AAAA+
42-224 Częstochowa
ul. Michałowskiego 32
34 322 22 50
Grupy wiekowe 2009/2010
    Grupa I
     
Nauczycielka
Dyrektor
  mgr Wioleta Porocka
mgr Halina Szandrocha
     
     
    Grupa II
     
Nauczycielki   mgr Izabela Ptak
mgr Katarzyna Rygał
     
     
    Grupa III
     
Nauczycielki   mgr Wanda Wojnowska
mgr Urszula Rybińska
     
     
    Grupa IV
     
Nauczycielki   mgr Ilona Motłoch
mgr Barbara Guzik
     
     
    Grupa V
     
Nauczycielki   mgr Małgorzata Wolniaczyk
mgr Marta Łaskawska
     
     
    Grupa VI
     
Nauczycielki   mgr Janina Kamasińska
mgr Anna Hajnrych-Olszewska
    Grupa VII
     
Nauczycielki   mgr Halina Sokołowska
mgr Magdalena Kałuża