AAAA+
42-224 Częstochowa
ul. Michałowskiego 32
34 322 22 50
Oferta zajęć dodatkowych w Miejskim Przedszkolu nr 15
Dodano: 2017-02-10 13:57:43

W naszym przedszkolu co roku organizowane są zajęcia dodatkowe takie jak: język angielski i rytmika.

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są na poziomie podstawowym. W ramach zajęć z języka angielskiego dzieci uczą się podstawowego słownictwa, poznają kolory, liczby do 10, nazwy owoców, warzyw, części garderoby, części ciałą, nazwy produktó spożywczych, nazwy zwierząt itp. W ramach zajęć dzieci słuchają piosenek, króciutkich bajek, a także opowiadań z życia codziennego. Zajęcia z języka angielskiego w każdej grupie odbywają się dwa razy w tygodniu (3-latki 2 razy po 15 min., pozostałe dzieci 2 razy w tygodniu po 30 min). Zajęcia te odbywją się w miłej atmosferze, wszystkie dzieci chętnie i czynnie w nich uczestniczą.

Co roku organizowane są zajęcia z rytmiki. W zajęciach tych uczestniczą wszystkie dzieci w poszczególnych grupach wiekowych. W ramach zajęć dzieci słuchają piosenek, uczą się piosenek, poznają nowe zabawy, ilustrują ruchem piosenki.

W trakcie zajęć z rytmiki dzieci zapoznawane są różnymi formami zabawy takie jak:

  • zabawy rozwijające umiejętność rozpoznawania tempa i akompaniamentu
  • zabawy określające nastrój melodii
  • zabawy kszstałtujące poczucie rytmu i wyrabiające szybką reakcję na akcenty muzyczne
  • zabawy słuchowe
  • zabawy dźwiękowo-naśladowcze, ruchowo-naśladowcze
  • zabawy inscenizowane
  • zabawy kształtujące poczucie metrum i tempa

W trakcie zajęć rytmicznych dzieci uczą się również tańców współczesnych. Przygotowywane są również scenariusze na różne uroczystości przedszkole takie jak: Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzien Matki, Zakończenie roku szkolnego.