AAAA+
42-224 Częstochowa
ul. Michałowskiego 32
34 322 22 50
NUMER KONTA PRZEDSZKOLA
Dodano: 2020-07-14 10:57:46

Potwierdzeniem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny będzie wniesienie zaliczki na wyżywienie w wysokości 8,50 zł za każdy dzień korzystania z wychowania przedszkolnego w sposób wskazany przez dyrektora przedszkola, przy czym:

-w przypadku zapisania dziecka na dyżur w lipcu w terminie do 24czerwca br.,
-w przypadku zapisania dziecka na dyżur w sierpniu w terminie do 24 lipca br.
Brak zaliczki za wyżywienie oznacza rezygnację rodziców/opiekunów prawnych z miejsca w dyżurującej placówce i powoduje wykreślenie dziecka z listy dzieci zapisanych na dyżur.

Wpłaty za wyżywienie dziecka należy dokonać na konto:
49 1030 1104 0000 0000 9311 3001