AAAA+
42-224 Częstochowa
ul. Michałowskiego 32
34 322 22 50
Grupy wiekowe 2012/2013
    Grupa I
     
Nauczycielki
Dyrektor
  mgr Izabela Ptak
mgr Halina Szandrocha
     
     
    Grupa II
     
Nauczycielki   mgr Halina Sokołowska
mgr Magdalena Kałuża
     
     
    Grupa III
     
Nauczycielki   mgr Barbara Guzik
mgr Sylwia Pawlak
     
     
    Grupa IV
     
Nauczycielki   mgr Katarzyna Rygał
mgr Ilona Motłoch
     
     
    Grupa V
     
Nauczycielki   mgr Wanda Wojnowska
mgr Urszula Rybińska
     
     
    Grupa VI
     
Nauczycielki   mgr Janina Kamasińska
mgr Katarzyna Jarzyna
     
     
    Grupa VII
     
Nauczycielki   mgr Małgorzata Wolniaczyk
mgr Marta Łaskawska
     
     
    Grupa VIII
     
Nauczycielki   mgr Wioletta Porocka
mgr Anna Hajnrych-Olszewska