AAAA+
42-224 Częstochowa
ul. Michałowskiego 32
34 322 22 50
Grupa IV 2010/2011

To grupa dzieci 5 letnich, wesołych i sympatycznych, chętnych do dalszego zdobywania wiedzy. Jako nauczycielki pracującej w tej grupie zawsze staramy się dbać o wszechstronny i harmonijny rozwój swoich wychowanków. Dobro dziecka stawiamy ponad wszystko. Dobieramy odpowiednie formy i metody nauczania. Zdajemy sobie sprawę, iż to właśnie wspomaga rozwój potencjalnych możliwości dziecka. Dbamy o rozwój dziecka w każdej dziedzinie. Nasi wychowankowie rozwijają się artystycznie, muzycznie i tanecznie. Uczestniczą w przedstawieniach i wycieczkach. Uczymy koleżeńskości, ustępowania sobie wzajemnie, grzeczności, co zostało zauważone i jest doceniane przez rodziców.

 

Rysunki dzieci