AAAA+
42-224 Częstochowa
ul. Michałowskiego 32
34 322 22 50
"Jestem dumnym Polakiem" - Projekt Edukacyjny
Dodano: 2022-06-16 10:06:50

Nasze przedszkole brało udział w ogólnomiejskim projekcie „Jestem dumnym Polakiem”, organizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 43 w Częstochowie we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta.

„Edukacja patriotyczna w przedszkolu ma znaczenie dla zrozumienia przez dzieci w wieku przedszkolnym związków między teraźniejszością, a przeszłością. Warunkuje również świadomość dzieci, kim są, gdzie mieszkają i skąd pochodzą.

Uczy szanowania otaczającego świata i miłości do SWOJEJ OJCZYZNY”.

Cele:

– kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci w wieku przedszkolnym,
– uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski oraz naszego regionu,
– kształtowanie tożsamości narodowej dzieci,
– próby rozumienia doniosłości świąt państwowych oraz wydarzeń historycznych z nimi
   związanych,
– rozpoznawanie symboli narodowych.