AAAA+
42-224 Częstochowa
ul. Michałowskiego 32
34 322 22 50
Uroczystości

Plan uroczystości na cały rok:

 • Pasowanie na ucznia
 • Spotkanie ze Św. Mikołajem
 • Jasełka
 • Bal karnawałowy
 • Dzień Babci
 • Dzień Dziadka
 • Powitanie wiosny
 • V – Dzień Matki
 • VI – Dzień Dziecka
 • Dzień Ojca
 • Pożegnanie starszaków zakończenie roku szkolnego
 • Występy teatralne dzieci, rodziców i nauczycieli

 

Uroczyste poświęcenie Sztandaru Przedszkola

W dniu 4 października 2012 roku odbył się w naszym przedszkolu uroczysty apel związany z nadaniem i poświęceniem sztandaru z wizerunkiem patrona Jana Pawła II i logo placówki. Ufundował go nasz proboszcz ks. Ryszard Umański.

Aktu poświęcenia dokonał ks. arcybiskup Wacław Depo Metropolita Częstochowski w obecności zaproszonych gości: zastępcy dyrektora Śląskiego Kuratorium Oświaty - Delegatury w Częstochowie p. Renaty Dziury, przedstawiciela Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy p. Katarzyny Centkowskiej-Wydmuch, pracownika metodycznego Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie p. Danuty Lis oraz ks. proboszcza tutejszej parafii Ryszarda Umańskiego.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego, dokonano uroczystego poświęcenia sztandaru. Po poświęceniu dzieci wspólnie wypowiedziały tekst ślubowania, a następnie przedstawiły część artystyczną zawierającą myśli i nauki papieża Jana Pawła II. Następnie dzieci zaprezentowały taniec z przesłaniem miłości.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał arcybiskup Metropolita Częstochowski Wacław Depo, dziękując że mógł uczestniczyć w tak ważnym dla przedszkola wydarzeniu. Przekazał kilka myśli papieża Jana Pawła II oraz podarował wszystkim pamiątkowe obrazki.

Scenariusz uroczystego poświęcenia Sztandaru Przedszkola

 1. Na tle muzyki 6 dziewczynek ubranych na biało i jeden chłopiec wnoszą Sztandar Przedszkola i ustawiają w wyznaczonym miejscu. Przekazują białe róże i zapalony znicz p. Dyrektor, która składa je pod tablicą Jana Pawła II.
  Odśpiewanie hymny państwowego.
   
 2. Słowo wprowadzające p. Dyrektor (cel uroczystości, powitanie gości i dzieci oraz prośba o poświęcenie nowego sztandaru itp.)
   
 3. Poświęcenie Sztandaru przez Księdza Biskupa Wacława Depo.
   
 4. Dzieci wspólnie wypowiadają tekst ślubowania:
   

  Ślubuję pamiętać o wartościach jakie przekazał nam Ojciec Święty.
  Ślubuję szanować swój kraj i dbać o dobre imię mojego przedszkola.
  Ślubuję uczciwie pracować gdy dorosnę. Swoim dobrym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom, wychowawcom i całemu społeczeństwu.

 5. Odśpiewanie hymnu przedszkola przez wszystkich zgromadzonych.
   
 6. Dziecko I:

  Kochany nasz Patronie Janie Pawle II - Ojczulku wysłany dla ludzi, by nieść im pociechę, pokój, słowa miłości i pojednania. Dziś kolejny raz stajemy do uroczystego apelu, aby podziękować za Twoją opiekę i uczcić Twe imię poprzez nadaniem naszemu przedszkolu sztandaru z Twoim wizerunkiem.
   
 7. Dziecko II:

  Wiemy, że każdy przedszkolak, który dorastał będzie pod tym sztandarem musi stać się mądrym i dobrym człowiekiem, takim jakim był nasz kochany papież.
   
 8. Piosenka: "Lolek"
   
 9. Dziecko III:

  Chcemy obiecać, że od dziś prawdomówność, uczynność, życzliwość i radość będą naszymi wiernymi towarzyszami, a wartości, o których mówił nasz papież nosić będziemy w sercu i przekazywać innym.
   
 10. Dziecko IV:

  Jeśli jeszcze masz trudności nauk tych poznać zawiłości, posłuchaj Papieskie przesłanie, rym ułatwi ci zadanie:
  (dzieci wychodzą na tle linii melodycznej do piosenki "Barka", po kolei odczytują serca z zapisanymi naukami papieża, potem składają je pod wizerunkiem Jana Pawła II):
   
  1. Kara duszy nie odmienia, jeśli braknie przebaczenia.
   Kto wybacza, ten nakłania do szczerego pojednania.
  2. W każdej pracy nawet drobnej chcę do Stwórcy być podobny, więc się staram co dzień w domu w ciężkiej pracy mamie pomóc.
  3. Zanim najem się do syta, o potrzeby innych pytam. Choćbym nawet miał niewiele, chętnie się z biedniejszym dzielę.
  4. Zawsze wszystko to, w co wierzę, opowiadam innym szczerze. Wiem, też że najlepszą radę zwykle daje się przykładem.
  5. Każdy kto się pracą trudzi godzien jest szacunku ludzi, a zysk nie wart jest w połowie tyle, ile wart jest człowiek.
  6. Czy ktoś w prawdy blask uwierzy, od każdego z nas zależy:
   Kto sumienia szczerze słucha znajdzie prawdę w głębi ducha.
  7. Dla człowieka ważną sprawą jest do życia święte prawo.
   Każdy chce, z tym prawem zgodnie, swoje życie przeżyć godnie.
  8. Myśl i wiara tworzą parę, więc rozumem wspieraj wiarę, bo w tym ważna prawda leży, żeby myśleć w co się wierzy.

   
 11. Piosenka: "Barka"
   
 12. Nasz papież - rodak całe życie kierowa się miłością, ze wszystkich wartości ta okazała się jego największą, najpotężniejszą bronią... kiedy zabrakło bliskich, przelał całą miłość na drugiego człowieka i od tej pory stał się dobrym wujkiem dla wszystkich, którzy go poznali. Wciąż na nowo uczy nas prostej miłości i gotowości dawania z siebie innym wszystkiego co najlepsze.

 13. Piosenka: "Słonko świeci"
   
 14. Taniec z przesłaniem miłości.
   
 15. Zakończenie. Podziękowanie Księdzu Proboszczowi i Księdzu Biskupowi za przybycie i poświęcenie Sztandaru. Wręczenie przez dzieci pamiątkowych upominków. Spotkanie z Księdzem Biskupem.


 

 

Zdjęcia z naszych uroczystości

 

 

U nas zawsze „coś” się dzieje. Każdy dzień przynosi wiele radości. I tak:
 

IX
„Dzień Czyściocha”
 
X

Teatr „Gong” - wystawienie przedstawienia „Klakson ostrzega przez ulicę nie przebiegaj”.

Wystawienie inscenizacji przez dzieci w teatrzyku „Muchomorek” pt. „Pani Jesień i krasnal Hałabała”

„Pasowanie na ucznia”
 

XI

Teatr „Gong” - wystawienie przedstawienia pt. „Wróbelek Elemelek i ekologia”

Spotkanie z policyjnym psem i jego treserem p. Bożek – zachowanie się w niebezpiecznej sytuacji.

Badanie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci 6 letnich pod kątem przygotowania ich do podjęcia gotowości szkolnej (p. Bator, p. Majchrzak).

Konkurs międzyprzedszkolny „Eko zabawa to dobra sprawa”.
 

XII

Spektakl teatralny dla dzieci z okazji Mikołaja wystawiony przez rodziców i nauczycieli „Królowa śniegu”.

Zabawa z Mikołajem - wspaniałe prezenty.

Wigilia w przedszkolu- występy dla rodziców i dzielenie się opłatkiem.
 

I

Bal karnawałowy - „Przebierańcy”