AAAA+
42-224 Częstochowa
ul. Michałowskiego 32
34 322 22 50
Rekrutacja

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, A TAKŻE WYBRANYCH PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Wkrótce rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Częstochowie. Obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym objęte są dzieci 6-letnie. Natomiast wszystkie dzieci 3-, 4- i 5-letnie mają prawo do wychowania przedszkolnego. 

Rekrutacja będzie prowadzona w trzech etapach.

I ETAP

Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w terminie do 24.02.2023 r. potwierdzają w swojej placówce wolę kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka w kolejnym roku szkolnym. Brak potwierdzenia w powyższym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

II ETAP

Rekrutacja dla nowych kandydatów (nie uczęszczających do żadnego przedszkola/oddziału przedszkolnego) odbędzie się w dniach 6 - 17 marca 2023 r. z wykorzystaniem systemu elektronicznego. 

Adres do zalogowania dla kandydatów zostanie udostępniony w dniu rozpoczęcia rekrutacji na stronie www.czestochowa.pl oraz na stronach internetowych przedszkoli i szkół prowadzących nabór. Wnioski w systemie elektronicznym można wypełniać od godz. 08:00 w dniu 06.03.2023 r. System zostanie zamknięty w dniu 17.03.2023 r. o godz. 15.00. 

III ETAP

Postępowanie uzupełniające odbędzie się pod warunkiem posiadania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego w terminie 5 - 9 czerwca 2023 r.

W elektronicznej rekrutacji weźmie udział 37 przedszkoli miejskich, 6 zespołów szkolno-przedszkolnych, 5 szkół podstawowych, w których mogą funkcjonować oddziały przedszkolne oraz 6 przedszkoli niepublicznych realizujących wychowanie przedszkolne na takich samych zasadach, jak przedszkola miejskie.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 13.02.2023 godz.8:00 do 24.02.2023 godz.15:00

-

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 06.03.2023 godz.8:00 do 17.03.2023 godz.15:00

od 05.06.2023 godz.8:00 do 09.06.2023 godz.15:00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 06.03.2023  do 07.04.2023

od 05.06.2023 do 16.06.2023

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19.04.2023 godz. 8:00

21.06.2023 godz. 15:00

5.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

od 19.04.2023 godz. 8:00 do 27.04.2023 godz. 15:00

od 22.06.2023 godz. 8:00 do 26.06.2023 godz. 15:00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

04.05.2023 godz. 8:00

28.06.2023 godz. 15:00

 

Ważna informacja!

Prosimy pamiętać, że po wypełnieniu formularza drogą elektroniczną należy go wydrukować i dostarczyć do przedszkola.

 

Kryteria naboru, sposób dokumentowania oraz liczba punktów

Załącznik do uchwały Nr 925.LXIX.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 listopada 2022 r.

 

LP.

Nazwa kryterium

Sposób dokumentowania

Liczba
punktów

1.

Kandydat, którego rodzice/prawni opiekunowie oboje pracują lub
studiują/uczą się w trybie dziennym oraz samotna matka lub samotny
ojciec, którzy pracują, studiują/uczą się w trybie dziennym.

oświadczenie we wniosku
o miejscu
zatrudnienia/nauki
obojga rodziców (lub
samotnego rodzica

 

 

 

 

22

2.

Dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w
Rozporządzeniu Ministra w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych
lub dziecko, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do
długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego.

oświadczenie o odbyciu
obowiązkowych
szczepień lub
długotrwałym odroczeniu

 

 

 

 

 

 

20

3.

Kandydat oraz przynajmniej jeden z jego rodziców (opiekunów prawnych)
są zameldowani na pobyt stały, na terenie Miasta Częstochowy.

oświadczenie na wniosku

 

 

10

4.

Kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało wychowanie
przedszkolne w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja w
przedszkolu pierwszego wyboru.

oświadczenie na wniosku

 

 

 

6

5.

Kandydat mieszka w dzielnicy, w której znajduje się przedszkole pierwszego
wyboru.

oświadczenie na wniosku

 

3

6.

Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje lub/i uczęszcza w roku szkolnym
poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja lub będzie
uczęszczać w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja do szkoły,
w dzielnicy, w której znajduje się przedszkole pierwszego wyboru.

oświadczenie we wniosku
o uczęszczaniu do szkoły
(nazwa szkoły)

 

 

2