AAAA+
42-224 Częstochowa
ul. Michałowskiego 32
34 322 22 50
Opłaty
Dodano: 2021-10-24 10:45:44

Szanowni Rodzice,

Wpłat należy dokonywać do 14 dnia każdego miesiąca.

Wpłaty za wyżywienie: 49 1030 1104 0000 0000 9311 3001

Wpłaty za pobyt: 76 1030 1104 0000 0000 9311 3000
 

W tytule należy podać:

- imię i nazwisko dziecka;

- nazwę grupy, do której dziecko uczęszcza;

- miesiąc, za który dokonywana jest opłata;