AAAA+
42-224 Częstochowa
ul. Michałowskiego 32
34 322 22 50
Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych.
Dodano: 2020-04-28 21:35:03

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/DZU/2020/85/742.pdf#zoom=90