej Deszczowa chmurka.
• Słuchanie wiersza Ludwika Wiszniewskiego Marzec.
Przyszedł dzisiaj marzec,
w białych chmurek tłumie,
chce pogodą rządzić,
lecz rządzić nie umie!
Pomaga mu zima
i wiosenka młoda.
• Rozmowa na temat wiersza.
− Czym charakteryzuje się marcowa pogoda?
• Rozmowa na temat chmur.
− Jakie kształty przyjmują chmury?
− Jakiego koloru bywają?
− Co to są chmury? (przypomnienie)
Chmury są skupiskiem produktów powstałych z pary wodnej, jej skroplenia. Często zawierają krople wody i kryształki lodu. Chmury przenoszone są za pomocą ruchów powietrza.
Występują na różnych wysokościach i mają różne kształty. Ze względu na wysokość mamy
chmury niskie, średnie i wysokie. Umiejętność rozróżniania chmur jest przydatna do określania pogody.
• Wykonanie pracy plastycznej Deszczowa chmurka.
Dla każdego dziecka: wyprawka, karta 2, klej, nożyczki, cienki sznurek lub grube nici.
• Wypychanie z karty wszystkich elementów i składanie ich wzdłuż linii przerywanych.
• Przyklejanie sznurka o dowolnej długości w zaznaczonym miejscu na chmurce.
• Sklejanie obu części chmurki według instrukcji.
• Przyklejanie na sznurku wyciętych kropli deszczu (według instrukcji).
 
− Co to jest pogoda?
− Jakie znacie elementy pogody?
− Czy w tym samym czasie wszędzie, np. w całej Polsce, jest taka sama pogoda?
− Dlaczego ludzie często narzekają na pogodę?
− Co oznacza określenie: dobra pogoda?
− Kto zajmuje się badaniem pogody?
IV. Praktyczne zastosowanie wiedzy o pogodzie.
• Pomysły dzieci.
• Podpowiedzi N.
− Dlaczego ludzie interesują się prognozą pogody?
− Dlaczego wiedza o pogodzie jest bardzo ważna dla rolników?
− W jakich innych zawodach wiedza o pogodzie jest niezbędna?
− O czym powinny pamiętać dzieci podczas upału, burzy, silnego wiatru, mrozu?
 
Zajęcia 2. Zapoznanie z kalendarzem pogody.
• Rozmowa na temat kalendarza pogody.
Kalendarz pogody.
− Co powinno się znaleźć w takim kalendarzu? (Nazwy miesięcy, nazwy dni tygodnia, obrazki
elementów pogody, które można zaobserwować).
Jeżeli N. ma gotowy kalendarz pogody, omawia go z dziećmi. Jeżeli nie ma, to projektują
kalendarz pogody wspólnie.
• Zaprojektowanie kalendarza pogody
 
Karty pracy, cz. 3, s. 48–49.
Oglądanie kalendarza pogody wykonanego przez Adę, Olka i ich rodziców. Nazywanie elementów pogody występujących w każdym dniu. Uzupełnianie kalendarza pogody przez
cały tydzień – rysowanie odpowiednich elementów pogody. Oglądanie obrazków. Nazywanie elementów pogody. Dorysowywanie elementów pogody według wzoru (rytmu)
z poprzedniej karty. 
 
• Karta pracy, cz. 3, s. 46.
Rysowanie garnków po śladach. Kolorowanie ich według kodu. Dzielenie nazw przedmiotów na sylaby lub na głoski. Określanie pierwszej i ostatniej głoski w nazwie każdego zdjęcia.
• Zabawa muzyczno-ruchowa Kaprysy pogody (przewodnik, cz. 4, s. 72).
 
Znaczenie wody w życiu człowieka
 
Zajęcia 1. Rozmowa na temat: Znaczenie wody w życiu człowieka.
• Podanie kilku ciekawostek na temat wody.
Na Ziemi znajduje się bardzo dużo wody, a np. na Księżycu nie ma jej wcale. Jest ona bardzo
potrzebna: do picia, mycia, podlewania. Po zużyciu woda jest oczyszczana w oczyszczalniach
ścieków. Aby zapewnić stały dopływ wody do naszych domów, buduje się na rzekach tamy,
tworząc tzw. zbiorniki wodne. Woda jest też źródłem energii, którą wykorzystano w młynach
wodnych. W przeszłości takie młyny służyły do mielenia ziarna na mąkę. Energię spadającej
wody wykorzystuje się też do wytwarzania elektryczności w elektrowniach wodnych.
• Rozmowa na temat wartości wody.
− Do czego jest potrzebna woda?
− Kto potrzebuje wody?
• Poznanie obszarów wodnych występujących na świecie.
 
• Wskazywanie morza, jezior, rzek na mapie fizycznej Polski.
Mapa fizyczna Polski.
Dzieci wskazują i nazywają najdłuższe rzeki Polski – Wisłę i Odrę; wodzą palcem po mapie wzdłuż rzek (od źródeł do morza).
• Zwracanie uwagi na czystość wód, ich znaczenie dla życia ludzi, zwierząt i roślin.
− Czy można wrzucać śmieci do rzek i jezior?
− Co się stanie, jeśli do rzek, jezior lub innych zbiorników wodnych będziemy wrzucać śmieci lub
wylewać różne niebezpieczne substancje?
• Rozmowa na temat znaczenia wody.
− Co by było, gdyby nie było wody?
− Czy można bez niej żyć?
− Czy woda może ludziom zagrażać?
 
• Karta pracy, cz. 3, s. 51.
Ada chciała sprawdzić, które przedmioty toną, a które pływają w wodzie (korek, styropian,
kamień, klucz, kawałek żółtej plasteliny, moneta).
Odszukanie naklejek ze zdjęciami przedmiotów i naklejanie ich w odpowiednich miejscach na obrazku akwarium.
 
Liczenie przedmiotów na każdym obrazku akwarium. Wskazywanie, w którym akwarium
jest ich najwięcej. Wskazywanie akwarium, w którym pływa najwięcej przedmiotów, oraz
akwarium, w którym pływa ich najmniej.

 

============================================================================================================

Tematyka 23-27.03.2020

http://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf str.37-47
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/przygotowanie-czytania-pisania/ str. 60-63

Ćwiczenia klasyfikacyjne – Zwierzę z pola (z łąki) czy z lasu? Cele: poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących na polu oraz przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie; rozwijanie słuchu fonematycznego.

• Segregowanie zdjęć/obrazków zwierząt na te, które przedstawiają ptaki, ssaki i owady.

Zdjęcia/obrazki skowronka, jelenia, ważki oraz innych ptaków, ssaków i owadów, pętle.
N. umieszcza w jednej pętli zdjęcie skowronka, w drugiej jelenia, a w trzeciej – ważki. Dzieci
nazywają zwierzęta, określają, czy są one ptakami, ssakami czy owadami.
Segregują obrazki zwierząt według przynależności do tych grup.
• Nazywanie leśnych zwierząt.
Zdjęcia/obrazki leśnych zwierząt: sowy, sroki, sarny, borsuka, kukułki, sójki, jeża, wilgi, wiewiórki, jelenia, wilka, niedźwiedzia brunatnego.
Dzieci nazywają leśne zwierzęta, których zdjęcia/obrazki N. umieścił na tablicy. Dzielą ich nazwy na sylaby (5-latki) i na głoski (6-latki). Przykładowe zdjęcia/obrazki do podziału na sylaby
i na głoski: sowa, sroka, sarna, borsuk, kukułka, sójka. Podają nazwy innych leśnych zwierząt.
 
• Słuchanie opowiadania N. o wycieczce na pola.
Zdjęcia: myszołowa, pustułki, kani, chomika, myszy polnej, kreta, kuropatwy, bażanta,
skowronka, tchórzy, zajęcy, przepiórek.
Pewnego jesiennego dnia na wsi wybrałam się na spacer ze znajomym leśnikiem na pobliskie
pola. Wzięliśmy lornetki. Znajomy zwrócił mi uwagę na krążące nad polami ptaki. Oglądaliśmy
je przez lornetki. Krążyły tam: myszołów, pustułka i kania – wszystkie drapieżne, wypatrujące zdobyczy. (N. umieszcza zdjęcia tych ptaków). Znajomy pokazał mi w ziemi norki chomika i myszy
polnej. (N. umieszcza na tablicy zdjęcia tych zwierząt). Widać było wiele świeżych kopców kreta.
(N. umieszcza na tablicy zdjęcie kreta). Niedaleko nas przebiegły kuropatwy. (N. umieszcza na
tablicy zdjęcie kuropatwy). Widziałam także bażanta (zdjęcie bażanta). Wydawało mi się, że słyszałam śpiew skowronka, ale to niemożliwe, bo przecież odleciał do ciepłych krajów (zdjęcie skowronka). Spacer był przyjemny. Znajomy leśnik opowiadał mi o innych zwierzętach spotykanych
na polach – o tchórzach, zającach, przepiórkach…
 
• Karty pracy, cz. 3, s. 38–39.
Nazywanie zwierząt żyjących na polu, przedstawionych na zdjęciach. Odszukiwanie wśród
naklejek zdjęć zwierząt żyjących na polu, naklejanie ich w kołach.
Nazywanie zwierząt żyjących w lesie, przedstawionych na zdjęciach.
Odszukiwanie wśród naklejek zdjęć zwierząt żyjących w lesie. Naklejanie ich w kołach.
Kolorowanie rysunków dżdżownic. Liczenie ich. 
 
 Określanie właściwości fizycznych powietrza.
− Czy powietrze ma zapach?
Dzieci wąchają powietrze.
− Czy ma smak?
Smakują powietrze.
− Jaki kształt ma powietrze w naszej sali? A jaki kształt ma np. w wazonie?
(Dzieci powinny same dojść do wniosku, że powietrze przyjmuje kształt pomieszczenia,
naczynia, w którym się znajduje).
− Co dzieje się z powietrzem, gdy je odgrzejemy?
N. wkłada schłodzoną szklaną butelkę do wysokiej miski wypełnionej do 1/3 objętości gorącą wodą. Chętne dziecko kładzie monetę na szyjce butelki, zasłaniając otwór. N. trzyma butelkę, żeby się nie wywróciła. Dzieci w ciszy obserwują, co się dzieje. (Moneta wyda
dźwięk, poruszona powietrzem).
− Co podgrzewaliśmy, podgrzewając butelkę?
− Co się stało z monetą?
− Co ją poruszyło?
− Dlaczego powietrze wychodziło z butelki?
Wniosek
Powietrze jest bezbarwne, bezwonne, przyjmuje kształt pomieszczenia, naczynia, w którym się znajduje. Podgrzewane, zwiększa swoją objętość, potrzebuje miejsca.
N. wyjaśnia, że takie substancje jak powietrze nazywamy gazami.
III. Rozmowa podsumowująca.
− Co to jest gaz?
− Czy powietrze coś waży?
− Co to znaczy, że w powietrzu unoszą się zapachy?
− Czy jest możliwe, że gdzieś nie ma powietrza?
− Jak nurkowie oddychają pod wodą?
IV. Zastosowanie właściwości powietrza.
• Wypowiedzi dzieci na temat: Po co, do czego jest potrzebne powietrze.
Podpowiedzi N.
• Podgrzewanie powietrza do lotu balonem.
• Regulowanie temperatury powietrza do uprawy roślin szklarniowych.
• Chłodzenie powietrza do dłuższego przechowywania żywności (np. w lodówce).
• Zastosowanie sprężonego powietrza (tlenu) w medycynie (np. w chorobach układu oddechowego, głównie płuc).
 
• Karta pracy, cz. 3, s. 40.
Rysowanie po szarych liniach. Określanie, które zwierzęta obserwowali Olek i dziadek.
Czytanie całościowe wyrazów: lornetka,
lupa.
Czytanie samodzielne wyrazów: lornetka,
lupa.
• Karta pracy, cz. 3, s. 41.
Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie. Słuchanie nazw zwierząt. Nazywanie ich ruchów.
• Ćwiczenia poranne – zestaw nr 26 (przewodnik, cz. 4, s. 35).
56
II
Zajęcia 1. Rozmowa na temat: Pożyteczne zwierzęta.
• Rozwiązanie zagadki.
Pracowitsze są od ludzi,
wstają, gdy je słonko zbudzi.
Zorganizowane jak żołnierze,
każda coś do pyszczka bierze –
igły sosny lub źdźbła słomy.
Co to za zwierzęta? Wiesz, tylko pomyśl! (mrówki)
• Omówienie budowy mrówki.
Zdjęcie/obrazek mrówki.
Mrówki mają smukłe ciało, dużą głowę, wąski i wydłużony tułów, odwłok jajowaty, duży,
czułki kolankowato załamane, narząd gębowy, gryzący, szczęki dolne przystosowane do
zlizywania cieczy. Nogi mają cienkie i długie. Królowa ma skrzydła, robotnice ich nie mają.
Samice żyjące krótko mają skrzydła. Królowe i samice tracą skrzydła po okresie godowym.
• Karta pracy, cz. 3, s. 42.
Czytanie z nauczycielem (lub samodzielnie) wyrazu mrowisko. Oglądanie mrowiska. Kolorowanie rysunków mrówek.
Mrówki tworzą duże społeczeństwa, w których każdy osobnik jest podporządkowany interesom całej kolonii (wykonuje ściśle określone funkcje). Jedynym obowiązkiem królowej
jest składanie jaj. Najwięcej w mrowisku jest robotnic. Wykonują one wszelkie prace: dostarczają pożywienie, sprzątają, bronią przed obcymi, opiekują się potomstwem.
• Karta pracy, cz. 3, s. 42 (ciąg dalszy).
Odpowiadanie na pytanie: Dlaczego mrówki nazywamy czyścicielami lasu?
Nazywanie zwierząt przedstawionych na zdjęciach.
• Zabawa ruchowa Pracowite mrówki (przewodnik, cz. 4, s. 43)
 
• Karta pracy, cz. 3, s. 43.
Dzielenie nazw zwierząt na sylaby lub na głoski. Rysowanie pod zdjęciami odpowiedniej
liczby kresek, odpowiadającej liczbie sylab (lub głosek). Słuchanie nazw ptaków drapieżnych zamieszkujących łąki i pola.