AAAA+
42-224 Częstochowa
ul. Michałowskiego 32
34 322 22 50
Konkurs plastyczny ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI
Dodano: 2020-04-17 09:44:52

Zapraszamy do konkursu plastycznego w ramach innowacji "CZYTANIE TO MIŁE CZASU SPĘDZANIE"

Cele konkursu:
• zainteresowanie dzieci książką,
• rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych dzieci,
• rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci,
• popularyzacja literatury.
Kategorie:
• 3-4 latki,
• 5-6 latki
Kryteria oceny prac:
• pomysłowość,
• oryginalność ujęcia tematu,
• estetyka wykonania pracy,
• samodzielność wykonania.
Ważne terminy:
• zdjęcia prac prosimy przesyłać na maile grupowe do dnia 30.04.2020
Ważne informacje:
• zadaniem uczestników jest wykonanie jednostronnej zakładki do książki,
• praca może być wykonana dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.),
• mogą być użyte dowolne płaskie materiały nie brudzące i nie niszczące książki,
• kształt pracy dowolny,
• każdy uczestnik może przesłać tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę,
• na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora projektu, grupę.

Osoby odpowiedzialne
Kałuża Magdalena
Makowska Katarzyna
Pawlak Sylwia