AAAA+
42-224 Częstochowa
ul. Michałowskiego 32
34 322 22 50
Rekrutacja 2024/2025

REKRUTACJA  2024/2025

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH,

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 13.02.2023 godz.8:00 do 24.02.2023 godz.15:00

-

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 06.03.2023 godz.8:00 do 17.03.2023 godz.15:00

od 05.06.2023 godz.8:00 do 09.06.2023 godz.15:00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 06.03.2023  do 07.04.2023

od 05.06.2023 do 16.06.2023

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19.04.2023 godz. 8:00

21.06.2023 godz. 15:00

5.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

od 19.04.2023 godz. 8:00 do 27.04.2023 godz. 15:00

od 22.06.2023 godz. 8:00 do 26.06.2023 godz. 15:00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

04.05.2023 godz. 8:00

28.06.2023 godz. 15:00

 

Pliki do pobrania

https://www.czestochowa.pl/download/4910

https://www.czestochowa.pl/download/4909

https://www.czestochowa.pl/download/4908