AAAA+
42-224 Częstochowa
ul. Michałowskiego 32
34 322 22 50
Grupa VII 2010/2011

Grupa VII to grupa dzieci nowych, które wcześniej nie chodziły do przedszkola.
Jest to grupa 4 latków. Przedszkolaki są bystre i ruchliwe, szybko uczą się piosenek i bardzo lubią rysować. Podstawowe założenia naszej grupy to nabywanie odpowiednich wiadomości, umiejętności i nawyków - oczywiście przez dzieci. Nasze dzieci z zaciekawieniem słuchają treści bajek i opowiadań, chętnie wypowiadają się na ich temat. Organizujemy różne ciekawe zajęcia, aby dzieci uczyły się poprzez zabawę. Dzieciaki bardzo chętnie biorą w nich udział angażując całą swoją uwagę. Każde dziecko bardzo chętnie do nas przychodzi.

 

Rysunki dzieci