AAAA+
42-224 Częstochowa
ul. Michałowskiego 32
34 322 22 50
Jesteśmy bezpieczni
Dodano: 2020-04-15 13:42:06

Rekomendacje i przykłady dobrych praktyk bezpiecznego przetwarzania danych osobowych podczas nauki zdalnej opracowane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych:

https://uodo.gov.pl/pl/138/1363