AAAA+
42-224 Częstochowa
ul. Michałowskiego 32
34 322 22 50
Program nauczania

Zestawienie programów autorskich i samodzielnie opracowanych dopuszczonych przez
dyrektora i radę pedagogiczną do realizacji 
w roku szkolnym 2022/2023

 

          PROGRAM NAUCZANIA:

  1. MAC - "WOKÓŁ PRZEDSZKOLA" autorki: Wiesław Żaba - Żabińska, Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion

    PROGRAMY SAMODZIELNIE OPRACWANE:

  2.  "Puzzle, układanki, tańce i śpiewanki" - program adaptacyjny, autorki: Izabela Ptak, Wioletta Porocka, Anna Rzeszowska. Program skierowany jest do dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną.

  3. "Ja i mój cały świat" - program wychowawczy, autorki: Wioletta Porocka, Urszula Rybińska. Program obejmuje wszystkie grupu wiekowe.

  4. "Chcę mówić pięknie" - profilaktyczno, terapeutyczny program logopedyczny, autorka: Mariola Adamowicz. Program obejmuje wszystkie grupy wiekowe.

  5. "Ziemia moim domem" - program ekologiczny, autorki: Anna Hajnrych - Olszewska, Katarzyna Makowska. Program obejmuje wszystkie grupy wiekowe.

  6. "Znam i rozumiem emocje"- program terapeutyczny,  autorki: Ilona Kucharska, Wioletta Porocka. Program obejmuje wszystkie grupy wiekowe.

  7. "Jem zdrowo i kolorowo"- program zdrowotny, autorki: Magdalena Kałuża, Małgorzata Wolniaczyk, Janina Kamasińska