AAAA+
42-224 Częstochowa
ul. Michałowskiego 32
34 322 22 50
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r
Dodano: 2020-04-14 18:54:45

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000492