AAAA+
42-224 Częstochowa
ul. Michałowskiego 32
34 322 22 50
Grupy wiekowe 2013/2014
    Grupa I
     
Nauczycielki

Dyrektor
  mgr Małgorzata Wolniaczyk
mgr Halina Szandrocha
mgr Wanda Wojnowska
     
     
    Grupa II
     
Nauczycielki   mgr Wioletta Porocka
mgr Anna Hajnrych-Olszewska
     
     
    Grupa III
     
Nauczycielki   mgr Halina Sokołowska
mgr Magdalena Kałuża
     
     
    Grupa IV
     
Nauczycielki   mgr Izabela Ptak
mgr Anna Hajnrych-Olszewska
     
     
    Grupa V
     
Nauczycielki   mgr Ilona Motłoch
mgr Katarzyna Rygał
     
     
    Grupa VI
     
Nauczycielki   mgr Janina Kamasińska
mgr Katarzyna Jarzyna
     
     
    Grupa VII
     
Nauczycielki   mgr Barbara Guzik
mgr Halina Szandrocha
     
     
    Grupa VIII
     
Nauczycielki   mgr Urszula Rybińska
mgr Marta Łaskawska