AAAA+
42-224 Częstochowa
ul. Michałowskiego 32
34 322 22 50
Informacja dotycząca otwarcia placówek
Dodano: 2020-04-30 15:50:17

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 15 im. Jana Pawła II w Częstochowie z dnia 06.05.2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć.

 

Drodzy Rodzice,

Z uwagi na konieczność rozpoznania potrzeb rodziców w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi zapisanymi do danej placówki prosimy o informacje w formie pisemnego oświadczenia (załącznik) odesłanego w formie skanu lub zdjęcia - wymagane podpisy rodziców/opiekunów. Prosimy informacje odesłać na adres mp15@edukacja.czestochowa.pl
Uzyskanie powyższych danych będzie jednym z podstawowych wymogów zapewnienia zarówno dzieciom jak i pracownikom higienicznych i bezpiecznych warunków pracy i opieki w czasie epidemii. Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej pierwszeństwo w zakresie zapewnienia opieki w placówkach przysługiwać będzie dzieciom pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Oświadczenie do pobrania ze strony:

http://appdata.przedszkolowo.pl/publications/news/7aae2f39d8f728659c14f62fd928fd69ef90d377/7601e2ae42f7bab1d69e6b486bc279031b891c82/oswiadczenie.pdf